X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Екологія. Вплив людини на природу"

Завантажити презентацію

"Екологія. Вплив людини на природу"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Екологія. Вплив людини на природу Виконала: Учениця VI класу Кіцманської районної гімназії Сулейманова Ельміра Кікмань, 2013 рік

Слайд 2

Загальні віомості Людина і природа невіддільні одне від одного і тісно взаємопов'язані. Для людини, як і для суспільства в цілому, природа є середовищем життя і єдиним джерелом необхідних для існування ресурсів. Природа і природні ресурси - база, на якій живе і розвивається людське суспільство, першоджерело задоволення матеріальних і духовних потреб людей. Людина - частина природи і як жива істота своєю елементарною життєдіяльністю надає відчутний вплив на природне середовище. Вплив людини на природу неминучий. Зміни, що вносять люди господарською діяльністю в природу посилюються в міру розвитку продуктивних сил і збільшення маси речовин, що втягуються в господарський обіг.

Слайд 3

Основні віхи еволюції людини, які впливають на біосферу: поява вогню (приблизно 10 000 років тому); аграрна цивілізація (8000 - 3000 років до н. е..); парова машина; машини.

Слайд 4

Iсторична довідка Справжні зрушення в біосферних процесах почалися в XX столітті в результаті чергової промислової революції. Бурхливий розвиток енергетики, машинобудування, хімії, транспорту призвело до того, що людська діяльність стала зрівняна за масштабами з природними енергетичними і матеріальними процесами, що відбуваються в біосфері. Інтенсивність споживання людством енергії і матеріальних ресурсів зростає пропорційно чисельності населення і навіть випереджає його приріст. В.І.Вернадський писав: "Людина стає геологічною силою, здатною змінити вигляд Землі". Це попередження пророчо виправдалося. Наслідки антропогенної (робиться людиною) діяльності проявляється у виснаженні природних ресурсів, забруднення біосфери відходами виробництва, руйнуванні природних екосистем, зміні структури поверхні Землі, зміні клімату. Антропогенні впливи приводять до порушення практично всіх природних біогеохімічних циклів.

Слайд 5

Основні екологічні проблеми сучасності

Слайд 6

I. Господарська діяльність людини Людство є частиною біосфери, продуктом її еволюції. Однак взаємини людини і природних співтовариств ніколи не були безхмарними. Мисливська діяльність стародавньої людини, безсумнівно, прискорила вимирання багатьох великих травоїдних тварин. У мисливських цілях підпалювання рослинності сприяло опустелювання територій. Людина почала міняти і руйнувати цілі співтовариства з переходом до скотарства і землеробства.  У ході розвитку землеробства неправильна оранка приводила до втрати родючого шару, який нісся водою або вітром, а надмірне зрошення викликало засолення грунтів.        За останні сто років відбулися два важливих зрушення. По-перше, різко збільшилася чисельність населення Землі. По-друге, ще більш різко зросло промислове виробництво, виробництво енергії та продуктів сільського господарства. В результаті, людство стало надавати помітний вплив на функціонування всієї біосфери. Критичну ситуацію наприкінці ХХ сторіччя утворюють такі негативні тенденції:         Споживання ресурсів Землі настільки перевищило темпи їх природного відтворення, що виснаження природних багатств стало надавати помітний вплив на їх використання, на національну та світову економіку і призвело до необоротного збіднення літосфери і біосфери.        Відходи, побічні продукти виробництва і побуту забруднюють біосферу, викликають деформації екологічних систем, порушують глобальний кругообіг речовин і створюють загрозу для здоров'я людини.

Слайд 7

II. Зростання народонаселення Відхиленням від закономірностей рівноваги в живій природі став прискорюваний темп зростання народонаселення Землі. Т.А. Акімова, В.В. Хаскин (1994) наводять дані про те, що за різними оцінками до 2025 року на Землі буде від 7,6 до 9,4 млрд. чоловік. Зростання народонаселення вимагає збільшення виробництва продуктів харчування, створення нових робочих місць і розширення промислового виробництва. Так, в кінці ХХ ст. щодня потрібно всім людям Землі близько 2 млн. тонн їжі, 10 млн. м3 питної води, 2 млрд. м3 кисню для дихання. Всіма галузями людського господарства щодня видобувається майже 300 млн. тонн палива, використовується 2 млрд. м3 води і 65 млрд. м3 кисню. Все це супроводжується витрачанням природних ресурсів і масовим забрудненням середовища.

Слайд 8

III. Зміна складу атмосфери і клімату Найбільш руйнівним з впливів діяльності людини на природу - виділення забруднювачів. Забруднювачем є будь-яка речовина, що потрапляє в атмосферу, грунт або природні води і порушує йдуть там біологічні, іноді й фізичні або хімічні процеси. До забруднювачів нерідко відносять радіоактивні випромінювання і тепло. Внаслідок діяльності людини, в атмосферу надходять вуглекислий газ СО2 і чадний газ СО, діоксид сірки SО2, метан СН4, оксиди азоту NО2, NO, N2O. Основні джерела їх надходження - це спалювання викопного палива, випалювання лісів і викиди промислових підприємств. При використанні аерозолів в атмосферу надходять хлорфторвуглеці, в результаті роботи транспорту - вуглеводні (бензапірен та ін.)         За рахунок газів антропогенного походження утворюються кислотні опади і смог. Потрапляючи в озера, кислотні опади нерідко викликають загибель риб або всього тваринного населення. Вони також можуть викликати ушкодження листя, а часто загибель рослин, прискорювати корозію металів і руйнування будівель. Кислотні дощі здебільшого спостерігаються в регіонах з розвиненою промисловістю.         Смог вкрай шкідливий для живих організмів. Одним з шкідливих компонентів смогу є і озон (О3). У великих містах при утворенні смогу його природна концентрація (1.10 -8) підвищується в 10 разів і більше. Озон тут починає чинити шкідливий вплив на легені і слизові оболонки людини і на рослинність.         З антропогенними змінами атмосфери пов'язано і руйнування озонового шару, який є захисним екраном від ультрафіолетового випромінювання. Небезпека виснаження озонового шару полягає в тому, що може знизитися поглинання згубної для живих організмів ультрафіолетового випромінювання.

Слайд 9

Джерела забруднення атмосфери

Слайд 10

IV. Вирубка лісів Ліс поглинає атмосферне забруднення антропогенного походження, захищає грунт від ерозії, регулює стік поверхневих вод, перешкоджає зниженню рівня грунтових вод і т.д. Зменшення площі лісів викликає порушення кругообігам кисню і вуглецю в біосфері. Хоча катастрофічні наслідки вирубки лісів широко відомі, їх знищення триває. Вирубка лісів тягне за собою загибель їх різноманітної фауни і флори.

Слайд 11

V. Виснаження грунту Грунти є ще одним ресурсом, який піддається надмірній експлуатації та забруднюється. Недосконалість сільськогосподарського виробництва - основна причина скорочення площі родючих грунтів. Оранка великих степових площ стала причиною пилових бурь і загибелі мільйонів гектарів найродючіших земель.          Ерозія грунту в ХХ столітті стала всесвітнім злом. Підраховано, що в результаті водної та вітрової ерозії в цей період на планеті втрачено 2 млрд. гектарів родючих земель активного сільськогосподарського використання.

Слайд 12

VI. Забруднення природних вод Людство практично повністю залежить від поверхневих вод суші - річок і озер. Ця незначна частина водних ресурсів (0,016%) піддається найбільш інтенсивному впливу. На всі види водокористування витрачається 2200 км3 води в рік. Споживання води постійно зростає, і одна з небезпек - вичерпання її запасів. Тривогу викликає дедалі зростаюча кількість господарських стоків.        Забруднення водойм відбувається не тільки відходами промислового виробництва, але і попаданням з полів у водойми органіки, мінеральних добрив, пестицидів, що застосовуються у сільському господарстві.       

Слайд 13

VII. Скорочення природного різноманіття. Надзвичайна експлуатація, забруднення, а часто і просто варварське знищення природних спільнот призводять до різкого зниження різноманітності живого. Вимирання тварин може стати найбільшим в історії нашої планети. З лиця Землі за останні 300 років зникло більше видів птахів і ссавців, ніж за попередні 10 000 років. Слід пам'ятати, що головний збиток різноманітності полягає не в їх загибелі через прямого переслідування і знищення, у тому, що у зв'язку з освоєнням нових площ для сільськогосподарського виробництва, розвитком промисловості і забрудненням середовища площі багатьох природних екосистем виявляються порушеними.

Слайд 14

ВИСНОВОК Людство виявилося перед обличчям найбільшого кризи. З одного боку, саме технологічна діяльність людини створила нинішню цивілізацію, з іншого - вона ж є загрозою подальшому існуванню самої людини. Іншими словами, вже неможливо уявити наше життя без електроенергії, транспорту та будівельної індустрії, доріг і зв'язку, але в той же час подальше використання та відтворення досягнень цивілізації приведе в найкоротший строк до знищення біосфери в нинішньому її вигляді. Таким чином - єдиний вихід із ситуації: раціональне природокористування.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія