X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Організація навчально-виховного процесу з фізичної культури в 2011/2012 н. р."

Завантажити презентацію

"Організація навчально-виховного процесу з фізичної культури в 2011/2012 н. р."

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Качуровський В.С. * "Організація навчально-виховного процесу з фізичної культури в 2011/2012 н. р."

Слайд 2

Качуровський В.С. * ІНВАРІАНТНА СКЛАДОВА

Слайд 3

Качуровський В.С. * Кількість годин на тиждень 1-4 класи - 3 год. (наказ МОН України від 29.11.2005 № 682); 5-7 класи –2,5 год. (2 і більше іноземних мови у т.ч. і російська – 2 год.) (наказ МОН України від 05.02.2009 № 66); 8-9 класи – 3 год. (наказ МОН України від 05.02.2009 № 66); 10-11 класах – 2 год. на тиждень (наказ МОН України від 27.08.2010 № 834); у 10-11 класах спортивного і військово-спортивного профілів – 5 год. (наказ МОН України від 27.08.2010 № 834)

Слайд 4

Качуровський В.С. * ПЕРЕЛІК навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2011/12 навчальному році (http://www.mon.gov.ua/education/average/perelik)

Слайд 5

Качуровський В.С. * (http://www.mon.gov.ua/education/average/perelik)

Слайд 6

Качуровський В.С. * Зазначено також додаткову і методичну літературу (http://www.mon.gov.ua/education/average/perelik)

Слайд 7

Качуровський В.С. * Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначені гранично допустимого навантаження учнів

Слайд 8

Качуровський В.С. * Навчальна програма "Фізична культура. 5-9 класи" містить 16 варіативних модулів: легка атлетика, гімнастика, баскетбол, футбол, волейбол, гандбол, плавання, аеробіка, аква аеробіка, гирьовий спорт, лижний спорт, професійно-прикладна підготовка, настільний теніс, городки, туризм, бадмінтон

Слайд 9

Качуровський В.С. * Навчальна програма "Фізична культура. 10-11 класи" містить 10 варіативних модулів: легка атлетика, гімнастика, баскетбол, футбол, волейбол, гандбол, гирьовий спорт, професійно-прикладна підготовка, настільний теніс, туризм

Слайд 10

Качуровський В.С. * Кількість варіативних модулів навчальної програми, якими мають опанувати учні протягом навчального року: 5-6 класи – 4-6, 7-8 класи – 3-5, 9 класі – 3-4, 10-11 – 2-3

Слайд 11

Качуровський В.С. * Планування навчально-виховного процесу з фізичної культури державні документи; документацію, що складає вчитель фізичної культури

Слайд 12

Качуровський В.С. * Державні документи: Типові навчальні плани (зумовлюють кількість годин, відведених на вивчення кожного навчального предмета). Навчальні програми (1-4, 5-9, 10-11 класи, програми СМГ, програми для старшої профільної школи)

Слайд 13

Качуровський В.С. * Документація, яка складається вчителем фізичної культури: План фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів загальноосвітнього навчального закладу; Графіки розподілу і проходження навчального матеріалу; План-конспект уроку або системи уроків СХЕМУ !!!

Слайд 14

Качуровський В.С. *

Слайд 15

Качуровський В.С. *

Слайд 16

Качуровський В.С. *

Слайд 17

Качуровський В.С. *

Слайд 18

Качуровський В.С. *

Слайд 19

Качуровський В.С. * План фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів загальноосвітнього навчального закладу; Графік розподілу і проходження навчального матеріалу; План-конспект уроку або системи уроків

Слайд 20

Качуровський В.С. * ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА

Слайд 21

Качуровський В.С. * Під час розподілу та забезпечення годин варіативної складової необхідно врахувати: накази МОН України від 24.12.2007 № 1166, від 01.09.2009 № 806; накази Головного управління освіти і науки Київської облдержадміністрації: а) від 12.02.2008 № 44 "Про використання навчально-методичної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах", б) від 15.04.2011 № 134 "Про затвердження Положення про навчальні програми"

Слайд 22

Качуровський В.С. * Таким чином, під час реалізації варіативної складо-вої навчаль них планів потрібно використовувати програми, навчальні та навчально-методичні посіб-ники із спецкурсів і курсів за вибором, які мають гриф МОНмолодьспорту України (МОН України). В організації гурткової та інших форм позакласної і позашкільної роботи (факультативів, групових та індивідуальних занять) також можливе викорис-тання навчальних програми і навчально-методич-них видань, схвалених науково-методичною радою КОІПОПК

Слайд 23

Качуровський В.С. * При розподілі годин варіативної складової робочих навчальних планів, рекомендуєтся: Збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової здійснювати через упровад-ження поглибленого вивчення окремих предметів, спецкурсів, курсів за вибором, які забезпечені відповід-ними програмами з грифом МОНмолодьспорту України (МОН України). Облік спецкурсів, курсів за вибором здійснювати на окремих сторінках класного журналу; при поглибле-ному вивченні предметів зазначені години заносити до класного журналу на сторінку відповідного предмета інваріантної складової. Облік факультативних, групових та індивідуальних занять фіксувати в окремому (спеціальному) журналі

Слайд 24

Качуровський В.С. * На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 644 від 30.06.2010 "Про упровадження у загальноосвітніх навчальних закладах курсу за вибором "Ми господарі Євро-2012“, головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 08.11.2010 № 336 "Про вивчення курсу "Ми господарі Євро-2012" у 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладах області“ із 2010/2011 н. р. в загальноосвітніх навчальних закладах Київської області впроваджено навчальну програму курсу за вибором "Ми господарі Євро-2012" (авт. С.Дятленко, Є.Столітенко, А.Ільченко, В.Ганчева), яка має на меті інформування учнівської молоді про підготовку та проведення в Україні фінального етапу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. У 2011/2012 навчальному році вивчення курсу відбувати-меться в 10 класах за рахунок годин варіативної частини робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів

Слайд 25

Качуровський В.С. * Комісією з фізичної культури Науково-методичної ради з питань освіти МОН України розглянуто і схвалено до використання в загальноосвітніх навчальних закладах наступні навчальні програми для проведення факультативних занять, секцій (гуртків): 1. Програма факультативу (гуртка, секції) з фізичної культури "Спортивна боротьба" для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Мельничук Ю.В., Леончук В.В.) (Протокол № 5 від 14.12.2010); 2. Програма спецкурсу "Медико-біологічні основи фізичного вихо вання та спорту" (авт. Аргунова Л.Л.) (Протокол № 5 від 14.12.2010); 3. Програма факультативу (гуртка) "Теніс" для загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Гасанова І.М., Настругова О.В.) (Протокол № 5 від 14.12.2010);

Слайд 26

Качуровський В.С. * 4. Програма факультативу з фізичної культури "Пішоходний туризм" для загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Руденко О.В., Шиворов О.Ю.) (Протокол № 2 від 29.06.2010); 5. Програма курсу за вибором "Атлетична гімнастика" для учнів 10-11 класів (авт. Щур В.М., Щур Л.І.) (Протокол № 2 від 29.06.2010); 6. Програма факультативу (гуртка, секції) фізкультурно-оздоров чої спрямованості для 5-9 класів (авт. Філенко С.А.) (Протокол № 2 від 29.06.2010); 7. Комплексна фізкультурно-оздоровча програма "Сходинки здоров’я", система організації роботи з дітьми з послабленим станом здоров’я (авт. Клявда В.В, Ступенко Л.З., Гаспарян О.Л., Козо- дуб Н.В.) (Протокол № 2 від 29.06.2010); 8. Програма факультативу (гуртка, секції) "Баскетбол" для загально освітніх навчальних закладів (авт. Левко І.В.) (Протокол № 2 від 29.06.2010);

Слайд 27

Качуровський В.С. * 9. Програма факультативу "Оздоровчо-пізнавальний туризм в початковій школі" для 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Величенко Г.В.) (Протокол № 2 від 29.06.2010); 10. Програма факультативу (гуртка, секції) "Настільний теніс" для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Калінкін Ю.О.) (Протокол № 2 від 29.06.2010); 11. Програма факультативу (гуртка, секції) "Волейбол" для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Кудрявець Д.С., Афіцька І.А., Маслова І.Ю., Швець Д.Г., Пасічник Н.О.) (Протокол № 2 від 29.06.2010)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізична культура