X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Стічні води

Завантажити презентацію

Стічні води

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

СТІЧНІ ВОДИ. МЕТОДИ ТА СПОРУДИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД. САНІТАРНО- ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУНТУ. Проф. Кондратюк В.А.

Слайд 2

Ґрунтом називають складну багатокомпонентну малодинамічну дисперсну систему, в якій дисперсне середовище представлене мінеральними речовинами (кристалічним кварцем, алюмосилікатами, глинистими мінералами, природними макро- й мікроелементами), а дисперсними фазами є органічні речовини, всі види ґрунтової вологи (гігроскопічної, плівкової, капілярної, вільної гравітаційної), повітря, мікро- та макроорганізми.

Слайд 3

Грунт - поверхневий шар літосфери (завтовшки від декількох міліметрів на скельних породах до 10 км в низинах), сформований після появи життя на Землі внаслідок дії клімату, рослинності та живих організмів.

Слайд 4

Слайд 5

Основні властивості грунту пористість, повітропроникність, проникність, фільтраційна здатність, капілярність, вологоємність.

Слайд 6

Склад грунту Мінеральні сполуки, Органічні сполуки, Органо-мінеральні комплекси, Грунтові розчини, Грунтова волога, Повітря, Грунтові мікроорганізми.

Слайд 7

Кроти Хробаки Nemotode (глисти) Грибки коренів рослин Амеба Бактерії Кліщі

Слайд 8

Слайд 9

Ендемічне значення грунту Ґрунт є середовищем, в якому відбуваються процеси трансформації сонячної енергії. Ґрунт є тим елементом біосфери Землі, який формує хімічний склад харчових продуктів, питної води і частково — атмосферного повітря

Слайд 10

Класифікація показників санітарного стану грунту Класифікація показників санітарного стану ґрунту Санітарно-фізичні Фізико-хімічні Показники хімічної безпеки: Санітарно-хімічні Санітарно-мікробіологічні Санітарно-гельмінтологічні Санітарно-ентомологічні Показники радіаційної безпеки Показники самоочищення грунту

Слайд 11

Санітарно-хімічний показник- число Хлебникова – відношення кількості грунтового білкового азоту (азоту гумусу) до кількості органічного азоту. Вираховується на 100 г абсолютно сухого грунту. Чим більше наближається до одиниці це число, тим чистіша проба

Слайд 12

Санітарно-хімічний показник Ступінь забруднення грунту Число Хлебникова Чистий 0,98 – 1,00 Слабо забруднений 0,97 – 0,75 Помірно забруднений 0,74 – 0,50 Сильно забруднений Менше 0,50

Слайд 13

Санітарно-бактеріологічні показники Ступінь забруднення грунту Мікробне число Колі-титр Титр анаеробів Чистий До 1000 Понад 1,0 Понад 0,1 Слабо забруднений 1000-50000 1,0-0,01 0,1-0,001 Помірно забруднений 50000-1000000 0,01-0,001 0,001-0,0001 Сильно забруднений Понад 1000000 Менше 0,001 Менше 0,0001

Слайд 14

Санітарно-гельмінтологічний показник Ступінь забруднення грунту Число яєць аскарид у 1 кг грунту Чистий 0 Слабо забруднений 1 - 10 Помірно забруднений 11 - 100 Сильно забруднений Понад 100

Слайд 15

Санітарно-ентомологічний показник Ступінь забруднення грунту Число личинок мух на 0,25 кв.м. грунту Чистий 0 Слабо забруднений 1 - 10 Помірно забруднений 11 - 100 Сильно забруднений Понад 100

Слайд 16

Шкідливі хімічні речовини Ступінь забруднення грунту ГДК Чистий Менше ГДК Слабо забруднений 1 – 10 ГДК Помірно забруднений 11 – 100 ГДК Сильно забруднений Понад 100 ГДК

Слайд 17

Радіаційні показники Ступінь забруднення грунту Показники фону Чистий Природний фон Слабо забруднений Вище природного в 1,5 рази Помірно забруднений Вище природного в 2 рази Сильно забруднений Вище природного в 3 рази

Слайд 18

Вміст канцерогенних речовин Ступінь забруднення грунту мкг Чистий До 5 Слабо забруднений 5 - 10 Помірно забруднений 10 - 30 Сильно забруднений Понад 30

Слайд 19

Шкала оцінювання санітарного стану грунту Ступінь небезпеки Ступінь забруднення Безпечний Відносно безпечний Небезпечний Надзвичайно небезпечний Чистий Слабко забруднений Забруднений Дуже забруднений

Слайд 20

Слайд 21

Етапи очищення населених місць від твердих побутових відходів І — збирання і тимчасове зберігання твердих побутових відходів; II —вивезення; III — знешкоджування та утилізація.

Слайд 22

Методи знешкоджування твердих побутових відходів утилізаційні (перероблення відходів на органічні добрива, біопаливо, виділення вторинної сировини, наприклад, металевого брухту, для промисловості, використання як енергетичного палива) ліквідаційні (поховання в землю, скидання в моря, спалювання без використання тепла).

Слайд 23

Методи знешкоджування твердих побутових відходів 1)      біотермічні (поля заорювання, удосконалені звалища, полігони складування, поля компостування, біокамери, заводи біотермічного перероблення; у сільській місцевості в особистих господарствах — компостні купи, парники); 2)      термічні (сміттєспалювальні заводи без або з використанням теплової енергії, що утворюється при цьому, піроліз з одержанням горючого газу та нафтоподібних мастил); 3) хімічні (гідроліз); 4) механічні (сепарація відходів з подальшою утилізацією, пресування в будівельні блоки); 5) змішані.

Слайд 24

Класифікація промислових відходів за ступенем небезпечності 1-й клас - надзвичайно небезпечні речовини; 2-й клас - високонебезпечні речовини; 3-й клас - помірнонебезпечні речовини. 4-й клас - малонебезпечні речовини.

Слайд 25

Очисні споруди

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія