X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Поняття та роль інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)

Завантажити презентацію

Поняття та роль інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Поняття та роль інформаційно- комунікаційних технологій (ІКТ) Підготувала: С.В.Гулюк , методист Міністерство освіти і науки України Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації НМЦ профтехосвіти у Рівненській області ДНЗ «Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі»

Слайд 2

Сучасний період розвитку суспільства характеризується неабияким впливом на нього комп'ютерних технологій, які проникають в усі сфери людської діяльності. Людина, яка вміло й ефективно володіє технологіями та інформацією, має новий стиль мислення, принципово інакше оцінює проблеми, які виникають, по новому організовує свою діяльність.

Слайд 3

Процес становлення нової системи освіти в Україні супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу, пов'язаними з внесенням коректив у зміст технологій навчання, які повинні відповідати сучасним технічним можливостям, і сприяти гармонійному входженню учня в інформаційне суспільство. Комп'ютерні технології покликані стати не додатковим «довантаженням» у навчанні, а невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, що значно підвищує його ефективність.

Слайд 4

Що ж таке інформаційно- комунікаційні технології (ІКТ)?       Технологія - це наука про способи розв’язання задач людства за допомогою технічних засобів.

Слайд 5

Під освітніми технологіями розуміють як реалізацію навчальних планів і навчальних програм, так і передавання учню системи знань, а також використання методів і засобів для створення, збирання, передавання, збереження і оброблення інформації в конкретній галузі. Отже, будь-яка педагогічна технологія - це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення інформації.

Слайд 6

Інформаційні технології – це системи, створені для виробництва, передачі, відбору, трансформації (обробки) і використання інформації у вигляді звуку, тексту, графічного зображення і цифрової інформації.

Слайд 7

З появою персональних комп’ютерів з’явився термін нові інформаційні технології, під яким розуміють впровадження нових підходів до навчально-виховного процесу завдяки застосуванню сучасних технічних засобів. Методи, способи і засоби безпосередньо пов'язані з комп'ютером, тому їх іще називають комп'ютерні технології.

Слайд 8

Нові інформаційні технології характеризуються наявністю всесвітньої мережі Інтернет, такими її сервісами, як електронна пошта, телекомунікації, що надають широкі можливості. Жива комунікація невід’ємна від інформаційних технологій, тому на сучасному етапі розвитку технічних і програмних засобів інформаційні технології називають інформаційно-комунікаційними(ІКТ).

Слайд 9

Поняття ІКТне є однозначним. Це сукупність різноманітних технологічних інструментів і ресурсів, які використовуються для забезпечення процесу комунікації та створення, поширення, збереження і управління інформацією. Технологічні інструменти та засоби це - комп’ютери, мережа Інтернет, радіо та телепередачі, а також телефонний зв’язок.

Слайд 10

Поєднуючи інформаційні та комунікаційні технології, проектуючи їх на освітню практику необхідно зазначити, що основним завданням, яке стоїть перед їх впровадженням є адаптація людини до життя в інформаційному суспільстві.

Слайд 11

Перспективи для використання інформаційно-комунікаційних технологій: забезпечення нової, активної форми фіксації продуктів інтелектуальної діяльності; доступ до практично необмеженого обсягу потрібної навчальної і наукової інформації, висока швидкість її отримання; варіативність способів її аналітичної обробки ; виникнення феномену "безпосереднього включення" особистості в інформаційний простір.

Слайд 12

Сучасні ІКТ в освітньо-інформаційному середовищі навчальних закладів мають виконувати такі функції: засобу навчання (застосування мультимедійних навчальних курсів); технічного засобу автоматизації процесу навчальної діяльності учня, який дозволяє мобільно працювати з текстом, графічним, звуковим або відеодокументом, якісно подавати інформацію, обробляти її, спілкуватися зі своїми однолітками; зразка сучасних інноваційних технологій, що розвиває навички оволодіння ними, дає знання про їхні назви і функціональне призначення, складові елементи; ефективного тренажера, що розвиває пізнавальну і творчу активність особистості, спонукає її приймати власні оригінальні рішення, бачити їхній результат, перевіряти їхню правомірність тощо.

Слайд 13

Інформаційні технології здатні: стимулювати пізнавальний інтерес учнів; надавати навчально-виховній роботі проблемний, творчий, дослідницький характер і розвивати самостійну діяльність учнів; забезпечувати навички діяльності учня стосовно інформації, що міститься в навчальних предметах і освітніх областях, а також у навколишньому світі; за допомогою реальних об'єктів (телевізор, магнітофон, комп'ютер) та інформаційних технологій (відеозапис, ЗМІ, Інтернет), формувати вміння учня самостійно шукати, аналізувати і відбирати необхідну інформацію, організовувати, перетворювати, зберігати і передавати її; сприяти соціальній адаптації учнів, впливати на відносини з однолітками; позитивно впливати на формування особистості учня, надавати йому більш високий соціальний статус.

Слайд 14

Використання ІКТ у роботі педагога дає можливість: самоосвіти педагога, підвищення його професійного рівня; отримувати найсучаснішу інформацію з теми, оновлювати навчальний та дидактичний матеріал; мати доступ до методичної бази розробок; спілкуватися з колегами на різних форумах; отримувати кваліфіковані консультації та поради експертів; публікувати свої матеріали; брати участь в обговоренні опублікованих матеріалів; обмінюватися досвідом з колегами з інших регіонів і країн; брати участь в професійних конкурсах, вебінарах*.

Слайд 15

Вебінар - слово-неологізм – це онлайн-семінар - різновид веб-конференції, проведення онлайн- зустрічей або презентацій через Інтернет у режимі реального часу. Під час веб-конференції кожен з учасників знаходиться біля свого комп'ютера, а зв'язок між ними підтримується через Інтернет за допомогоюз авантаження програми, встановленої на комп'ютері кожного учасника, або через веб-додаток.

Слайд 16

Для ефективного впровадження ІКТ в освітньо-виховний процес педагог повинен уміти: обробляти текстову, цифрову, графічну та звукову інформацію для підготовки дидактичних матеріалів; роздруковувати інформацію на принтері; працювати в операційних системах, зокрема WINDOWS, користуючись редакторами WORD різної модифікації; створювати слайди з даного навчального матеріалу, використовуючи редактор презентації MS Power Point, демонструвати презентацію; розробляти тести (Excel, Word); картки (Word); кросворди (Excel); самостійні роботи і контрольні роботи (Word) та ін., використовуючи готові програми-оболонки або самостійно, і проводити комп'ютерне тестування.

Слайд 17

створювати діаграми (Excel), схеми (Excel), таблиці (Word); створювати стінгазети, публікації - інформаційний матеріал (Word, Publisher); створювати буклети, пам'ятки - інформаційний матеріал (Word, Publisher); створювати брошури- збірник дидактичних, методичних матеріалів (Word); створювати плакати, заголовки - текстове оформлення стендів, приміщень (Word); створювати листівки - оригінально оформлене привітання (Word, Publisher); створювати анкети - документ для збору статистичних даних (Excel).

Слайд 18

використовувати інші наявні готові програмні продукти; організувати роботу з електронним підручником на уроці; користуватися базами даних; користуватися комп'ютерними телекомунікаційними технологіями; здійснювати пошук необхідної інформації в Інтернеті в процесі підготовки до уроків і позакласних заходів; вміти скласти та надіслати лист через мережу Інтернет; вміти «перекачати» інформацію з мережі на диск і навпаки; входити в електронні конференції, розміщувати там власну інформацію і читати, «перекачувати» наявну на різних конференціях інформацію.

Слайд 19

Систематичне включення інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес забезпечить формування і розвиток інформаційно-комунікаційної культури педагогічних працівників та вихованців. У науковій літературі поняття "інформаційно-комунікаційна культура особистості" розглядається як комплекс понять, уявлень, знань, умінь і навичок, які формують в особистості певний стиль мислення, що дозволить їй ефективно використовувати інформаційно- комунікаційні технології в будь-якому виді пізнавальної або творчої діяльності.

Слайд 20

Використання ІКТ допомагає учневі одночасно розглядати об’єкт у кількох аспектах. Аналіз і синтез, абстракція і узагальнення виступають у наочно-діяльнісному і словесно-логічному плані та їх різноманітних співвідношеннях: ІКТ дають змогу не тільки стежити за перебігом мислення учня, а й формувати його розумові операції.

Слайд 21

«… Педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття – око, вухо, голос, чуття мускульних рухів… взяли участь в акті запам’ятовування. За такого дружнього сприяння всіх органів в акті засвоєння ви переможете найлінивішу пам'ять». Костянтин Дмитрович Ушинський

Слайд 22

Слайд 23

Ступінь засвоєння матеріалу Отже, найвища ступінь засвоєння матеріалу відбувається тоді, коли працює декілька органів сприйняття. Саме тому використання мультимедіа сприяє кращому засвоєнню навчальної інформації.

Слайд 24

Мультимедіа - це спеціальна інтерактивна технологія, яка за допомогою технічних і програмних засобів забезпечує роботу з комп’ютерною графікою, текстом, мовленнєвим супроводом, високоякісним звуком, статичними зображеннями й відео . Презентація - мультимедійний продукт, який за допомогою слайдів відтворює основні етапи заняття та надає можливість використовувати різні види інформації (текстову, аудіо, графічну, анімацію, відео та ін.).

Слайд 25

Алгоритм підготовки занять з мультимедійними засобами визначити тему, ціль і тип заняття; скласти тимчасову структуру заняття, у відповідності із основною ціллю, намітити задачі і необхідні етапи для їх досягнення; продумати етапи, на яких необхідні інструменти мультимедіа; із резервів комп’ютерного забезпечення відібрати найбільш ефективні засоби; розглянути доцільність їх застосування у порівнянні з традиційними засобами;

Слайд 26

відібрані матеріали оцінити по часу: їх тривалість не повинна перевищувати санітарних норм; створити часову розгортку заняття; при нестачі комп’ютерного ілюстративного матеріалу чи програмного матеріалу провести пошук у бібліотеці чи скласти авторську програму; із знайденого матеріалу скласти презентаційну програму, написати її сценарій; провести апробацію .

Слайд 27

Критерії відбору інформації зміст, глибина і об’єм навчальної інформації повинні відповідати пізнавальним можливостям учнів, враховувати їх інтелектуальну підготовку і вікові особливості; слайди презентації повинні містити тільки основні моменти заняття (основні визначення, схеми, анімаційні та відеофрагменти, що відображають сутність явищ, які вивчаються); при відборі матеріалу для зорового ряду опису моделі слід уникати дальніх планів, дрібних деталей і великих текстових фрагментів; виділяти в текстах тільки найбільш важливі моменти, використовуючи напівжирний чи курсивний шрифт; не варто перенавантажувати слайди різноманітними спецефектами, бо увага учнів буде зосереджена саме на них, а не на інформаційному наповненні слайду;

Слайд 28

на рівень сприйняття матеріалу великий вплив має кольорова гама слайду, тому необхідно підбирати правильне забарвлення презентації, щоб слайд добре "читався"; визначтеся із кольорами та стилем шрифтів та слайдів. Хоча багатство засобів Power Point спокушає застосувати їх усі, пам’ятайте: у роботі мають бути не більше двох видів та кольорів шрифту, стилістичне рішення фону не повинно справляти агресивнета втомлююче враження; необхідно чітко розрахувати час на показ того чи іншого слайду, щоб презентація була доповненням до уроку, а не навпаки; загальна кількість слайдів на занятті не повинна перевищувати 25.

Слайд 29

ППЗ - це також мультимедійний продукт - сучасний електронний мультимедійний підручник (посібник). Електронний посібник - це комплекс інформаційних, графічних, методичних і програмних засобів автоматизованого навчання з певного курсу. Інформаційне забезпечення включає гіпертекст , автоматизовану навчальну систему як набір навчальних, контрольних та інших діалогових програм, методичні вказівки для роботи з електронним посібником і для організації практичних занять з використанням комп'ютера або без нього. Очевидно, що компонентний склад електронного посібника має відповідати змісту програмно- методичного комплексу. Сучасний електронний підручник не є альтернативою традиційним засобам навчання, а має дидактично доцільно їх доповнювати. Що таке Педагогічний Програмний Засіб (ППЗ)?

Слайд 30

Основні переваги електронних засобів перед друкованими: дають можливість продемонструвати процеси, явища, події; на будь якому етапі уроку можна легко повернутися до попереднього моменту (уроку), повторити певний епізод; більшість ППЗ містять іменні покажчики та словники; яскраві образи без надмірних зусиль надовго запам’ятовуються; використання ППЗ дає можливість синтезувати вербальну, візуальну, звукову та рухову інформацію, поєднувати абстрактно-логічні та предметно-образні форми наочності, підвищувати мотивацію навчання за рахунок єдності пізнання та розваги, емоційності та образності форми викладу навчального матеріалу; ППЗ передбачають велику кількість і високу якість ілюстративних матеріалів (рисунків, графіків, карт, схем, фотографій, відеофрагментів, звукових рядів, інтерактивних моделей, тренажерів, 2D-, 3D-анімацій та ін.), що сприяє високому рівню ефективності навчання.

Слайд 31

Основні переваги електронних засобів перед друкованими: дають можливість продемонструвати процеси, явища, події; дають можливість швидко й ефективно тестувати або в інший спосіб перевіряти знання учнів; можливість організовувати самостійну роботу учнів; на будь якому етапі уроку можна легко повернутися до попереднього моменту (уроку), повторити певний епізод; більшість ППЗ містять іменні покажчики та словники; ППЗ передбачають велику кількість і високу якість ілюстративних матеріалів (рисунків, графіків, карт, схем, фотографій, відеофрагментів, звукових рядів, інтерактивних моделей, тренажерів, 2D-, 3D-анімацій та ін.), що сприяє високому рівню ефективності навчання; використання ППЗ дає можливість синтезувати вербальну, візуальну, звукову та рухову інформацію, поєднувати абстрактно-логічні та предметно-образні форми наочності, підвищувати мотивацію навчання за рахунок єдності пізнання та розваги, емоційності та образності форми викладу навчального матеріалу; можливість використання гіпертекстових посилань.

Слайд 32

Основні причини, з яких електронні засоби навчання поки щоналежно не оцінені: відсутність у більшості випадків концепції, яка лежить в основі видання електронного засобу навчання; більшість електронних посібників є спрощеними , які не можуть стати джерелом системного, поглибленого,постійного використання в навчально- виховному процесі; насиченість зайвою, не передбаченою програмою інформацією; непродуманість зв'язку санітарно-гігієнічних вимог у класах ІКТ з особливостями створення ЕЗНП, які передбачають умови «один ПК - один користувач» або наявність мультимедійного проектора; методично не продумане подання навчального матеріалу; неякісні графічні зображення,звук; мультимедійний посібник зводиться до сухої демонстрації текстів і реєстрації правильності відповідей на запропоновані запитання.

Слайд 33

Вони мають бути багаторівневими, такими, щоб у змісті були представлені аналітико-логічна, візуальна, практична й алгоритмічна форми навчального матеріалу. Їхня конструкція повинна включати елементи самостійного дослідження, моделювання, елементи інтелектуальної гри у вигляді уявного експерименту. У них мають використовуватися не просто завдання, а пізнавальні завдання з багатоваріантністю початкових даних і контрольних запитань, що припускають можливість аналізу отримуваних рішень. У них також повинні бути передбачені певні пропорції між аудіомовною, візуальною і чуттєво-сенсорною модальністю при засвоєнні матеріалу. Структура навчального матеріалу має спонукати до самостійної роботи,прищеплювати навички творчого мислення.

Слайд 34

Переваги використання ІКТ - індивідуалізація навчання; - інтенсифікація самостійної роботи учнів; - зростання обсягу виконаних на урок завдань; - розширення інформаційних потоків при використанні Internet; - підвищення мотивації та пізнавальної активності; - інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним; - допомагає педагогам краще оцінити здібності і знання учня; - дозволяє педагогу за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу.

Слайд 35

Існуючі недоліки та проблеми застосування ІКТ - відсутність комп'ютера в домашньому користуванні; - недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються ІКТ; - недостатня комп'ютерна грамотність ; - складно інтегрувати комп'ютер у поурочну структуру занять; - не вистачає комп'ютерного часу на всіх; - не передбачено час для використання Інтернету у навчальних програмах; - при недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються; - існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до наочно-ілюстративних методів.

Слайд 36

«… Той народ, який першим реалізує можливості цифрових комунікацій і введе їх до навчальної методики, очолюватиме світовий освітній процес….» Гордон Драйден

Слайд 37

Дякую за увагу! Наполегливість - запорука успіху!

Слайд 38

ДЖЕРЕЛА Закон України від 09.01.2007 № 537-V «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки». Указ Президента України від 20.10.2005 № 1497/2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій». Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 494 «Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року». Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 1722-р "Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес .загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року».

Слайд 39

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-879 від 12.12.11 року «Щодо оволодіння учителями загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційними технологіями» Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-493 від 24.06.11 року «Щодо організації навчання вчителів з використання інформаційно-комунікаційних технологій» Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550.

Слайд 40

Література: 1. До проблеми моделювання інформаційно-освітнього середовища дошкільного навчального закладу : матеріали конференції [«Информационно-коммуникативное пространство как новая среда личности»], [Електронний ресурс]/З.П.Дорошенко. Режим доступу: http://www.ukrdeti.com/firstforum/m10.html 2. Іванова О. Підвищення інформаційно-комп’ютерної компетентності педагогів//Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. - №2. – С. 22 – 30. 3. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі [Електронний ресурс] / С. Дишлєва. Режим доступу : http://osvita.ua/school/technol/6804

Слайд 41

4. Роль ИКТ в формировании информационных компетенций учителя и учащихся [Электронный ресурс] / Н.М.Лямцева. Режим доступа: http://lyamtseva.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=85:2010-04-29-14-56-59&catid=3:clause&Itemid=9 5. Современные информационные технологии в образовании [Электронный ресурс] / С.А,Зайцева, В.В.Иванов. Режим доступа: http://sgpu2004.narod.ru/infotek/infotek2.htm 6. Сутність поняття «Інформаційно-комунікаційні технології» та їх значення на сучасному етапі модернізації освіти [Електронний ресурс]/ Н.Ю.Фоміних. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pfto/2009_5/files/ped905_77.pdf

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика