X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ЕРОЗІЙНИЙ ІНДЕКС ҐРУНТІВ

Завантажити презентацію

ЕРОЗІЙНИЙ ІНДЕКС ҐРУНТІВ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Ю. Посудін. Моніторинг довкілля з основами метрології Лекція 14б ЕРОЗІЙНИЙ ІНДЕКС Yuriy Posudin Environmental Monitoring with Fundamentals of Metrology Lecture 14b SOIL EROSION INDEX

Слайд 2

ВИЗНАЧЕННЯ ЕРОЗІЙНОГО ІНДЕКСУ ОПАДІВ Ерозія ґрунтів – це руйнування ґрунтів і підстилаючої породи за рахунок природних та антропогенних процесів, які призводять до переміщення продуктів руйнування з одного місця в інше (від латинського erosio – роз’їдати, вигризати).

Слайд 3

Водна ерозія Водна ерозія викликається талими, дощовими та зливовими водами на пересіченій місцевості; цей процес супроводжується переносом твердих частинок, розчиненням породи водою, зміною рельєфу земної поверхні.

Слайд 4

Водна ерозія

Слайд 5

Вітрова ерозія

Слайд 6

Швидкість падіння дощових краплин Швидкість падіння дощових краплин визначається за законом Стокса: υ = 2g(ρкр – ρпов)R2/9η де кр- густина краплини, пов – густина повітря, - в’язкість повітря, g – прискорення вільного падіння, R – радіус краплини.

Слайд 7

Швидкість падіння дощових краплин Для більших краплин швидкість падіння визначається так: υ(см/с) = 1344

Слайд 8

Приклад Розглянемо дощову краплину, що падає на земну поверхню. Діаметр краплини d = 2 мм.

Слайд 9

Залежність кінцевої швидкості падіння краплин дощу від діаметра

Слайд 10

Кінцева швидкість падіння дощової краплини За графіком визначимо кінцеву швидкість її руху: υ = 6,5 м/с.

Слайд 11

Слайд 12

Інтенсивність опадів Інтенсивність опадів відповідає кількості опадів у міліметрах, яка випадає за 1 хв. Нехай інтенсивність дощу становить 1 мм. Площа поверхні, на яку падає дощ, становить S = 1 га = 104 м2.

Слайд 13

Об’єм та маса води Об’єм води, що утворюється на поверхні землі, дорівнює; V = 10-3 м∙104 м2 = 10 м3, а маса m = Vd = 10 м3∙103 кг/м3 = 104 кг.

Слайд 14

Потенціальна енергія води Якщо припустити висоту дощової хмари 500 м, то потенціальна енергія води визначиться так: Еп = mgh = = 104 кг∙9,81 м/с∙500 м = 4,9∙107 Дж.

Слайд 15

Кінетична енергія дощу Кінетична енергія дощу, що падає на 1 га поверхні Ек = mυ2/2 = 104 кг∙(6,5 м/с)2 /2 = 2,1∙105 Дж.

Слайд 16

Кінетична енергія дощу Кінетична енергія дощу, що приходиться н 1 м2, становить: Ек = 2,1∙105 Дж/104 м2 = 21 Дж/м2∙мм.

Слайд 17

У нашому випадку інтенсивність дощу дорівнює I = 1 мм/хв = 60 мм/г.

Слайд 18

Інтенсивність опадів В Україні типові значення інтенсивності дощу варіюють від 1 мм/хв для дрібного дощу до 9-12 мм/хв для зливи.

Слайд 19

Ерозійний індекс Добуток кінетичної енергії дощових краплин та інтенсивності дощу за 30 хв проміжок часу називається ерозійним індексом: R = 0,01ЕкІ30

Слайд 20

Для нашого випадку: R = 0,01ЕкІ30 = =0,01∙21 Дж/м2∙мм∙1 мм/хв∙30хв = =6,3 Дж/м2.

Слайд 21

Ерозійний індекс Цей індекс вимірюється в одиницях: R (МДж∙мм/га∙год∙рік) і отже варіює від 0-1700 до 8500 МДж∙мм/га∙год∙рік.

Слайд 22

Ерозійний індекс

Слайд 23

Ерозійний фактор ґрунту Ерозійний фактор ґрунту К характеризує здатність частинок ґрунту бути виштовхнутими з маси ґрунту. Він залежить від текстури ґрунту, проникності ґрунту та його здатності поглинати воду.

Слайд 24

Ерозійний фактор ґрунту Одиниця вимірювання (т∙га∙г∙/га∙МДж∙мм).

Слайд 25

Ерозійний фактор ґрунту

Слайд 26

Ерозійний фактор ґрунту Числові значення, які може приймати індекс К, варіюють від 1 (ґрунт легко піддається ерозії) до 0,01 (дуже стійкий до ерозії ґрунт).

Слайд 27

Топографічний фактор LS Цей фактор безрозмірний. Він характеризує вплив довжини ґрунтової ділянки та крутизни її нахилу, яка впливає на швидкість руху води. L S

Слайд 28

Топографічний фактор LS

Слайд 29

Фактор градієнту нахилу S Фактор градієнту нахилу S являє відношення втрат ґрунту, який оцінюється, на ділянці довжиною 22,1 м, порівняно з такою ж ділянкою, що має нахил 9 %.

Слайд 30

Фактор градієнту нахилу S Нахил може вимірюватися в градусах або відсотках: θ = arctg(S/100); S = 100tg θ. Наприклад: θ = 450; S = 100 %.

Слайд 31

Фактор покриву та менеджменту С Покриви різної природи зберігають ґрунт. Варіює цей фактор від 0,001 для добре захищеного ґрунту до 1 для голого ґрунту. Цей фактор регулюється людиною.

Слайд 32

Фактор покриву та менеджменту С

Слайд 33

Фактор, що враховує контроль ерозії Р Якщо цей фактор дорівнює 1, контроль за ерозією відсутній.

Слайд 34

Універсальне рівняння втрат ґрунту Отже, універсальне рівняння втрат ґрунту ( Revised Universal Soil Loss Equation RUSLE) має вигляд: А = 2,24 R∙K∙LS∙C∙P , де R- ерозійний індекс опадів; K- фактор ерозійності ґрунту; LS- топографічний фактор; C- фактор покриву; P- фактор контролю за ерозією. А вимірюється в т/га.

Слайд 35

Приклад: Підрахувати щорічні втрати ґрунту завдяки водній ерозії за допомогою RUSLE за такими даними: R = 1275 Мдж∙мм/га∙год∙рік K = 0,24 т∙га∙г∙/га∙МДж∙мм LS = 2,89 C = 1,0 P = 1,0 A = ?

Слайд 36

Розв’язання А = 2,24 R∙K∙LS∙C∙P = = 1275 МДж∙мм/га∙год∙рік ∙0,24 т∙га∙год∙/га∙МДж∙мм ∙2,89∙1∙1 = = 884 т/га∙рік.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія