X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Завантажити презентацію

ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Типи підприємств Вчитель географії ЗОШ – інтернату І –ІІІ ступенів ІВЧЕНКО ЛЮДМИЛИ АНТОНІВНИ

Слайд 2

Завдання уроку: Сформувати поняття: територіальна структура господарства; “ підприємство ” “ промисловий центр ” “ промисловий вузол ” “ промисловий район ” Чинники розміщення галузей господарства; Види підприємств за формую власності; Різні форми організації виробництва;

Слайд 3

ГРУПОВА ФОРМА РОБОТИ

Слайд 4

ЗАПИТАННЯ: І група В якій частині України розташовано найбільше промислових центрів? ІІ ГРУПА Чому на сході України переважають центри паливної промисловості та виробництва чорних і кольорових металів?

Слайд 5

За особливостями технологій та витрат виділяють такі виробництва: ТРУДОМІСТКІ – виробництва з високою часткою витрат на робочу силу. ( точне машинобудування – підприємства розміщені у великих містах)

Слайд 6

ВИРОБНИЦТВА: МАТЕРІАЛОМІСТКІ – це виробництва з високою частотою витрат на сировину. ( підприємства важкого машинобудування, розміщенні біля сировинних баз)

Слайд 7

ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГОЄМНІ – великі затрати електроенергії на виготовлення одиниці продукції ( деякі галузі кольорової металургії, розміщені біля джерел дешевої сировини)

Слайд 8

ВИРОБНИЦТВА НАУКОМІСКІ – значні затрати на науково – дослідницьку роботу (ракетобудування розміщене в потужних наукових центрів)

Слайд 9

ВИРОБНИЦТВА ВОДОМІСТКЕ ( водоємне) – орієнтується на потужні водні ресурси ( виробництво паперу)

Слайд 10

ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ГОСПОДАРСТВА: І. ПРИРОДНІ : Паливний; Сировинний; Водний; Екологічний; Природних умов;

Слайд 11

ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ГОСПОДАРСТВА: ІІ. ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНІ Енергетичний; Сировинний; Транспортний; Споживчий; Економіко – географічного положення

Слайд 12

ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ГОСПОДАРСТВА: ІІІ. ДЕМОГРАФІЧНІ трудових ресурсів; наукомісткості; споживчий;

Слайд 13

ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА ГСПОДАРСТВА - взаємне розміщення, сусідство,підпорядкованість, взаємозв'язки елементів господарської системи, що засновані на раціональному використанні природних ресурсів та збереженні навколишнього середовища, економії витрат на транспортні зв'язки.

Слайд 14

Схема Територіальна структура господарства ЕЛЕМЕНТИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ Промисловий вузол Економічний район Промисловий вузол Сільськогосподарська зона Промисловий центр Промисловий район

Слайд 15

ПРОМИСЛОВИЙ ПУНКТ - невелике поселення з одним малим промисловим підприємством. Це зазвичай селища міського типу.

Слайд 16

Манькі вка — селище міського типу, районний центр Маньківського району Черкаської області. Населення близько 8,5 тисяч чоловік. Селище розташоване в середній течії річки Маньківки за 180 км на південний захід від обласного центру — міста Черкаси та за 5 км від найближчої залізничної станції Поташ. Підприємство металообробної промисловості — ВАТ «Маньківський механічний завод», та ТОВ «Маньківська іграшка».

Слайд 17

ПРОМИСЛОВИЙ ЦЕНТР - населений пункт в якому є одне середнє або велике підприємство чи кілька не пов’язаних між собою технологічними процесами підприємств.

Слайд 18

Золотоноша - місто черкаського лівобережжя та важливий промисловий центр Черкаської області. Площа міста - 21,7 км2. Чисельність населення - 29,7 тис. осіб Час заснування - 50-60-ті роки XVI ст., місто - з 1781 р. Статус міста обласного підпорядкування - листопад 1992 р. ТОВ „Золотоніський лікерогорілчаний завод „Златогор”. ТОВ „Золотоніська швейна фабрика”. ЗАТ „Золотоніський маслоробний комбінат”. ВАТ „Золотоніська парфюмерно-косметична фабрика”.

Слайд 19

Слайд 20

ПРОМИСЛОВИЙ ВУЗОЛ - населений пункт з містами – супутниками, що мають низку взаємозв’язаних виробництв, спільну інфраструктуру і транспортне забезпечення. Він може бути поєднанням промислових пунктів і центрів.

Слайд 21

Черкаський промисловий вузол Основу промислового вузла становлять хімічна, харчова, легка та машинобудівна галузі. В Черкасах працюють потужні підприємства хімії: виробничі об’єднання «Азот», «Хімволокно», завод хімічних реактивів та побутової хімії «Аврора». До підприємств харчової промисловості належать консервний, м’ясний, хлібний комбінати, цукрорафінадний і молочний заводи, тютюнова фабрика тощо. Різноманітними за величиною і спеціалізацією є підприємства легкої промисловості: шовковий комбінат, фабрики художніх виробів, трикотажна, гігроскопічної вати та ін. Машинобудування і металообробка представлена заводами: «Фотоприлад», «Строммашина», НВО «Ротор», спеціального технічного устаткування, телеграфної апаратури тощо. В Черкасах, як і в кожному великому місті країни, є підприємства будіндустрії: ВО «Черкасизалізобетон», заводи стінових матеріалів, великопанельного домобудування та ін. Меблева промисловість представлена ВО «Черкасмеблі».

Слайд 22

ПРОМИСЛОВИЙ РАЙОН територіальне поєднання однієї або декількох галузей, між якими здійснюються виробничі зв’язки.

Слайд 23

Економічний район - інтегральна суспільно-територіальна система, яку виділяють на основі змістовності, перспективності, відповідності соціально-економічного районування та адміністративно-територіального устрою певної країни з урахуванням історико - географічних особливостей земель, національного й етнічного складу населення.

Слайд 24

ЕКОНОМІЧНІ РАЙОНИ УКРАЇНИ

Слайд 25

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН До Центрального економічного району належить Київська, Кіровоградська та Черкаська області. У районі є потужний природно - ресурсний потенціал. Район в цілому бідний на рудні ресурси. Є сприятливі умови для розвитку аграрного сектора. Індустріально - аграрний комплекс спеціалізується на обробній промисловості. Базою розвитку обробної галузі є паливно - енергетичний комплекс, зокрема електроенергетика. Розвинена хімічна, нафтохімічна, мікробіологічна, промисловість будівельних матеріалів. Спеціалізованими галузями є легка та харчова промисловість. Легка промисловість забезпечується місцевою сировиною, діють ряд льонокомбінатів.

Слайд 26

ОСНОВНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА КОНЦЕНТРАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ КООПЕРУВАННЯ КОМБІНУВАННЯ

Слайд 27

КОНЦЕНТРАЦІЯ дії, пов'язані з об'єднанням, з'єднанням, зосередженням (скупченням) великих виробничих підприємств в одному місці за певними виробничими ознаками з метою досягнення більших економічних результатів.

Слайд 28

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ означає зосередження діяльності підприємств на виробництві певного продукту, частини продукту, або технологічної операції.

Слайд 29

КООПЕРУВАННЯ це регулярні, спеціально обумовлені зв’язки між спеціалізова- ними підприємствами.

Слайд 30

КОМБІНУВАННЯ форма організації виробництва, коли на одному підприємстві зосереджено кілька виробництв.

Слайд 31

ПЕРВИННИМ ЕЛЕМЕНТОМ ВИРОБНИЦТВА Є ПІДПРИЄМСТВО - це основна ланка господарського комплексу, що функціонує у виробництві, науці й торгівлі; організація, що виробляє продукцію або послуги.

Слайд 32

ТИПИ ПІДПРИЄСТВ ЗА ФОРМОЮ ВЛАСНОСТІ : приватне підприємство; фермерське господарство; товариство; акціонерне товариство; кооператив; державне підприємство; змішана форма власності; некомерційні організації;

Слайд 33

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО визнається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб'єкта господарювання - юридичної особи.

Слайд 34

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО господарське товариство, статутний капітал якого не може бути меншим ніж 1250 мінімальних заробітних плат і який поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Акціонерні товариства створюються в формі публічних або приватних товариств.

Слайд 35

Фермерське господарство є формою підприємництва громадян з метою виробництва, переробки та реалізації товарної сільськогосподарської продукції. Членами фермерського господарства не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом, угодою).

Слайд 36

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Слайд 37

КООПЕРАТИВ це юридична особа, утворена фізичними або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.

Слайд 38

Товариство це організація, створена шляхом об'єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві.

Слайд 39

СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА підприємства, що базуються на спільному капіталі суб'єктів господарської діяльності України або іноземних суб'єктів господарської діяльності, на спільному управлінні та на спільному розподілі результатів та ризиків.

Слайд 40

ЗАВДАННЯ: назвіть типи підприємств свого регіону за формами власності?

Слайд 41

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Географія