X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Молекулярна фізика"

Завантажити презентацію

"Молекулярна фізика"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ (MKT)

Слайд 2

Питання для опрацювання матеріалу Основні положення MKT та їх дослідне підтвердження. Що таке атом (молекула)? Що називається молярною масою? Що таке кількість речовини (одиниці виміру)? Дати визначення поняття концентрації; назвати числове значення сталої Авогадро. Що називається дифузією; броунівським рухом? Агрегатні стани речовини та їх пояснення з точки зору MKT (основні властивості). Швидкість молекул, дослід Штерна. Основне рівняння MKT; фізичний смисл рівняння.  Температура, теплова рівновага; абсолютний нуль. Ідеальний газ; параметри, що характеризують ідеальний газ. Стала Больцмана; універсальна газова стала. Рівняння стану ідеального газу (Менделєєва-Клапейрона). Газові закони (ізопроцеси в газах); графіки, що характеризують закони. Прилади, що вимірюють параметри газів.

Слайд 3

ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ (MKT) Молекулярна фізика — розділ фізики, в якому вивчають фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах на основі розгляду їх мікроскопічної (молекулярної) будови. Для опису використовують два основні методи: молекулярно-кінетичний (статистичний) і термодинамічний. Молекулярно-кінетичний метод ґрунтується на основі уявлень про частинки речовини, їх рух і взаємодію. Вчення називається MKT.

Слайд 4

Основні положення MKT 1. Усі тіла складаються з найдрібніших частинок — атомів, йонів, молекул, між якими є проміжки. 2. Частинки перебувають у безперервному хаотичному тепловому русі. 3. Між ними існують сили взаємодії — притягання і відштовхування Подільність речовин, пароутворення, розчинність, стискальність речовин Дифузія, броунівський рух, залежність швидкості випаровування від температури Існування рідин та твердих тіл, змочування, молекулярне зціплення Дослідні факти

Слайд 5

Дослідні обгрунтування положень MKT 1. а) молекули і атоми можна бачити в електронний та тунельний мікроскопи; б) наявність межі подрібнення речовини послідовним розведенням розчинів, при якій неможливо встановити наявність розчиненої речовини; в) утворення мономолекулярних плівок; г) змішування рідин, газів (1 л води + 1 л спирту < 2 л розчину); 2. а) Дифузія — явище проникнення молекул однієї речовини в міжмолекулярні проміжки іншої (підтверджує хаотичний рух молекул); б) броунівський рух — хаотичний рух макроскопічних частинок, завислих у рідині чи газі, зумовлений ударами з боку молекул («танець» пилинок в сонячному світлі); в) осмос — проникнення речовин через пористі перегородки (корені рослин, легені (100 м2 ), кишечник (5 м2)). 3. а) збереження форми та об'єму твердим тілом, об'єму — рідиною; б) виготовлення деталей методом порошкової металургії; в) для стискання чи пресування потрібна велика сила.

Слайд 6

Агрегатні стани речовини та їх пояснення з точки зору MKT . Критерії Порівняння Речовини гази рідкі тверді Характер упакування частинок Частинкирозподілені повсьому наданому їм об'єму Дещобільш крихке упакування, ніжу кристалах Частинкищільно упаковані (кристалічнаґратка) Середнявідстань між молекулами Велика(-3,3нм) Мала(0,2-0,3нм) Дужемала (0,1нм) Сили зчеплення Дужемалі Дещоменші, ніжу твердому тілі Великі Основні властивості речовини а)Повністю заповнюють надані їм об'єми; б) легко змінюють свої об'єми та форму; в) легко перемішуються між собою в будь-яких пропорціях а) Заповнюютьлише нижню частину наданого їм об'єму; Б) текучі, тобто не зберігають свою форму; В) невсі рідини змішуються в будь-яких пропорціях а)Характерні стійкість форми та міцність; Б) незмінюють об'єм, але внаслідок деформації можуть змінити форму та об'єм; в) самовільно не перемішуються

Слайд 7

Сили взаємодії між молекулами Сили притягання і відштовхування діють одночасно. При зменшенні відстані до r0 швидше зростає сила притягання; далі (r < r0) переважає сила відштовхування. При r = r0 — положення стійкої рівноваги.

Слайд 8

Основні поняття MKT Атом — це найменша частина хімічного елемента, яка є носієм його властивостей та не ділиться в процесі хімічних реакцій  Молекула — це найменша стійка частинка речовини, яка має її основні хімічні властивості та складається з атомів одного (проста речовина) або кількох (складна речовина) хімічних елементів Примітка. Атоми можна розглядати як одноатомні молекули

Слайд 9

3. Маси молекул і атомів (виражені в одиницях СІ) дуже маленькі, а тому незручні для користування. їх порівнюють з 1/12 тос = 1а.о.м. = 1,66∙10-27кг. Відносною молекулярною (або атомною масою) речовини називають відношення маси молекули (або атома) т0 даної речовини до 1/12маси атома вуглецю тос.

Слайд 10

4. Розмір молекул дуже малий, тому їх кількість у макроскопічому тілі велика, що незручно. Тому використовують відносну кількість молекул, порівнюючи з 1 молем. Моль — це кількість речовини, в якій міститься стільки молекул чи атомів, скільки є атомів в 0,012 кг вуглецю. Незалежно від агрегатного стану, моль речовини містить одне і те ж число молекул N А = 6,02 • 1023 моль -1 (стала Авогадро). 5. Кількість речовини ν — це кількість молей, тобто відношення числа молекул (чи атомів) N у даному тілі до числа молекул (чи атомів) NА в 1 молі.

Слайд 11

6. Молярна маса — фізична величина, що дорівнює відношенню маси речовини т до кількості речовини V. . Іншими словами, це маса речовини, взятої в кількості одного моля. Оскільки в 1 молі є NА молекул, то М = т0NА , M = Mr ∙10-3 кг/моль Авогадро встановив, що моль газу за нормальних умов займає об'єм

Слайд 12

Молярний об’єм – це об’єм одного моля речовини:

Слайд 13

Концентрація молекул (n) — число молекул в одиниці об'єму. [n]=м⁻³

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика