X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Вступ до психодiагностики

Завантажити презентацію

Вступ до психодiагностики

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Вступ до психодіагностики Лекція до навчальної дисципліни “Психодіагностика” Викладач: канд. психол. наук, доцент Кайріс О. Д.

Слайд 2

План лекції 1. Поняття про психодіагностику, її мету, предмет, задачі. 2. Специфіка психодіагностичних методів. 3. Поняття про “психологічний діагноз”. Області використання результатів психодіагностичної роботи. 4. Галузі психодіагностики. 5. Зв’язок психодіагностики з іншими науками.

Слайд 3

Психодіагностика – галузь психологічної науки, що розробляє і використовує на практиці методи виявлення і вимірювання індивідуально - психологічних особливостей людини.

Слайд 4

теоретична практична принципи розробки психодіагностичних засобів, їх конкретне втілення в психодіагностичних методиках використання на практиці психодіагностичних методик Предмет психодіагностики (2 складові) Психодіагностика

Слайд 5

Задачі психодіагностики В компетенцию теоретичної психодіагностики входить: розробка вимог, яким повинні задовольняти методики, конструювання методик, розробка правил проведення обстеження, засобів обробки і інтерпретації результатів, обговорення можливостей і обмежень тих або інших методів.

Слайд 6

Практична психодіагностика займається: апробацією - перевіркою методик по основних психометричних критеріях (валідність, надійність, репрезентативність…..) застосуванням методик для виміру індивідуально-психологічних особливостей людини

Слайд 7

Мета психодіагностики - дати інформацію про різні сторони людської психіки, показати, чим одна людина відрізняється від іншої, тобто, дати матеріал для психологічного заключення (психологічного діагнозу). Від цієї інформації залежить успішність будь-якої діяльності (навчальної, спортивної, професійної, тощо) 1

Слайд 8

Психодіагностіка здійснюється на основі спеціальних методів. У психології існує більше 15 тис. психодіагностичних методів, які використовуються на практиці . Головними методами психодіагностики являються ТЕСТи.

Слайд 9

Специфіка психодіагностичних методів дозволяють зібрати діагностичну інформацію в відносно короткі строки ч чітка орієнтація на вимірювання індивідуально- психологічних особливостей інформація дається в вигляді, що дозволяє дати якісне і кількісне порівняння результатів психодіагностичні методики збірають інформацію адресно, про ті чи інші особливості людини інформація може використовуватися для вибору засобів подальшої роботи психолога

Слайд 10

Психодіагностика ще визначається як наука і практика постановки психологічного діагнозу. Діагноз - слово грецького походження, воно означає “визначення”, “розпізнавання”.. Психологічний діагноз – це кінцевий результат діяльності психолога, спрямований на виявлення індивідуально-психологічних особливостей людини. Він робиться з метою оцінки актуального стану людини, прогнозу її подальшого розвитку і розробки рекомендацій, що визначаються задачами психодіагностичного обстеження.

Слайд 11

Предмет психологічного діагнозу – встановлення індивидуально-психологічних відмінностей в нормі та патології. Найважливішим елементом психологічного діагнозу являється виявлення того, чому дані прояви мають місце в поведінці (діяльності) досліджуваного, які їх причини та наслідки. В вузькому розумінні під психологічним діагнозом розуміють конкретні причини відхилень в діяльності з метою усунення цих причин шляхом відповідних конкретних впливів.

Слайд 12

Психологічний діагноз для самого психодіагноста для іншого спеціаліста для досліджуваного Хто і як буде використовувати психологічний діагноз? Для кого він призначений? (суб’єкти користування) В залежності від мети психодіагностичної роботи, доля психологічного діагнозу може бути різною:

Слайд 13

Області практичного використання результатів психодіагностичної роботи

Слайд 14

Галузі психодіагностики

Слайд 15

Зв’язок психодіагностики з іншими галузями психології

Слайд 16

Зв’язок психодіагностики з іншими науками (В. П. УСТІНОВ) Зв'язки першого рівня: психофізіологія, психіатрія, мат.статистика, експериментальна педагогіка, експериментальна соціологія та ін. Зв'язки другого рівня: філософія, біологія, медицина, соціологія, педагогіка, математика, ергономіка, лінгвістика та ін.

Слайд 17

Отже, психодіагностика – наука, яка займається розробкою, апробацією і застосуванням методик для виміру індивідуально-психологічних особливостей людини. Вона являється першим кроком, з якого починається будь-яка діяльність психолога: консультативна, профорієнтативна, корекційна та ін.

Слайд 18

Література з теми: 1. Анастази А. Психологическое исследование./ Под ред. К.М.Гуревича, В.И.Лубовского – М., 1982. 2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика:Учебник СПб.:Питер,2004. 3. Гуревич К.М. Психологическая диагностика. – М.,1981. 4. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навч. пос. К.: Ельга, Ніка-Центр, 2005. 5. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. Навч.посібник для студентів вищих навч. закладів. – К: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 464 с. 6. Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений: В 3 кн.: Кн.3: Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. – М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. – 512 с. 7. Общая психодиагностика./ Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. – МГУ, 1987. 8. Психодиагностика. / Под ред. К.М.Гуревича. – М.,1981. 9. Скребець В.О. Основи психодіагностики: Навч. пос. К.:ВД»Слово», 2003.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика