X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Структура і принципи функціонування еом

Завантажити презентацію

Структура і принципи функціонування еом

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Що таке комп’ютер? Інформаційна система. Основні складові апаратної частини інформаційної системи та їх функціональне призначення. Мікропроцесор, його основні функції. Арифметико-логічний пристрій та пристрій управління. Магістрально-модульний принцип будови комп’ютера. Принципи роботи ЕОМ. Материнська плата.

Слайд 3

Комп’ютер – це електронна система, яка призначена для опрацювання різних видів інформації, що подається в цифрових кодах за наперед складеними програмами (алгоритмами). Функціональна схема комп’ютера – це деяка абстрактна модель, яка описує сервісні можливості обчислювальної машини, що задовольняють потреби користувача для розв’язування його професійних задач. У число таких можливостей, як правило, входять: засоби і способи подання даних (подання різних видів інформації в доступній для сприйняття користувачем формі); засоби введення даних (в тому числі, введення даних із твердих носіїв: магнітних дисків і стрічок, компакт-дисків); керування процесом обробки даних (за допомогою програмного забезпечення); фіксація результатів обробки даних (вибір відповідного типу носія).

Слайд 4

ЕОМ – це універсальна інформаційна система, що складається з апаратних і програмних засобів, призначених для автоматизованої обробки інформації. Універсальність полягає в здатності обробляти інформацію подану в різних формах(числа, тексти, зображення, звуки і т. д.) і різного змісту. Будь-яку інформацію можна звести до двійкового коду.

Слайд 5

Склад обчислювальної системи називається конфігурацією. Апаратні та програмні засоби прийнято розглядати окремо. Відповідно розглядають апаратну і програмну конфігурацію. Апаратне забезпечення – група взаємопов’язаних пристроїв для прийняття, перетворення і видачі інформації. Програмне забезпечення – всі програми, які використовує комп’ютер.

Слайд 6

З усіх комп’ютерних пристроїв можна виділити мінімальний базовий набір, без якого робота неможлива (базову конфігурацію): клавіатура, монітор, системний блок. Використовуються також інші пристрої (периферійні). Це миша, принтер, сканер, модем, мікрофон та ін.

Слайд 7

Мікропроцесор Пам’ять, Пристрої введення-виведення інформації Контролери зовнішніх пристроїв Зовнішні пристрої введення-виведення інформації: клавіатура, дисплей, накопичувачі на магнітних носіях, друкуючі пристрої, датчики, інші комп’ютери Засоби зв’язку

Слайд 8

Мікропроцесор (МП) – це програмно-керований електронний цифровий пристрій, призначений для обробки різної інформації, що подається в числових кодах, і який функціонує на базі мікросхеми. Слова „програмно-керований” означають, що МП працює, виконуючи деяку програму, яка окремо зберігається в оперативній пам’яті. МП – це головна апаратна складова комп’ютера. МП виконує наступні функції: керує та координує роботу всіх інших пристроїв комп’ютера; здійснює читання кодів команд і даних для опрацювання із основної пам’яті; здійснює декодування команд; виконує арифметико-логічні та інші операції, які вказуються в командах; керує передачею даних між МП та оперативною пам’яттю, а також опрацьовує сигнали, які поступають від зовнішніх пристроїв.

Слайд 9

Пристрій керування призначений для аналізу команд та забезпечення їх виконання, а також для керування роботою всіх апаратних компонентів комп’ютера і організації їх взаємодії між собою. Керування здійснюється за допомогою електричних сигналів, які пересилаються на відповідні зовнішні пристрої через системну магістраль. Крім того, пристрій керування може отримувати сигнали від зовнішніх пристроїв. Фізично пристрій керування – електронна схема, на вхід якої подаються коди команд, які потрібно виконати, а на виході отримуються керуючі сигнали, які забезпечують виконання команд програми. Арифметико-логічний пристрій призначений для виконання арифметичних та логічних операцій, які задаються кодами виконуваних команд. Основою арифметико-логічного пристрою є операційний блок, який може налаштовуватися на різні операції та виконувати їх. Настройка операційного блоку на конкретну операцію і забезпечення її покрокового виконання здійснюється за допомогою керуючих сигналів пристрою керування. Регістри служать для тимчасового зберігання інформації у формі війкових кодів. Регістри – це внутрішні для МП ділянки пам’яті. У них зберігаються адреси команд, що виконуються, коди команд, значення операндів перед виконанням операцій та значення результатів обчислень, виконаних арифметико-логічним пристроєм тощо. Регістри складаються із ряду тригерів – елементів, які можуть знаходитися в одному із двох станів. Один із цих станів відповідає запам’ятовуванню двійкового нуля, а другий – одиниці. Кількість тригерів у регістрах визначає розрядність МП.

Слайд 10

Пам’ять ПК – це спеціальні пристрої для запам’ятовування інформації. Розрізняють такі види пам’яті: оперативну, постійну, кеш-пам’ять, CMOS-пам’ять, зовнішня пам’ять. Оперативна пам’ять (ОП) призначена для зберігання даних та програм протягом одного сеансу роботи з комп’ютером (від моменту включення комп’ютера до моменту його виключення). В ОП інформацію можна заносити та читати з неї. У ній зберігаються дані, , з якими ведеться оперативна робота, та програми для їх обробки. У постійній пам’яті (ПП) містяться програми, які забезпечують функціонування обчислювальної системи (зокрема, програми початкового завантаження комп’ютера та тестування його складових) та деякі програми з базового програмного забезпечення комп’ютера. Цю пам’ять називають постійною тому, що інформація в ній зберігається після виключення комп’ютера. Вона є енергонезалежною, але команди, які в ній зберігаються, починають виконуватися при поступленні першого імпульсу струму після вмикання комп’ютера. ПП „прошивається” інформацією на етапі її виготовлення. З постійної пам’яті інформацію можна лише читати, записати туди користувач нічого не може. ОП і ПП утворюють основну пам’ять. Основна пам’ять комп’ютерів складається з окремих комірок, у кожну з яких вміщається інформація величиною в 1 байт. Усі комірки пам’яті нумеруються, починаючи з нуля; номери комірок пам’яті називаються їх адресами. Технічною реалізацією запам’ятовуючих пристроїв для організації основної пам’яті є мікросхеми пам’яті.

Слайд 11

Кеш-пам’ять – це невелика за розміром буферна пам’ять, яка дозволяє пришвидшувати процеси обміну даними між МП та ОП за рахунок значно меншого, ніж до ОП, часу доступу до даних та розташування в ній даних, які найчастіше використовуються. Напівпостійна пам'ять комп'ютера - це пам'ять, виконана за техноло гією CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor - Комплементарна структура Метал-Оксид-Напівпровідник-КМОН-структура). CMOS-напів провідниковий пристрій, для якого характерні висока швидкість роботи і надто низький рівень споживання електроживлення. У напівпостійній пам'яті комп'ютера, яка живиться від спеціального акумулятора, зберігаються дані про поточну конфігурацію комп'ютера, які можуть бути записані за допомо гою спеціальної програми, що міститься в постійній пам'яті. Зовнішня пам’ять комп’ютера призначена для довготривалого зберігання програм і даних. Інформація в зовнішній пам’яті зберігається після виключення ПК. Зовнішня пам’ять організовується на дисках та магнітних стрічках. Для роботи з ними використовують відповідні накопичувачі. Диски поділяють на магнітні та оптичні (компакт-диски). Магнітні диски бувають гнучкі та жорсткі. Гнучкі магнітні диски називають ще дискетами, або флоппі-дисками.

Слайд 12

Системна магістраль – це сукупність шин для обміну даними, адресами та керуючими сигналами між центральними та зовнішніми пристроями. Кожна шина – це деяка кількість паралельних ліній (ця кількість визначає розрядність шини), по яких у вигляді електричних сигналів передається інформація від одного пристрою до іншого. Інтерфейсні блоки використовуються для узгодження роботи центральних та зовнішніх пристроїв. Вони здійснюють перетворення сигналів, які передаються через системну магістраль у сигнали, які забезпечують роботу відповідного зовнішнього пристрою, здійснюють буферизацію даних. Технічною реалізацією інтерфейс них блоків є контролери, адаптери, відео плати, синтезатори звуку тощо.

Слайд 13

Магістрально-модульний принцип будови – принцип відкритої архітектури. Конструктивною особливістю будови сучасних комп’ютерів є те, що вони складаються з окремих модулів, кожний з яких має своє функціональне призначення. Модулі – це логічно і конструктивно завершені пристрої, які виконують певні функції в обчислювальному процесі. Будова комп’ютерів на основі модульного принципу дозволяє в міру необхідності підключати додаткові пристрої або робити заміну існуючих пристроїв на більш досконалі. Таким чином можна нарощувати обчислювальну потужність комп’ютерів, змінювати апаратну конфігурацію системи, пристосовувати її до конкретних мов використання та потреб користувача.

Слайд 14

До основних принципів функціонування комп’ютерів відносять: магістрально-модульний принцип їх будови; принцип числового кодування даних: інформація будь-якого виду пам’яті обчислювальних машин подається за допомогою числових кодів; програмний (командний) принцип керування роботою комп’ютера: всі його функціональні можливості реалізуються шляхом виконання відповідних програм.

Слайд 15

Електронні схеми для ПК виготовляються у вигляді електронних плат. На основній (системній або материнській) платі розташовуються мікропроцесор, мікросхеми пам’яті, системна магістраль та контролер клавіатури. Материнська плата – пристрій з гніздами для під’єднання зовнішніх пристроїв та внутрішніх модулів: основного мікропроцесора, генератора частоти, модулів оперативної пам’яті, модуля постійної пам’яті, модуля відеопам’яті, адаптерів і контролерів тощо. Залежно від типу материнської плати в неї можуть бути інтегровані контролери і інших зовнішніх пристроїв. Інтерфейсні блоки для зовнішніх пристроїв знаходяться на окремих електронних платах, які вставляються у відповідні гнізда (слоти) материнської плати. Через ці гнізда інтерфейсні блоки під’єднуються до системної магістралі.

Слайд 16

Що таке персональний комп’ютер? В чому полягають основні функцiї процесора? Пояснити суть магістрально-модульної будови ПК. Які види пам’яті має ПЕОМ ? Для чого використовується АЛП ? Основні принципи функціонування сучасної комп’ютерної техніки. Структура обчислювальної системи. Що таке системна магістраль? Для чого призначена кеш-пам’ять? Які функції постійної пам’яті? ЗАВЕРШИТИ

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика