X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Мова програмування Pascal. Основні поняття"

Завантажити презентацію

"Мова програмування Pascal. Основні поняття"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Мова програмування Pascal. Основні поняття

Слайд 2

Мова програмування - це формалізована система для опису алгоритмів, яка визначає Алфавіт (набір символів) Лексику (набір лексичних елементів) Синтаксис (правила написання операторів) Семантику (правила виконання операторів) Мова програмування

Слайд 3

Алфавіт – впорядкований набір символів. Цифри 0 1 2 …. 9 Латинскі букви a b c …. z A B C …Z Знаки операцій + * / - > < = Символи # $ УВАГА!!! Украънськы символи допускаються тільки: в коментарах, например: { це коментар } (* і це коментар*) // це теж в текстових константах (в апострофах), наприклад: write (‘введіть значення а і в’) АЛФАВіТ МОВИ

Слайд 4

ключові слова (begin, end, if, for…) константи (2, 'ABC', #5) ідентифікатори ( a, b1) спецсимволи ( := += * + / ) коментарі (3 види {..} (*..*) //..) Лексичні елементи мови

Слайд 5

Ключові слова мови and array as begin break case class const constructor continue destructor div do downto else end exit external externalsync file finalization for forward function if in inherited initialization  is mod not of or private procedure program property protected public record repeat set shl shr sizeof string then to type unit until uses var while with xor

Слайд 6

Структура Pascal-программи program First; const Pi = 3.14; var r: real; S,C: real; begin write('Введіть радіус окружності: '); readln(r); S := Pi*r*r; C := 2*Pi*r; writeln('Довжинаа окружності рівна C=',С); writeln(Площа круга рівна S=',S); end. Імя програми Заголовок Секція опису Операторт (блок) Початок блока операторів Кінець блока операторів Увага!!! Оператори мови відділяються знаком ; Увага!!! Програма закінчуєтьсятся end.

Слайд 7

Ідентифікатор - це ім'я об'єкта (модуля, функції, змінної). синтаксис: Ідентифікатор - послідовність латинських букв і цифр, що починається з букви. Великі і малі транслятор не розрізняє. Обмеження довжини ідентифікатора (63 символи). Рекомендується! Використовувати осмислені ідентифікатори і загальноприйняті скорочення - це покращує читаність програм. приклади:   Середньому, V, F, M; Массі; М1; skorost Ідентификатори (імена)

Слайд 8

Константа - це величина, яка не може змінитися. Числові константи - це числа 3 3.5 1.75е2 $ 4ff Строкові константи - це символи в апострофа 'Привіт кадет' Синтаксис: const = ; Наприклад: const   Pi = 3.14;   Count = 10;   Name = 'Mike'; Константи

Слайд 9

Змінна - це група комірок пам'яті, що має ім'я, тип і значення. Ім'я змінної - ідентифікатор. Тип змінної - визначає: безліч прийнятих нею значень кількість пов'язаних з нею елементів пам'яті. Значення змінної - вміст групи осередків пам'яті відведених під неї. УВАГА! Змінна повинна бути описана в секції описів VAR. Змінні і їх опис

Слайд 10

Секція опису змінних VAR - група імен змінних, виділених комами. УВАГА!!! Знаки : і ; обовязкові Приклад: var   a,b,c : integer ;   d : real;   e,f : integer ;   s,s1 : string ;   ch : char ; Синтаксис: VAR : ;

Слайд 11

Стандартні функції Pascal Імя и параметри Дія Abs(x) модуль |x| Sqr(x) квадрат x2 Sqrt(x) квадратный корінь из Sin(x) синус Sin x Cos(x) косинус Cos x Ln(x) натуральный логарифм Ln(x) Exp(x) (где e=2.718281...) Arctan(x) арктангенс arctg x Power(x,y) x в степені y xy Int(x) ціла частина х Frac(x) дріб х Random Випадкове число [0..1)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика