X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів"

Завантажити презентацію

"Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Магнітне поле утворюється не тільки навколо провідників із струмом , а й постійними магнітами . Їх можна виготовляти тільки з небагатьох речовин . Але всі речовини , вміщені в магнітн і поле, намагнічуються , тобто самі утворюють магнітне поле.

Слайд 3

Матеріали , які в зовнішньому магнітному полі намагнічуються ( тобто в них з'являється власне магнітне поле), називають магнетиками.

Слайд 4

  Причину, внаслідок якої тіла вперше встановив Ампер: мають магнітні властивості , магнітні властивості тіла можна пояснити струмами, які циркулюють у ньому . Ці струми утворюються внаслідок руху електронів в атомах. Якщо площини , у яких циркулюють ці струми , розміщено хаотично одна відносно одної , то дія струмів взаємно компенсується і ніяких магнітних властивостей тіло не виявляє. У намагніченому стані струми в тілі орієнтовані так, що їх дії додаються.

Слайд 5

За магнітною проникністю і характером взаємодій з магнітним полем магнетики поділяють на: Діамагнетики Парамагнетики Феромагнетики .

Слайд 6

  Речовини , у яких m < 1, називають діамагнетиками . До діамагнетиків належить більшість газів ( крім кисню ), вода, вісмут , цинк, свинець , мідь , срібло , золото, сірка , віск , алмаз, багато органічних сполук . Якщо зовнішнього магнітного поля немає , магнітні моменти атомів діамагнетиків дорівнюють нулю.

Слайд 7

Парамагнітні речовини втягуються магнітним полем; їх магнітна проникність більша за одиницю . Атоми парамагнетиків мають відмінні від нуля магнітні моменти . Парамагнетики підсилюють зовнішнє магнітне поле. До парамагнетиків належать кисень , марганець , хром, платина, алюміній , вольфрам, усі лужні й лужноземельні метали. Хром Вольфрам

Слайд 8

  До феромагнетиків належать матеріали , які сильно взаємодіють з магнітним полем і магнітна проникність яких у певному температурному інтервалі значно більша за одиницю . Феромагнітні властивості мають тільки кристалічні тіла . У рідкому , або газоподібному стані феромагнетики стають парамагнітними .

Слайд 9

Феромагнетики мають окремі ділянки , атоми в яких мають однаково напрямлені магнітні моменти . У зовнішньому магнітному полі такі ділянки ( їх називають доменами) орієнтуються однаково . Магнітна проникність феромагнетиків у слабких полях дорівнює п'ять - шість тисяч , а в сильних - зменшується до кількох сотень .

Слайд 10

Особливу групу речовин, що намагнічуються, утворюють феромагнетики (рис. 3а). Такі речовини, внесені в магнітне поле, під його дією намагнічуються так, що підсилюють зовнішнє магнітне поле, тобто магнітні силові лінії зовнішнього магнітного поля В і магнітного поля речовини мають один і той же напрям. Ці речовини намагнічуються дуже сильно (рис. 36) і зберігають власне магнітне поле після припинення дії зовнішнього поля (рис. 3в). Це явище називається залишковим намагнічуванням і лежить в основі утворення штучних магнітів (наприклад, магнітних стрілок)

Слайд 11

1.Магнітна проникливість Діамагнетик Парамагнетик Феромагнетик μ μ 1 μ≥ 1 μ>>1 2 2. Напрям магнітного поля Власне поле речовини напрямлене проти зовнішнього магнітного поля і послаблює його Напрям зовнішнього і власного поля речовини, яке виникає у результаті намагнічування збігаються Напрям зовнішнього і власного поля речовини, яке виникає у результаті намагнічування збігаються 3. Речовини вода, переважна частина органічних сполук (вуглеводи і білки), алмаз, графіт, майже всі гази, деякі метали (вісмут, срібло, цинк, мідь, золото гази, лужні та лужно- земельні метали, алюміній, платина, вольфрам, хром, марганець, розчини солей заліза залізо, сталь, нікель, кольбат і сплави: пермалой, магніко , алніко

Слайд 12

Магнітом'які феромагнітні матеріали ( хімічно чисте залізо , електротехнічна сталь та ін .), які майже втрачають намагніченість після видалення із зовнішнього поля, використовують в тих електротехнічних пристроях , у яких відбувається неперервне перемагнічування осердь , магнітопроводів та інших частин трансформаторів , генераторів змінного струму, електродвигунів . магнітопроводи

Слайд 13

Магнітожорсткі матеріали ( вуглецева сталь, хромиста сталь і спеціальні сплави ) використовують здебільшого для виготовлення постійних магнітів . Великого застосування набули в сучасній радіотехніці ферити - феромагнітні матеріали , що не проводять електричний струм. До них належать речовини , що є хімічними сполуками оксиду заліза з оксидами інших металів . ферит кільцевий

Слайд 14

Завдяки явищу гістерезису , яке полягає у властивості магніту зберігати " пам'ять " про минуле , став можливим запис звуку в магнітофонах і довільної інформації в довготривалій пам'яті ЕОМ. Перша мiнi ЕОМ в Українi "УПО-1"

Слайд 15

Для звукозапису в магнітофонах і відеозапису у відеомагнітофонах використовують магнітні стрічки , що складаються з гнучкої основи з поліхлорвінілу чи інших речовин , на яку нанесено робочий шар у вигляді магнітного лаку, що складається з дуже дрібних голчастих частинок заліза чи іншого феромагнетика і зв'язувальних речовин . Магнітна стрічка

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика