X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Методика викладання тем змістової лінії « Інформація та інформаційні процеси »

Завантажити презентацію

Методика викладання тем змістової лінії « Інформація та інформаційні процеси »

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Методика викладання тем змістової лінії «Інформація та інформаційні процеси» Коваль Н.М.

Слайд 2

«Інформація та інформаційні процеси» (16 г) – 2, 3 та 4 класи Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси (5 год.) – 2 клас Поняття про повідомлення. Сприйняття людиною повідомлень. Інформація. Інформаційні процеси: отримання, зберігання, опрацювання і передавання повідомлень. Різні пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями. Короткі історичні відомості (від абака до нетбука). Робота з розвиваючими програмами. Інформаційні процеси і комп’ютер (4 год. ) – 3 клас Способи подання повідомлень (текстовий, графічний, звуковий, відео, умовні жести та сигнали, комбіновані). Носії повідомлень. Дані. Опрацювання та зберігання даних за допомогою комп’ютера. Поняття про символи та їх кодування . Кодування та декодування повідомлень. Робота з програмами на опрацювання даних та повідомлень.

Слайд 3

«Інформація та інформаційні процеси» (16 г) – 2, 3 та 4 класи Файли та папки. Вікна та операції над вікнами (4 год. ) – 3 клас Поняття файлу та папки. Вкладенні папки. Перегляд вмісту папок. Основні об’єкти вікна (рядок заголовка, кнопки керування, робоча область). Операції над вікнами. Поняття меню. Контекстне меню. Різні способи запуску програм на виконання. Робота з розвиваючими програмами. Операції над папками і файлами (3 год.) – 4 клас Створення і видалення папок, видалення файлів. Копіювання файлів та папок.

Слайд 4

Завдання змістової лінії “Інформація та інформаційні процеси” Ознайомлення учнів з поняттями повідомлення, інформація, дані. Поняття повідомлення, інформація та дані учні мають розуміти на інтуїтивному рівні, вміти наводити приклади повідомлень, розуміти, що повідомлення передають інформацію - відомості про предмети, живі істоти і явища оточуючого світу. При ознайомленні учнів з інформаційними процесами спочатку пропонується розглянути ті, що зустрічаються у життєдіяльності людини, і лише потім – інформаційні процеси, що реалізуються з використанням комп’ютера. Розуміння інформаційних процесів має відбуватися також на інтуїтивному рівні, не доцільно вимагати від учнів точних означень всіх теоретичних понять, які розглядаються при вивченні змісту цієї лінії. Учні мають ознайомитися з ними на рівні розуміння, яке може полягати у наведенні ними відповідних прикладів з свого життя та навколишнього світу. Важливо, щоб учні мали уявлення про те, що людина постійно зустрічається у житті з кожним із зазначених інформаційних процесів і може при цьому використовувати комп’ютер чи інші пристрої для роботи з повідомленнями та даними. Змістова лінія допомагатиме формуванню цілісної наукової картини світу, підкреслюючи на доступних учням прикладах, роль інформаційних процесів у суспільстві, біологічних та технічних системах.

Слайд 5

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси. (5 год.) – 2 клас має уявлення про повідомлення та інформацію; має уявлення про використання повідомлень людиною; розуміє за допомогою яких органів чуттів людина сприймає повідомлення; має уявлення про призначення різних пристроїв, що використовуються людиною для роботи з повідомленнями (телефон, диктофон, факс, плеєр, калькулятор, фотокамера, ігрові приставки, GPS та ін.); орієнтується, які пристрої призначені для реалізації яких інформаційних процесів орієнтується як можна працювати з повідомленнями; називає інформаційні процеси (отримання, зберігання, опрацювання і передавання повідомлень); наводить приклади інформаційних процесів зі своєї навчальної діяльності і в оточуючому світі; розрізняє інформаційні процеси (отримання, зберігання, опрацювання і передавання повідомлень).

Слайд 6

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Інформаційні процеси і комп’ютер. (4 год. ) – 3 клас називає способи подання повідомлень; наводить приклади повідомлень, поданих різними способами; розрізняє способи подання повідомлень; має уявлення про носії повідомлень, дані; орієнтується в засобах зберігання та опрацювання повідомлень; має уявлення про символ; описує способи кодування і декодування символів і повідомлень на різних прикладах; наводить приклади кодування і декодування символів і повідомлень.

Слайд 7

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Файли та папки. Вікна та операції над вікнами. (4 год. ) – 3 клас має уявлення про файли і папки, їх призначення; наводить приклади імен папок, файлів; уміє відкривати потрібну папку, переглядати її вміст та закривати; називає основні об’єкти вікна (рядок заголовка, кнопки керування, робоча область); розуміє призначення основних об‘єктів вікна; пояснює призначення кнопок керування вікном; називає основні операції, які можна виконувати над вікнами; уміє змінювати розміри вікон; уміє змінювати положення вікон на екрані; уміє згортати і розгортати вікна; розуміє призначення меню, контекстного меню; має уявлення про різні способи запуску програм на виконання.

Слайд 8

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Операції над папками і файлами. (3 год.) – 4 клас створює папки, використовуючи контекстне меню; видаляє папки і файли, використовуючи контекстне меню; копіює файли і папки, використовуючи контекстне меню.

Слайд 9

Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси. (5 год.) – 2 клас Інформація – це новини, факти, знання про об’єкти і явища навколишнього світу. Повідомлення – це послідовність різних сигналів, жестів, звуків, зображень, які ми отримуємо за допомогою органів чуття.

Слайд 10

Класифікація повідомлень за способом сприйняття

Слайд 11

Класифікація повідомлень за способом подання

Слайд 12

Інформаційні процеси : отримання, зберігання. Опрацьовування та передавання повідомлень.

Слайд 13

Слайд 14

Поняття про символи та їх кодування. Кодування та декодування повідомлень. Кодування – це шифрування інформації. Декодування – дія, обернена до кодування, тобто розшифрування закодованої інформації Способи кодування інформації за допомогою букв; цифр; малюнків; звуків; жестів і міміки.

Слайд 15

Приклад зашифрованої інформації Загадки. Прислів'я. Ребуси. Кросворди. Терміни з інформатики. Знаки. Міміка і жести.

Слайд 16

Завдання „Розкодуй прислів’я” Зітри у кожному рядку однакові букви – розкодуй прислів’я. Букви, зафарбовані іншим кольором, стирати не потрібно.

Слайд 17

Розгадай ребуси:

Слайд 18

Слайд 19

Таблиця кодів (Азбука Морзе)

Слайд 20

Поняття файлу та папки. Вкладенні папки. Перегляд вмісту папок.

Слайд 21

Основні об’єкти вікна (рядок заголовка, кнопки керування, робоча область).

Слайд 22

Операції над вікнами. Поняття меню. Контекстне меню. Різні способи запуску програм на виконання.

Слайд 23

Основні поняття про об’єкти. Папки та файли. Операції над папками і файлами

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Gcompris

Слайд 27

Omnitux ChildsPlay

Слайд 28

Скарбниця знань

Слайд 29

Математика

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Інформатика