X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
осаджувальне тирування

Завантажити презентацію

осаджувальне тирування

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Хімічна рівновага.

Слайд 2

Вступ. Електростатична взаємодія. Вплив хімічних взаємодій. Способи вираження констант рівноваги реакцій. Типові задачі. Висновок. Список використаної літератури. План:

Слайд 3

ВСТУП Хімічна рівновага – стан оборотної реакції, у якому швидкість прямої реакції та зворотної реакції однакові А+В ↔ С+Д Vпрямої р-ції = Vзворотної р-ції

Слайд 4

Слайд 5

якщо випадає осад; якщо виділяється газ; якщо утворюється малодисоційована сполука; якщо реакція супроводжується виділенням великої кількості енергії. Хімічні реакції є необоротними в наступних випадках:

Слайд 6

Електростатична взаємодія Кожен йон піддається впливу електростатичних сил притягування і відштовхування з боку інших йонів. Внаслідок цього концентрація йонів однакового заряду поблизу окремого йона зменшується, у той час як концентрація йонів протилежого знака збільшується. Таким чином, навколо йона утворюється йонна атмосфера, що впливає на поведінку йона. Характеристикою електростатичного поля у розчині є іонна сила (µ), щопов´язана з концентрацією йонів та їх зарядів(z) наступним співвідношенням:

Слайд 7

На практиці при оцінці коефіцієнта активності використовують наступні постулати, що спрощують розрахунки: 1. Коенфіцієнти активності йонів рівного заряду незалежно від знаку та розміру приблизно рівні. 2. Розчини, що містять ненйтральні молекули, можна вважати ідеальними (µ=0, γ=1 ). 3. Розведені розчини електролітів наближаються до ідеаль-них (µ→0, γ→1). Тому при розрахунках γi можно використовувати таблиці, в яких, приведені значення для одно-, двух-, трьох-, чотирьох-зарядних йонів. Незалежно від типа йона. Коефіцієнт активності відображає відхилення реальної системи від ідеальної і пов′язує концентрацію йона та його активність: ΑА= γА [А], де [А] – рівноважна концентрація йона А, αА- його активність.

Слайд 8

Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8 м. Новоукраїнки, Кіровоградська обл.

Слайд 9

Слайд 10

Способи вираження констант рівноваги реакцій Фундаментальним законом хімічної рівноваги є закон діючих мас, за яким відношення добутоку активностей продуктів реакції ( у степенях, рівних стехіометричним коефіцієнтам ), до добутку активностей вихідних речовин є величина постійна при даній температурі та тиску.

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Розв’язування типових задач Задача 1. Розрахуйте активність йонів водню в 0,010 М розчину хлоридної кислоти, в присутності 0,10 М розчину сульфата натрію. Розв′язок. Обидва електроліта дисоціюють повністю, тому концентрація йонів рівна початковій концентрації речовини. Розраховуємо йонну силу розчину:

Слайд 15

Висновок: При рівності швидкостей прямої та зворотної реакцій в системі встановлюється хімічна рівновага, при якій концентрації всіх речовин залишаються незмінними. Під дією зовнішніх факторів відбувається зсув хімічної рівноваги. Характер і напрямок зсуву визначається принципом Ле-Шательє.

Слайд 16

Список використаної літератури: Глинка Н.Л. Общая химия. / Н.Л.Глинка– Л.: Химия, 1988. – 702 с. Кристиан Г. Аналитическая химия. — М. : Бином, 2009. — 623 с. Аналітична хімія/Ф.Г. Жаровський, А.Т. Пилипенко, І.В. П’ятницький -2-ге видання – К: Вища шк. 1982. – 544с

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Хімія