X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Файлові операції у С++

Завантажити презентацію

Файлові операції у С++

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Файлові операції у С++ Максименко Марина Миколаївна вчитель інформатики вищої категорії, вчитель-методист Конотопської гімназії Конотопської міської ради Сумської області 2008 р.

Слайд 2

Зміст Основні поняття Зчитування даних із файлу Визначення кінця файлу. Закриття файлу Виведення даних у файл Ознаки Приклади Обробка помилок при виконанні файлових операцій Завдання Приклади використання файлових операцій Завдання Література

Слайд 3

Основні поняття Файл - це сукупність даних, які розміщені на зовнішніх носіях. Дані у файлах називаються елементами Кількість даних під час опрацювання файлів не зазначають. Файли можуть містить як текстову, так і числову інформацію. Функцції опрацювання файлів описані в бібліотеці fstream.h Для опрацювання файлу його необхідно відкрити, виконати потрібні дії та закрити.

Слайд 4

Зчитування даних із файлу Оголошення файлової змінної та відкриття файлу для читання: ifstream f_in(“filename.txt”, ознака1|ознака2|…|ознакаN); f_in – назва файлової змінної filename.txt – зовнішня назва файлу Ознаки слугують для визначення прав доступу до файлу. Ознаки зазначать необов'язково. Введення даних: f_in>>a>>b; //числова змінна, рядкова змінна без пропусків f_in.getline(str); //рядкова змінна

Слайд 5

Визначення кінця файлу. Закриття файлу Для успішного читання довільних файлів потрібно знати, коли зустрінеться кінець файлу: while (!f_in.eof()) {//оператори} Функція name.eof() повертає нульове значення, якщо досягнуто кінця файлу. Коли для продовження роботи файл більше не потрібен, його слід закрити: f_in.close();

Слайд 6

Виведення даних у файл Оголошення файлової змінної та відкриття файлу для запису: ofstream f_out(“filename.txt”, ознака1|ознака2|…|ознакаN); f_out – назва файлової змінної filename.txt – зовнішня назва файлу Ознаки слугують для визначення прав доступу до файлу. Ознаки зазначать необов'язково. Виведення даних: f_out>>a>>b; //числова змінна, рядкова змінна Увага! Якщо не використовувати ознаки, на диску буде створений новий файл із зазначеним ім'ям, або перезаписаний файл із таким же ім'ям, якщо він уже існує

Слайд 7

Ознаки

Слайд 8

Ознаки (приклади) ofstream flags(“text1.dat”, ios::app); - можна дописати до кінця вже існуючого файлу потрібну інформацію ofstream flags(“text1.dat”, ios::noreplace); - якщо файл існує і спробувати щось записати у нього, то жодних дій не відбудеться; якщо ж цю ознаку застосувати до нового файлу, то файл буде створено і дані можна буде записувати ofstream flags(“text1.dat”, ios::nocreate); - якщо файл вже існує, то він може бути відкритий для записування; якщо ж раніше такого файлу на диску не було, то в кращому випадку у файл нічого не запишеться, а в гіршому – програма зависне.

Слайд 9

Приклади Записати у файл три рядки тексту #include<iostrem.h> #include<fstream.h> int main() {ofstream fout(“output.txt”); fout<<”Prog na C++ “<<”klas ‘309’”<< endl; fout<<”konotop”<<endl; fout<<”2008 year”<<endl; fout.close(); return 0;}

Слайд 10

Приклади (продовження) Читати вміст файлу поки не буде досягнутий кінець файлу: #include<iostrem.h> #include<conio.h> #include<fstream.h> int main() {ifstream fin(“output.txt”); char line[64]; while (!fin.eof()) { fin.getline(line,sizeof(line)); cout<<line<<endl; } fin.close(); getch(); return 0;}

Слайд 11

Обробка помилок при виконанні файлових операцій Щоб допомогти програмам стежити за помилками, використовується функція name.fail(). Якщо у процесі файлової операції помилок не було, функція поверне false (0). Однак, якщо трапилася помилка, функція поверне true. Наприклад:

Слайд 12

Завдання У текстовому редакторі створіть файл, й який занесіть прізвища п'яти ваших друзів. Складіть програму, яка б додавала інформацію ще про трьох осіб. Вміст файлу виведіть на екран. У текстовому редакторі створіть файл, у який занесіть координати вершин трикутника. Обчисліть його периметр.

Слайд 13

Приклади використання файлових операцій Зчитати масив. Обчислити суму його додатних елементів #include<iostrem.h> #include<conio.h> #include<fstream.h> #include<iomanip.h> int main() { ifstream fin(“input.txt”); if (fin.fail()) {cout<<“error”; getch(); return 1;} else { ofstream fout(“output.txt”, ios::out); int r, s; fin>>r>>s; // кількість рядків та стовпчиків int i, j; // виділення пам'яті під масив int **a=new int *[r]; for (i=0; i<r; i++) a[i]= new int [s];

Слайд 14

Приклади використання файлових операцій Написати програму, яка визначає, чи зустрічається у заданому файлі послідовність символів. Довжина рядку тексту не перевищує 80 символів, текст не містить переносів, послідовність не містить пропусків. #include<fstream.h> #include<string.h> #include<iostream.h> #include<conio.h> int main() { const int len=81; char word[len], line[len]; cout<<“slovo ?”; cin>>word;

Слайд 15

Завдання Створити текстовий файл, що складається з одного рядка та містить слова, розділені символом пробілу. Написати програму для підрахунку кількості слів у файлі. Створити програму для записування у текстовий файл додатних цілих чисел, що вказуються користувачем з клавіатури. Критерієм припинення введення має бути введення від'ємного числа. Відкрити створений файл, прочитати з нього числа та знайти їх суму. Кожен рядок текстового файлу складається з однакової кількості символів. У записі рядка використовуються лише два символи – “+” та “*”. Написати програму для виведення на екран номера рядка та номера стовпця кожного символу “+”. Вважати, що нумерація рядків та стовпців починається з нуля.

Слайд 16

Література Лєхан С.Ф. Інформатика С++. Спецкурс. 10-12 класи. – Шепетівка; Аспект, 2007. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. С++ і С++ Builder. Навчальний посібник. – Львів: СПД Глинський, 2006. Глушаков С.В., Смирнов С.В., Коваль А.В. Практикум по С++. – Харьков: Фолио, 2006. Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня. – СПб.: Питер, 2003 Лисенко Т.І. Поглиблене вивчення програмування в школі. – К.:ТОВ Редакція “Комп'ютер”, 2007.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика