X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Топографічні карти

Завантажити презентацію

Топографічні карти

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

Топографічні карти До топографічних відносять великомасштабні загально географічні карти від 1:200 000 до 1:5 000 (більші – це плани місцевості). Їх використовують для наукових досліджень, проектування міст, шляхів, морських портів, для розмежовування земельних ділянок, планування і проведення військових операцій, змагань зі спортивного орієнтування, у краєзнавчій і туристичній діяльності.

Слайд 4

Створення топографічних карт

Слайд 5

Слайд 6

Визначення географічних координат

Слайд 7

Визначення географічних координат За топографічними картами, на яких є градусна сітка з паралелями і меридіанами, визначають географічні координати. Паралелі створюють верхню й нижню (північну і південну), а меридіани – бічні (західну і східну) частини рамки топографічної карти. Рамка поділена на відрізки, кожний з яких дорівнює одній мінуті (1'). На мінутних відрізках зроблено поділки на відстані десяти секунд (10") одна від одної. Географічні координати листа топографічної карти вказані по кутках даного листа

Слайд 8

Так відмітка 214,3 має Коорди-нати: 54°40‘40“ пн.ш. і 18°00‘43“ сх.д.

Слайд 9

Слайд 10

Прямокутні координати

Слайд 11

Прямокутні координати

Слайд 12

Прямокутні координати Прямокутні координати пунктів на топографічних картах визначають за допомогою нанесення на них кілометрової сітки. У цих координатах віссю абсцис (Х) є осьовий меридіан 6-градусної відстані (зони), віссю ординат (У) – екватор. Під час проектування цієї зони осьовий меридіан і екватор є прямими лініями, інші меридіани і паралелі – кривими. Від точки перетину осьового меридіана з екватором ведуть відлік прямокутних координат кожної 6-градусної зони. За цими координатами визначають відстані пунктів (точок) від осьового меридіана і від екватора.

Слайд 13

Прямокутні координати Україна розташована на північ від екватора в межах чотирьох зон. Пункти (точки) її території мають додатні значення абсцис. Ординати у східній частині – додатні, у західній мають бути від'ємними. Щоб уникнути від'ємних значень ординат, осьовий меридіан кожної зони умовно зсувають на захід на 500 км

Слайд 14

Слайд 15

Прямокутні координати Кілометрова сітка утворена лініями, які є паралельними осям Х і У і проведені через ціле число кілометрів. Для позначення квадрата, в якому розташований потрібний нам пункт, використовують двозначні числа, зазначені біля горизонтальної та вертикальної ліній. Наприклад, пункт А розміщений у квадраті 8108.

Слайд 16

Слайд 17

Щоб визначити прямокутні координати пункту з точністю до 1 м, потрібно з цього пункту провести перпендикуляри до західної і південної сторін квадрата, а потім виміряти відстані до них. Виміряні значення додають до показників відповідних кілометрових ліній. Так, координати точки В становлять: Х=80462, У=09655.

Слайд 18

Слайд 19

Координати всіх пунктів на території України виражаються семизначними числами, для цього до попередніх значень Х і У дописують дві цифри. Ці цифри зазначають меншим шрифтом біля ліній кілометрової сітки. При цьому слід враховувати : а) перша з двох цифр біля вертикальної лінії означає номер зони; б) 6-градусні зони нумерують у напрямку із заходу на схід, починаючи від нульового меридіану.

Слайд 20

Прямокутні координати пункту В становлять: Х=6080462, У=4309655. При цьому перше число 6080 означає віддаленість пункту від екватора на 6080,462 км. Цифри 4309 другого числа означають положення пункту в четвертій зоні з координатою 309,655 км і віддаленість від осьового меридіана на захід на 190,345 км (500км – 309,655 км)

Слайд 21

Визначення за картами напрямків, відстаней і висот За картами ми орієнтуємося в просторі – визначаємо своє місце знаходження та напрямки сторін горизонту, розпізнаємо зображені на них об'єкти (населені пукти, шляхи, форми земної поверхні, ліси, під час проходження туристських маршрутів, подорожей а автомобілях, річкових і морських суднах тощо. При цьому необхідно правильно визначати напрямок руху, обирати дорогу, стежку, розпізнавати орієнтири і відстані до них. Грамотно читати географічні карти означає впевнено почуватися в дорозі.

Слайд 22

Визначення напрямків Визначення напрямків починається з орієнтування карти – надання їй такого горизонтального положення, що лінії на карті були паралельними відповідним лініям на місцевості. Орієнтування здійснюється окомірно та за допомогою приладів.

Слайд 23

Окомірне орієнтування Окомірне орієнтування проводять за допомогою зображених ліній на карті та об’єктів, що є на місцевості. Для цього треба з якоїсь точки на дорозі, стежці, березі зорієнтувати карту таким чином, щоб зображення ліній на ній і на місцевості були паралельними

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Окомірне орієнтування Потім на карті труба визначити точку, в якій перебуває дослідник чи мандрівник. Найпростіше це зробити в тому місці, де вона збігається з перетином шляхів, поворотом течії річки, зміною крутизни схилів, контуром лісу або іншими об'єктами, зображеними на карті. Часто в лісі, горах, на горбистій місцевості вночі, в умовах туманної погоди орієнтування і вибір напрямків за картами ускладнюються. У такому разі на допомогу приходить компас.

Слайд 29

Орієнтування за компасом Для орієнтування карти компас накладають на неї таким чином, щоб напрямок Пн-Пд або паралельний йому край основи збігався із західним або східним боком рамки на карті.

Слайд 30

Магнітний і дійсний азимут. Магнітне схилення. Магнітний азимут – це кут між північним напрямком магнітного меридіана і напрямком на певний об'єкт (точку) Дійсний азимут – це кут між північним напрямком дійсного (географічного) меридіана і напрямком на об’єкт (точку) Магнітне схилення – це кут між напрямками дійсного і магнітного меридіанів в даній точці.

Слайд 31

Орієнтування за компасом Меридіан, що з'єднує географічні полюси Пн-Пд є географічним меридіаном, стрілка компаса, яка не збігається з ним, указує напрямок магнітного меридіана. Тому при орієнтуванні компаса необхідно враховувати магнітне схилення (δ).

Слайд 32

Слайд 33

Магнітний і дійсний азимут. Магнітне схилення. Магнітний і дійсний азимути вимірюються транспортиром за ходом годинникової стрілки від 0 до 360 градусів. Магнітне схилення (δ) може бути східним (додатнім, якщо північний напрямок магнітного меридіана відхиляється на схід від північного напрямку дійсного меридіана), західним (від'ємним, якщо магнітний меридіан відхиляється від дійсного на захід). Ам = А ±δ. У разі східного схилення його треба відняти від дійсного азимута Ам = А – δ. Якщо схилення західне, тоді до дійсного азимута треба додати значення схилення. У цьому випадку Ам = А + δ

Слайд 34

Дирекційний кут Дирекційний кут (α) – це кут між північним напрямком вертикальної лінії кілометрової сітки і напрямком на об’єкт (точку). Вимірюють за годинниковою стрілкою в межах від 0° до 360°.

Слайд 35

Дирекційний кут Дирекційний кут можна обрахувати, знаючи зміряний на місцевості магнітний азимут та поправку на зближення меридіанів – кут між північним напрямом вертикальної лінії кілометрової сітки та північним напрямом географічного (істинного) меридіана. Для точок, які знаходяться у східній частині координатної зони (на схід від осьового меридіана), величина зближення меридіанів додатна, а для точок, розташованих у західній частині зони, – від ємна. Зв’язок між кутами напрямів можна записати так: Am= + ( ); =Am– ( ); Am= – + ; =Am+ – .

Слайд 36

Поправка напряму Алгебраїчна різниця - =ПН називається поправкою напряму. Дані про величини і даються на графіку під південною рамкою карти. =Am+ (±ПН) або =Am+ –

Слайд 37

Слайд 38

Відхилення магнітної стрілки При визначенні магнітного азимута потрібно враховувати кут між північним напрямком вертикальної лінії кілометрової сітки і напрямком магнітного меридіана. Цей кут є відхилення магнітної стрілки ( тобто поправка напряму). Це відхилення буде східним , якщо північний напрямок магнітної стрілки відхилятиметься на схід від вертикальної кілометрової сітки. Відхилення буде західним, якщо стрілка відхиляється на захід.

Слайд 39

У навігації, метеорології, лісо- та землеустрої використовують румби. Румб r – кут між напрямом даної лінії та найближчим напрямом меридіана (північним чи південним) в межах від 0 до 90 . Румби є географічні, магнітні та ті, що відраховують від вертикальних ліній сітки. Кожен румб характеризується вказівкою чверті горизонту, в якій розташований даний напрям, і величиною кута. Наприклад, r=ПнЗ:16 57 , якщо А=343 03 ; r=ПнС:36 21 , якщо А=36 21 ; r=ПдЗ:37 45 , якщо А=217 45 ; r=ПдС:76 28 , якщо А=103 32 . Румб (r)

Слайд 40

Додаток 1 Таблиця довжин дуг меридіанів та паралелей на еліпсоїді Красовського     Широта, градус Довжина 1 довготи на широті, м Відстань від екватора до широти, м   Широта, градус Довжина 1 довготи на широті, м Відстань від екватора до широти, м   Широта, градус Довжина 1 довготи на широті, м Відстань від екватора до широти, м   Широта, градус Довжина 1 довготи на широті, м Відстань від екватора до широти, м 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 111 321 111 305 111 254 111 170 111 052 110 901 110 716 110 497 110 245 109 960 109 641 109 289 108 904 108 487 108 036 107 552 107 036 106 488 105 907 105 294 104 649 103 972 103 264 0 110 576 221 153 331 732 442 312 552 895 666 482 774 072 884 668 995 268 1 105 875 1 216 488 1 327 108 1 437 737 1 548 373 1 650 019 1 769 675 1 880 341 1 991 017 2 101 706 2 212 406 2 323 118 2 433 844 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 102 524 101 753 100 952 100 119 99 257 98 364 97 441 96 488 95 506 94 495 93 455 92 386 91 260 90 165 89 013 87 834 86 628 85 395 84 137 82 852 81 542 80 208 78 848 2 544 583 2 655 336 2 766 103 2 876 886 2 987 683 3 098 497 3 209 326 3 320 172 3 341 035 3 541 915 3 652 813 3 763 728 3 874 662 3 985 613 4 096 584 4 207 573 4 318 580 4 429 607 4 540 654 4 651 719 4 762 804 4 873 908 4 985 032 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 77 465 76 057 74 627 73 173 71 697 70 199 68 679 67 138 65 577 63 995 62 394 60 773 59 134 57 476 55 801 54 108 52 399 50 674 48 933 47 176 45 405 43 621 41 822 5 096 176 5 207 339 5 318 521 5 429 723 5 540 944 5 652 185 5 763 445 5 874 723 5 986 021 6 097 337 6 208 672 6 320 025 6 431 395 6 542 783 6 654 189 6 765 612 6 877 051 6 988 506 7 099 978 7 211 465 7 322 967 7 434 483 7 546 014 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 40 011 38 187 36 352 34 505 32 647 30 780 28 902 27 016 25 122 23 219 21 310 19 394 17 472 15 544 13 612 11 675 9 735 7 791 5 846 3 898 1 949 0 7 657 558 7 769 116 7 880 686 7 992 668 8 103 862 8 215 467 8 327 082 8 438 707 8 550 341 8 661 984 8 773 635 8 885 293 8 996 958 9 108 629 9 220 306 9 331 987 9 443 673 9 555 362 9 667 053 9 778 747 9 890 442 10 002 137

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Географія