X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Ядерні реакції і реагенти

Завантажити презентацію

Ядерні реакції і реагенти

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентація з фізики: «Ядерні реакції і реагенти. Застосування і біологічна роль».

Слайд 2

Ядерні реакції. ЯДЕРНІ РЕАКЦІЇ - перетворення атомних ядер при взаємодії з ін ядрами, елементарними частинками або квантами.

Слайд 3

Ядерні реакції здійснюють під дією налітаючих, або бомбардуючих, часток, якими опромінюють більш важкі ядра. Перша ядерна реакція була здійснена Е. Резерфордом, в 1919 р.

Слайд 4

Ядерні реакції. Ядерні реакції супроводжуються енергетичними перетвореннями. Енергетичний вихід - Q = (Mp + Mn - Mя) c2 = ΔMc2. ΔM називається дефектом мас.

Слайд 5

Типи ядерних реакцій:

Слайд 6

Збуджене в результаті бомбардування ядро повертається в нормальний стан і при цьому випускає один або кілька гамма-квантів:

Слайд 7

Реакція захоплення. Ядро поглинає бомбардуючу частинку і перетворюється в нове, масивніше ядро:

Слайд 8

Поглинання ядром бомбардуючої частинки і випускання ядром однієї або кількох частинок (протонів, дейтронів, альфа-частинок, нейтронів):

Слайд 9

Розщеплення ядра на кілька частин. При бомбардуванні ядер частинками великих енергій може відбуватися розщеплення ядра на кілька частин:

Слайд 10

Ядро сильно збуджене і розпадається на дві альфа-частинки:

Слайд 11

Під час ядерних реакцій виконуються закони збереження:

Слайд 12

Закон збереження електричного заряду: сумарний електричний заряд ядер і частинок до реакції дорівнює сумарному електричному заряду всіх продуктів ядерної реакції

Слайд 13

Закон збереження кількості нуклонів (у реакціях без античастинок): сумарна кількість усіх нуклонів під час ядерної реакції не змінюється

Слайд 14

Закон збереження і перетворення енергії: повна енергія всіх частинок, які вступають у реакцію дорівнює повній енергії всіх частинок після реакції

Слайд 15

Закон збереження імпульсу: геометрична сума імпульсів ядер і частинок до реакції дорівнює геометричній сумі імпульсів усіх частинок, що виникли після реакції

Слайд 16

Закон збереження маси: маса частинок, які вступили в реакцію дорівнює сумі масі одержаних частинок речовини і фотонів випромінювання

Слайд 17

Ділення важких ядер Реакції ділення - це процес, при якому нестабільне ядро ділиться на два великих фрагмента порівнянних мас.

Слайд 18

У 1939 році німецькими вченими О. Ганом і Ф. Штрассманом було відкрито ділення ядер урану. Вони встановили, що при бомбардуванні урану виникають елементи середньої частини періодичної системи - радіоактивні ізотопи барію, криптону.

Слайд 19

Ділення важких ядер. Уран зустрічається в природі у вигляді двох ізотопів: (99,3%) і (0,7%). При бомбардуванні нейтронами ядра обох ізотопів можуть розщеплюватися на два осколки. При цьому реакція поділу найбільш інтенсивно йде на повільних (теплових) нейтронах, в той час як ядра вступають в реакцію ділення тільки з швидкими нейтронами з енергією порядку 1 МеВ.

Слайд 20

Ділення ядер урану. Радіоактивне сімейство урану-235. Для кожного ізотопу приведений період напіврозпаду

Слайд 21

Ланцюгові ядерні реакції. При розподілі ядра урану-235, яке викликане зіткненням із нейтроном, звільняється 2 чи 3 нейтрона. При сприятливих умовах ці нейтрони можуть потрапити в інші ядра урану і викликати їх розподіл. На цьому етапі з'являться вже від 4 до 9 нейтронів, здатних викликати нові розпади ядер урану і т. д. Такий лавиноподібний процес називається ланцюговою реакцією.

Слайд 22

Схема розвитку Ланцюгової Ядерної реакції.

Слайд 23

Застосування ядерних реакцій. Область застосування ядерних реакцій дуже обширна. В даний час ядерні реакції застосовуються в наступних областях діяльності людства: Енергетика Військова сфера

Слайд 24

Застосування ядерних реакцій. Синтез нових елементів - отримання нових елементів, тому при розщепленні або злиття ядер виходять інші елементи таблиці Менделєєва. Медицина - в сучасній ядерній медицині для науково-дослідних, діагностичних та терапевтичних цілей застосовують понад 50 циклотрон радіонуклідів з періодом напіврозпаду від декількох хвилин до декількох років.

Слайд 25

Застосування ядерних реакцій. Наукові дослідження - ядерні реакції досить широко застосовуються в наукових роботах в певних сферах.

Слайд 26

Біологічна дія.

Слайд 27

Біологічна дія радіоактивних випромінювань. Радіоактивні випромінювання згубним чином діють на живі клітини. Гранично допустима за рік доза для людини дорівнює 0,05 Гр. Доза в 3 - 10 Гр, отримана за короткий час, смертельна.

Слайд 28

Дія випромінювань на людину.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика