X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Мінеральні ресурси

Завантажити презентацію

Мінеральні ресурси

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Мінеральні ресурси. Мета: актуалізувати знання про основні закономірності розміщення родовищ певних видів корисних копалин, обгрунтувати роль і значення мінеральних ресурсів для розвитку господарства.

Слайд 2

Вступ Класифікація корисних копалин Мінеральні корисні копалини Рудні корисні копалини Нерудні корисні копалини Горючі корисні копалини Гідромінеральні й газомінеральні корисні копалини Значення та використання мінеральних ресурсів

Слайд 3

Природні ресурси — сукупність об'єктів і систем живої і неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини і суспільства. П.р. класифікують за різними критеріями: приналежністю до тих чи інших компонентів природи (мінеральні, кліматичні, лісові, водні тощо); можливістю відтворення в процесі використання — на вичерпні (поновлювальні й непоновлювальні П.р.) і невичерпні та ін. До П.р. входять сонячна енергія, атмосфера, гідросфера, наземна рослинність, ґрунт, тваринний світ, ландшафт, корисні копалини. Осн. напрям освоєння природних ресурсів — їх комплексне використання. Ресурси поділяються на: первинні, вторинні, невичерпні, вичерпні, відновні і невідновні.

Слайд 4

Корисні копалини – це основа мінеральних ресурсів, мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дозволяють ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. Мінеральні ресурси – це сукупність розвіданих запасів різних видів корисних копалин, що можна використовувати в господарстві у вигляді сировини або джерел енергії.

Слайд 5

У світі налічується понад 200 видів корисних копалин, які за фізико-хімічними властивостями і використанням у господарстві поділяються на: Енергохімічні (вугілля, нафта, природний газ, уран, торф); Рудні (руди чорних, кольорових, рідкісних, благородних металів); Нерудні металургійні (флюси, вогнетриви); Гірничо-хімічні (нефеліни, апатити, сірка, фосфорити, барій); Технічні (алмаз, корунд, азбест, тальк, графіт); Будівельні (глина, гіпс, природний камінь); Гідротермальні (прісні і мінеральні природні підземні та поверхневі води).

Слайд 6

Загалом усі корисні копалини за промисловим використанням поділяють на чотири основні групи. Рудні (металеві) Нерудні (неметалеві) Горючі (паливні) Гідромінеральні й газомінеральні

Слайд 7

Рудні корисні копалини (руди чорних і кольорових металів) створюють величезні за протяжністю рудні «металічні пояси» земної кори — Альпійсько-Гімалайський, Тихоокеансько-Канадський, Американський, Австралійський. За масштабами виробництва та різноманітністю сфер використання виділяють важкі (мідь, свинець, цинк, нікель, олово), легкі (алюміній, титан, магній), легуючі (вольфрам, ванадій, хром, молібден), рідкісні (ртуть, кобальт, кадмій), благородні (золото,срібло, платина), рідкісноземельні (германій, галій, індій) метали. Значні поклади поліметалічних руд є в США, Канаді, Австралії. У надрах країн, що розвиваються, зосереджено близько 90% кобальту, олова, 75% бокситів, 60% міді. Величезне значення для економіки держави має наявність в її надрах руд благородних металів—золота, срібла, платини.

Слайд 8

Нерудні корисні копалини використовуються в хімічні промисловості, металургії, будіндустрії, медицині тощо. Їх видобуток ведеться в багатьох регіонах світу (самородна сірка – США, Мексика, Ірак; фосфорити – Марокко, Бразилія, ПАР, США, Росія; Калійні солі – Канада, Росія, Німеччина).

Слайд 9

Розвідані запаси вугілля становлять приблизно 1240 млрд тонн. Більша їх частина припадає на Азію (54%), Північну Америку (28 %) та Європу (9 %). На Землі налічують близько 3,6 тис. вугільних родовищ і басейнів. Розвідані запаси нафти в усьому світі становлять приблизно 136 млрд тонн, природного газу — приблизно 141 трлн кубічних метрів. Нафтогазоносні басейни зосереджено переважно в північній півкулі. Так, у надрах Близького й Середнього Сходу міститься більш як 65 % світових запасів нафти і приблизно ЗО % світових запасів газу. айбільші запаси уранової руди, яка є сировиною для атомних електростанцій, мають Австралія, ПАР, Нігерія, Бразилія, Канада, США, Намібія. Ці країни майже повністю забезпечують світові потреби в урані. Світові потенціальні ресурси урану становлять приблизно 10 млн тонн.

Слайд 10

Гідромінеральні копалини представлені гідротермальними мінералами - мінералами, що утворюються з осадів гарячих водних (гідротермальних) розчинів, які циркулюють в надрах Землі.

Слайд 11

Мінеральні ресурси є досить важливими для господарства будь-якої країни. Вони забезпечують його розвиток. Мінеральні ресурси є основою матеріального виробництва. Проте вони належать до вичерпних, тому людство повинно використовувати їх раціонально.

Слайд 12

Слайд 13

Список використаної літератури: http://uk.wikipedia.org./wiki/ http://ru.wikipedia.org http://turisr..rbc.ru/atlas/country/india.full/ http://krasota.uz/ http://znanie-geo.ru Б.П. Яценко Географія світу, К “Форум” 2004 Google.com.ua Krugosффvet.ru Redbook.iatp.ru Animalh.info Lenzoo.ru Zoo.kharkov.ua

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Географія