X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Країни Латинської Америки.

Завантажити презентацію

Країни Латинської Америки.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Урок 29 Тема. Країни Латинської Америки. Мета уроку: охарактеризувати розвиток країн Латинської Америки у міжвоєнний період, показати боротьбу демократичних і антидемократичних сил, розкрити особливості розвитку провідних країн регіону, дати характеристику політики США в Латинській Америці; закріпити навички аналізу і зіставлення історичного матеріалу, уміння розглядати історичні явища в конкретно-історичних умовах; вихо вати учнів у дусі патріотизму, національної свідомості та гідності.

Слайд 2

план 1. Особливості економічних і політичних процесів у країнах Латин ської Америки. 2. США та Латинська Америка. 3. Розвиток провідних країн регіону.

Слайд 3

«Південна Америка у 1900 р.»

Слайд 4

Особливості економічних та політичних процесів • Латинська Америка – об'єкт колонізації Іспанії та Португалії. • Більшість країн регіону – республіки президентського типу, конституції складені за зразком США. Демократизм формальний, велику роль відігравав клас латифундистів – землевласників, а також армія, яка часто здійснювала військові перевороти та ставила при владі каудильйо – вождя. • Найзначнішу роль відігравали Бразилія, Аргентина та Мексика, але вони, перебували в економічній залежності від США. • Країни Латинської Америки були аграрно-сировинними (спеціалізація Бразилії на каві, Аргентини – на шерсті та м'ясі, Перу – на бавовні та сріблі); сильна залежність від зовнішніх ринків. • Основа сільського господарства – латифундії (великі земельні володіння); високі прибутки поміщиків; через зв'язок з іноземним капіталом. • 1930-хрр. – перебудова латифундій (поширення оренди, найманої праці

Слайд 5

Сушіння бобів какао та збирання бавовни.

Слайд 6

«Латифундія»

Слайд 7

«Халупи бідноти в Латинській Америці»

Слайд 8

2. США та Латинська Америка. • Кінець 20-х рр. – завершення боротьби за економічний вплив в Латинській Америці між Великобританією та США перемогою останніх, лише в Бразилії, Аргентині та Уругваї збереглося па нування англійського капіталу. • Напівколоніальна залежність деяких держав (особливо Цент ральної Америки) від США, які активно втручалися у внутрішні справи цих країн. • Намагання США та західноєвропейських країн не допустити економічної незалежності регіону; активна експлуатація міне ральних ресурсів Латинської Америки. • Проникнення німецького капіталу в економіку Аргентини та Парагваю у передвоєнні роки, але його позиції не були особливо міцними.

Слайд 9

Слайд 10

Протистояння демократичних сил і диктаторських режимів в Латинський Америці Диктаторські режими Причини виникнення диктаторських режимів: – Відсутність демократичних тради цій, наявність каудилізму. – Вплив армійських та католицьких угруповань. – Кризи консервативних та рефор містських форм правління. – Економічна залежність від іноземних держав. Приклади режимів режимів: – Режим Ж. Варгаса в Бразилії, який спирався на середнє офіцерство та ліберальну буржуазію. Правління Варгаса дозволило уникнути революційних потрясінь, це був ліберально-демократичний режим. – Режим X. Урибуру в Аргентині(1930-1932), який спирався на реакційне офіцерство та поміщиків. Урибуру скасував конституцію, ввів облогове положення, переслідував опозицію. – Режим Ібанеса в Чилі (1927-1931) та Мочадо на Кубі, які наслідували приклад фашистів Італії (використання соціальної демагогії, насадження культу «вождя», переслідування політичних супротивників)

Слайд 11

Демократичний рух Характерні риси демократичного руху: – Антиолігархічна спрямованість. – Розширення та укріплення демок ратичних свобод, прав громадян, пок ращення соціальної сфери. – Намагання послабити залежність від іноземних держав. Набуття демократичним рухом фор ми боротьби за створення Народного фронту, яка посилювалася в міру на ростання загрози фашизму в Латин ській Америці. – Уряд Народного фронту П. Агірре Сер да (1938-1941) в Чилі провів низку перетворень розширення демократич них свобод; покращення соціального забезпечення, медичного обслугову вання; передача частини землі селя нам. Відставка уряду в січні 1941 р. у зв'язку з суперечностями всередині Народного фронту. – Національно-визвольний альянс в Бра зилії – опозиційний рух проти режи му Варгаса (заборона урядом діяль ності альянсу 1935 р.). – Піднесення демократичного руху в Мексиці на чолі З Л. Каденасом, уряд якого провів аграрну реформу в інтересах селян, заохочував роз виток кооперації, націоналізував залізниці та нафтову промисловість

Слайд 12

3. Розвиток провідних країн регіону. Самостійна робота з таблицею Країна Політично-економічний розвиток Аргентина Мексика Бразилія

Слайд 13

Новий президент Бразилії Ж. Варгас

Слайд 14

«А. Сандіно – керівник повстанського руху Нікарагуа» та «Диктатор Нікарагуа – А. Сомоса»

Слайд 15

Президент Чилі А. Пальма. 1924 р. «Прапор Чилі»

Слайд 16

«А. Хусто – президент Аргентини з 1932 р.»

Слайд 17

Слайд « Прапор Аргентини»   «Р. Ортіс – президент Аргентини з 1938 р.»

Слайд 18

«Мітинг трудящих Латинської Америки»

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Географія