X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Облік основних засобів

Завантажити презентацію

Облік основних засобів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

“Проект щодо удосконалення власного мовлення”

Слайд 2

Що таке мова , мовлення; Що таке мова , мовлення; Основні поняття “культура мови” та “культура мовлення”; Ознаки культури мовита мовлення; Мої недоліки; Методи та шляхи удосконалення мовної та мовленнєвої компетенції .

Слайд 3

Слайд 4

Мета: Проведення діагностичної роботи щодо власного мовлення з погляду його культури , загальної грамотності , стилістичної диференціації , проектування змісту , форм і методів удосконалення мовної і мовленнєвої компетенції .

Слайд 5

Мо ва — система звукових і графічних знаків , що виникла на певному рівні розвитку людства, розвивається і має соціальне призначення; правила мови нормалізують використання знаків та їх функціонування як засобів людського спілкування . Мова — це найважливіший засіб спілкування і пізнання. Мо ва — система звукових і графічних знаків , що виникла на певному рівні розвитку людства, розвивається і має соціальне призначення; правила мови нормалізують використання знаків та їх функціонування як засобів людського спілкування . Мова — це найважливіший засіб спілкування і пізнання.

Слайд 6

Мо вна но рма — сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються у процесі спілкування. Головні ознаки мовної норми — унормованість, обов'язкова правильність, точність, логічність, чистота і ясність, доступність і доцільність. Мо вна но рма — сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються у процесі спілкування. Головні ознаки мовної норми — унормованість, обов'язкова правильність, точність, логічність, чистота і ясність, доступність і доцільність.

Слайд 7

Слайд 8

Культу ра мо ви — рівень володіння нормами усної і писемної літературної мови, а також свідоме, цілеспрямоване, майстерне використання мовно-виражальних засобів залежно від мети й обставин спілкування. Культу ра мо ви — рівень володіння нормами усної і писемної літературної мови, а також свідоме, цілеспрямоване, майстерне використання мовно-виражальних засобів залежно від мети й обставин спілкування.

Слайд 9

Мо влення — це процес спілкування людей між собою за допомогою мови, а також створення та передача повідомлення за допомогою радіо чи телебачення. Мо влення — це процес спілкування людей між собою за допомогою мови, а також створення та передача повідомлення за допомогою радіо чи телебачення.

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Основні причини недостатнього рівня культури мовлення: 1. Більшість сучасних учнів мало читає, у тому числі художніх текстів; окремі мовці не володіють навичками швидкого і осмисленого читання, у них слабо розвинені почуття естетичного задоволення від спілкування з книжкою. 2. Вік технократії виробив у багатьох людей байдужість до гуманітарних наук, зокрема до мови як предмета шкільної програми.

Слайд 13

3. Відсутність в окремих людей навичок користування довідковою літературою (словниками, довідниками та ін 3. Відсутність в окремих людей навичок користування довідковою літературою (словниками, довідниками та ін 4. Одним із найефективніших засобів формування загальнонародної мовленнєвої культури є добрий зразок. Це не тільки твір класика, сучасного майстра художнього слова, а й передусім мова батьків - у сім'ї, вихователя - у дитячому садку, вчителя - у школі. 5. Недопустимість «модних віянь» у мовленнєвій практиці суспільства ще не означає цілковитої відсутності таких віянь, отже, і можливості потрапити під їх вплив окремих мовців.

Слайд 14

Мої недоліки у мовленні та мовленнєвій компетенції : Суржик .(Наприклад: щас , пачти , харашо, поняла) Студентський жаргон .(Наприклад: кароче , тіпа, капец , стипуха , общага ) Неправильний наголос. (Наприклад: рóблю, пи шу, нездійснений)

Слайд 15

Шляхи удосконалення  мовлення: - шанувати мову, якою спілкуємося, і людей, з якими спілкуємося; - багато читати - творів різних стилів; - незалежно від сфери своєї діяльності стежити за змінами норм, які фіксуються у нових виданнях словників, правописних збірниках та ін.; - критично і творчо ставитися до написаного і промовленого слова, звіряючи його з усталеними нормами і з практикою визнаного зразка; - не захоплюватися «модними» тенденціями, які властиві окремим виданням, деяким авторам або соціальним чи професійним групам людей;

Слайд 16

 Українська мова, —  Знає цілий світ, —  Як трава шовкова,  Мов калини цвіт.  Не соромся, доню,  Нею говорить.  Від Карпат до Дону  Мова ця дзвенить.  Не соромся, сину,  Мовонька твоя,  Як під небом синім  Пісня солов’я.  Українська мова -  То великий дар.  Мовою твоєю  Створений «Кобзар».  Українська мова, —  Знає цілий світ, —  Як трава шовкова,  Мов калини цвіт.  Не соромся, доню,  Нею говорить.  Від Карпат до Дону  Мова ця дзвенить.  Не соромся, сину,  Мовонька твоя,  Як під небом синім  Пісня солов’я.  Українська мова -  То великий дар.  Мовою твоєю  Створений «Кобзар».

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика