X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Широка та багатогранна наукова спадщина С.О.Лебедєва

Завантажити презентацію

Широка та багатогранна наукова спадщина С.О.Лебедєва

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Іваненко Анастасія, Журавська Оксана, Тарануха Олександр

Слайд 2

Безцінний геній

Слайд 3

Перші результати з проблеми стійкості, отримані Лебедєвим, були відображені в його дипломному проекті, який виконувався під керівництвом професора К. А. Круга. У квітні 1928 року, отримавши диплом інженера-електрика, Лебедєв стає одночасно викладачем МВТУ ім. Н. Е. Баумана і молодшим науковим співробітником Всесоюзного електротехнічного інституту (ВЕІ). В 1929 році опублiкував одну з перших у вiтчизнянiй лiтературi статтю по стiйкостi рiвнобiжної роботи електростанцiй.

Слайд 4

1930 р. Органiзував лабораторiю електричних мереж у ВЕI. 1931 р. Виступив одним з основних доповiдачiв на Всесоюзнiй конференцiї по створенню єдиної високовольтної мережi СРСР. 1933 р. Вийшла монографiя "Стiйкiсть рiвнобiжної роботи електричних систем" (спiвавтор П.С.Жданов). 1935 р. Рiшенням ВАКа затверджений в ученому званнi професора по кафедрi "Електричнi станцiї та мережi".

Слайд 5

1938-1940 рр. Наукове керiвництво розробкою в Теплоенергопроектi надпотужної i наддалекої лiнiї електропередачi Куйбишев-Москва. 1939 р. Захистив докторську дисертацiю з теорiї штучної стiйкостi енергосистем. 1941-1946 рр. Розробка i створення керованої зброї, включаючи самонавiдних на випромiнюючу або вiдбиваючих випромiнювання цiлi торпед. 1946-1951 рр. Член Президiї АН УРСР i директор Iнституту енергетики АН УРСР (iз травня 1947 р., пiсля подiлу його на два iнститути – Iнституту електротехнiки АН УРСР)

Слайд 6

1947-1951 рр. Розробка структури й основних вузлiв першого вiтчизняного комп'ютера - Малої електронної лiчильної машини ("МЭСМ") та керiвництво її створенням в якостi головного конструктора. 1948 р. Представлення доповiдi на ХП мiжнародну конференцiю по великих електроенергетичних системах у Парижi. 1950 р. Здана в дослiдну експлуатацiю перша в СРСР i континентальнiй Європi ЕОМ - "МЭСМ". 1951 р. Публiкацiя перших у СРСР монографiй про електроннi обчислювальнi машини - "МЭСМ« (у спiвавторствi з Л.Н.Дашевським i К.О.Шкабарою) i "БЭСМ« (у спiвавторствi з В.А.Мельниковим).

Слайд 7

1953-1956 рр. Розробка в IТМ i ОТ АН СРСР пiд керiвництвом С.О.Лебедєва пристроїв по автоматичному знiманню даних радiолокацiйних станцiй (РЛС), створення з цiєю метою ЕОМ "Диана-1" та "Диана-2". 1955-1959 рр. Розробка i створення ЕОМ "М-20" i впровадження її в серiйне виробництво. 1956-1960 рр. Розробка i створення при активнiй участi С.О.Лебедєва першої вiтчизняної системи протиракетної оборони.

Слайд 8

1956-1958 рр. Розробка i створення ЕОМ "М-40" (Головнi конструктори С.О.Лебедєв та В.С.Бурцев). 1957 р. Розробка i створення ЕОМ "М-50" (Головнi конструктори С.О.Лебедєв i В.С.Бурцев). 1958 р. Передача в серiйне виробництво ЕОМ "БЭСМ-2" (Головний конструктор С.О.Лебедєв).

Слайд 9

1959 р. Почала працювати ЕОМ "М-20“. 1961 р. Перше успiшне випробування поразки балiстичної ракети протиракетою.

Слайд 10

1964-1968 рр. Створення ЕОМ "БЭСМ-6" i впровадження її у серiйне виробництво (Головний конструктор С.О.Лебедєв) 1964 р. Створення в IТМ i ОТ пiд керiвництвом С.О.Лебедєва напiвпровiдникової ЕОМ "БЭСМ-4". 1969 р. Створення в IТМ i ОТ серiйної перевiзної обчислювальної системи для протилiтакового комплексу "С-300".

Слайд 11

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика