X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Методика викладання теми «Служби Інтернету»

Завантажити презентацію

Методика викладання теми «Служби Інтернету»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема: Методика викладання теми «Служби Інтернету» План 1. Методичні основи викладання теми «Служби Інтернету» 2. Принципи дистанційного навчання учнів. 3. Використання телекомунікаційних засобів в освітньому контексті. 4. Методичні аспекти викладання теми “Комп’ютерні презентації та публікації”.

Слайд 2

Література: 1. Морзе Н. В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / Н. В. Морзе – К. : Навчальна книга, 2003. – 230 с. 2. Морзе Н. В., Козачук О. В. Методи пошуку інформації в глобальній мережі Інтернет /Н. В. Морзе, О. В. Козачук // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. – Вип. З. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001. – С. 22 – 43.

Слайд 3

1. Методичні основи викладання теми «Служби Інтернету» До основних навчальних завдань при вивченні цього матеріалу можна віднести формування в учнів уявлень та знань про: • закономірності та об'єктивну необхідність виникнення глобальної мережі; • призначення Інтернету як комунікаційного середовища, за допомогою якого можна обмінюватися інформацією ніж комп'ютерами всього світу; • основні ресурси Інтернету; • необхідність використання спеціального мережевого програмного забезпечення для кожного ресурсу мережі; • принципи об'єднання комп'ютерів у мережі; • необхідність певного спеціального апаратного та програмного забезпечення для під'єднання до мережі Інтернет; • необхідність певних стандартів комунікаційного середовища: адресація комп'ютерів, правила передавання повідомлень(протоколи); • наявність деяких каналів зв'язку між комп'ютерами, що розташовуються один від одного на певних відстанях; • існування в мережі Інтернет двох типів комп'ютерів - серверів та робочих станцій (клієнтських машин); • використання сервісних програм (для роботи із ресурсами Інтернету) двох типів - програм - серверів та програм-клієнтів.

Слайд 4

Ознайомлення з можливостями використання Інтернету доцільно проводити в два етапи. Спочатку разом з учнями можна обговорити питання: • виникнення комп'ютерної мережі та стрімкі темпи розвитку як самої глобальної мережі, так і її ресурсів та послуг; • розробки та функцій спеціальних пристроїв (маршрутизатор! в) для з'єднання різних комп'ютерів, створення єдиної системи адрес для забезпечення можливостей спілкування та передавання інформації між комп'ютерами, що розташовуються по всьому світу; • існування системи правил передавання інформаційних та програмних ресурсів; • апаратні, програмні і інформаційні ресурси глобальної мережі та інші світоглядні питання організації та розвитку Інтернету. На другому етапі передбачається сформувати у учнів елементарні знання та навички використання основних послуг Інтернету, аналізуючи правила роботи із спеціальним програмним забезпеченням для кожної з них.

Слайд 5

2. Принципи дистанційного навчання учнів. Основними принципами дистанційного навчання учнів є: І.Продуктивна орієнтація навчання. Головна мета Інтернет-занять - створення учнями власних творчих продуктів у досліджуваних за допомогою мережі навчальних галузях, використання ними інформаційних і веб-технологій для демонстрації й обговорення досягнутих результатів. 2.Індивідуалізація дистанційного навчання. Організація проектів, олімпіад і інших форм дистанційного навчання відбувається з опорою на індивідуальні особливості, рівень підготовленості і мотивацію учнів. 3.Відкритість змісту освіти і навчального процесу. Взаємодія з освітньою інформацією і віддаленими учнями розвиває у них універсальні уміння дистанційної діяльності, які не формуються в традиційному навчанні, але є умовою життя в сучасному інформаційному суспільстві. 4.Пріоритет діяльнісного змісту перед інформаційним. Традиційний зміст освіти концентрується в однакових джерелах - підручниках і посібниках, основне призначення яких - трансляція учням відібраного змісту. Зростання обсягу освітніх Інтернет-ресурсів., можливість швидкого доступу до світових культурно історичних досягнень людства змінюють звичну роль змісту освіти. Значний обсяг, відкритість і доступність інформації в мережі Інтернет не вимагають її повного засвоєння і репродукції. Акцент у цьому випадку переноситься на діяльність учня, на технологію, за допомогою якої він створює освітню продукцію, що планується.

Слайд 6

5.Інтеграція педагогічних і телекомунікаційних технологій. Цілі, зміст, форми і методи навчання повинні відповідати особливостям технічних, програмних і технологічних комп'ютерних засобів (електронна пошта, Всесвітня павутина, чат, веб-форуми, відео конференції, 1CQ та ін.). Необхідна алгоритмізація дистанційної діяльності, її інтеграція з організаційно-управлінською освітньою діяльністю. Система організації дистанційної взаємодії віддалених один від іншого суб'єктів навчання спрямована на створення сприятливих умов для їхньої продуктивної діяльності, розв'язання проблем взаєморозуміння, поетапного розвитку необхідних навичок комунікації, адекватну оцінку результатів навчання. 6. Принцип раціонального поєднання очних і дистанційних форм діяльності учнів. Для кожного учня встановлюються співвідношення між його мережевою й очною навчальною діяльністю, підтримуваною як очними, так і віддаленими вчителями. Дистанційне навчання не вимагає постійного знаходження учня за комп'ютером. 7.Діяльнісні критерії оцінки. Існуюча система очної шкільної освіти приводить до того, що лідерами відвідуваності серед освітніх сайтів є різні колекції рефератів і готових контрольних робіт, а не «колекції освітніх інструментів», де містилися б набори способів пізнання, методів навчання, необхідних для здійснення реального навчання. Використання учнями чужих готових рефератів визначається недосконалістю контрольних вимог традиційної системи освіти, в якій перевіряється відчужений від учня продукт, а не його власні освітні зміни.

Слайд 7

3. Використання телекомунікаційних засобів в освітньому контексті. Розглянемо основні ідеї використання телекомунікаційних засобів в освітньому контексті, засновані на класифікації великої кількості файлів, отриманих у результаті роботи з Інтернетом. Даний матеріал може допомагати спланувати ефективне використання телекомунікацій у навчанні, цілком інтегроване з досліджуваним навчальним курсом. І. Персональний обмін повідомленнями Найбільш популярний тип телекомунікацій полягає в електронному спілкуванні учнів з іншими учнями, учнів із групами, груп із групами. Багато хто в телекомунікаційних проектах використовують електронну пошту (іноді за допомогою дискусійних груп чи за допомогою списків розсилання) як єдине середовище спілкування. В інших проектах викладачі й учні використовують телеконференції, форуми і зв'язані з Інтернетом "дошки оголошень". Можна виділити такі основні види телекомунікаційних проектів.

Слайд 8

1.1. Глобальний клас 1.2.Вільне листування 1.3. Електронні "зустрічі". 1.4. Електронне навчання. 1.5. Рольові ігри 2. Інформаційне забезпечення. Деякі з найбільш успішних освітніх телекомунікаційних проектів побудовані на збиранні, опрацюванні, зіставленні учнями різного роду інформації, яка представляє інтерес. 2.1. Інформаційний обмін 2.2. Електронні публікації 2.3. Створення бази даних 2.4. Телекомунікаційні екскурсії. 2.5. Спільний аналіз даних 3.Спільне розв’язування задач. Спільне розв'язування задач може виявитися новим, дуже перспективним наповненням освітнього телекомунікаційного середовища. Проекти можуть будуватися як на принципах змагань, так і на співробітництві, але приклади існуючих проектів свідчать, що вчителі й учні віддають перевагу співробітництву. 3.1. Пошук інформації. 3.2. Електронний твір. 3.3. Одночасне виконання завдань 3.4. Моделювання. 3.5. Соціальні проекти.

Слайд 9

Комп'ютерною телекомунікаційною вікториною (олімпіадою) називається змагальна групова запитально-відповідева гра з використанням електронної пошти для зв'язку між групами учнів з різних міст (шкіл, ВНЗів і ін.). Метою проведення комп'ютерної телекомунікаційної вікторини (олімпіади) з деякого предмета шкільної чи вузівської підготовки є покращення навчання цього предмета. Необхідними умовами проведення телекомунікаційної вікторини (олімпіади) є: 1) наявність у групи вчителів, адміністрації навчального закладу зацікавленості у впровадженні в практику нових телекомунікаційних методик навчання; 2) наявність у навчальному закладі електронної пошти; підготовленість групи учнів, відібраних для участі у вікторині, до роботи в тому чи іншому текстовому редакторі, знайомство з принципами роботи електронної пошти, діями щодо приймання пересилання і друкування повідомлень.

Слайд 10

4. Методичні аспекти викладання теми “Комп’ютерні презентації та публікації”. При розгляді теми «Створення й показ слайдових презентацій» (6 год.) доцільно скласти такий алгоритм її пояснення та вивчення: Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій. Створення презентації за допомогою майстра автовмісту та шаблонів оформлення, створення пустої презентації, а також однієї презентації на базі іншої. Відкриття презентації та збереження її в різних форматах. Створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайдах презентації. Принципи стильового оформлення презентацій. Основні принципи дизайну слайдів. Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Анімаційні ефекти змінення слайдів. Демонстрація презентації у різних програмних середовищах.

Слайд 11

Тема «Опрацювання мультимедійних даних» (3 год.) передбачає вичення таких аспектів як: Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо- та відеофайлів. Мультимедійні програвачі. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів. Додавання відеокліпів, звукових ефектів та мовного супроводу до слайдової презентації. Програмне забезпечення для опрацювання мультимедійних даних. Захоплення аудіо та відео, створення кліпів. Настроювання часових параметрів аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та настроювання переходів між його фрагментами.   «Основи створення комп’ютерних публікацій» (3 год.) включає: Поняття комп’ютерної публікації. 3асоби створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації. Особливості роботи з графічними об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації. Створення, збереження, відкриття та друк публікацій.

Слайд 12

Контрольні запитання: Формування яких знань та вмінь можна віднести до основних завдань вивчення даної теми? Назвіть основні принципи дистанційного навчання учнів. Опишіть основні ідеї використання телекомунікаційних засобів в освітньому контексті. Що таке телекомунікаційна вікторина? Які умови її проведення?

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика