X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Явище ізомерії"

Завантажити презентацію

"Явище ізомерії"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Явище ізомерії. Структурна ізомерія гомологів метану. Хімічна будова. Поняття про номенклатуру вуглеводнів. Близнюки органічного світу

Слайд 2

Мета. Поглибити уявлення про гомологічний ряд, ознайомити із загальною формулою алканів, їх структурою. Ознайомити з міжнародною номенклатурою. З’ясувати явище ізомерії. Почати формувати вміння складати графічні формули та називати ізомери парафінів за міжнародною номенклатурою.

Слайд 3

Структурні формули органічних речовин Алкани – насичені вуглеводні ланцюгової будови. Загальна формула - СnH2n+2 Гомологічний ряд алканів: метан етан пропан бутан пентан Структурні формули алканів: Назва Молекулярна формула Структурна формула МЕТАН СН4 СН4 ЕТАН С2Н6 СН3 – СН3 ПРОПАН С3Н8 СН3 – СН2 – СН3 БУТАН С4Н10 СН3–СН2–СН2-СН3 ПЕНТАН С5Н12 СН3-СН2-СН2-СН2-СН3

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Правила номенклатури IUPAC: (IUPAC - Міжнародний союз чистої та прикладної хімії, ІЮПАК) Назви замісників та номера атомів карбону, до яких вони приеднані Назва головного ланцюга, залежить від кількості атомів в ньому Показує кратність зв'язків чи головну функціональну групу

Слайд 8

Замісник (радикал) називают, використовуючи суфікс –ил. Замісники перераховують за абеткою. Позначення кількості замісників: Два – ди; Три – три; Чотири – тетра; П'ять – пента; и т. д.

Слайд 9

8 7 6 5 4 3 2 1 3,5-диметил-3-этил.... 6 5 4 3 2 1 2,4,5-триметил-3-хлор....

Слайд 10

1 – мет; 2 – ет; 3 – проп; 4 – бут; 5 – пент; 6 – гекс; 7 – гепт; 8 – окт; 9 – нон; 10 – дек; Головний ланцюг називають за кількістю атомів карбону в ній

Слайд 11

Якщо кратні зв‘язки або функціональні групи в головному ланцюгу повторюються декілька разів, використовують приставки: ди-, три-, тетра- і т.д.

Слайд 12

Група Префікс Суфікс –СООН Карбокси- -ова кислота –С=О Н Формил- -аль –С=О Оксо- -он –ОН Гідрокси- -ол –NН2 Аміно- -амін –NО2 Нітро- - –ОR Алкокси- - –F,–Cl,-Br, Флуор,і т.д. -

Слайд 13

1 2 3 4 5 6 …ен-2 6 5 4 3 2 1 …ин-4-діол-2,3

Слайд 14

Якщо ланцюгів однакової довжини декілька, вибираємо найбільш розгалужений Найдемо головний ланцюг (найдовший)

Слайд 15

Прерахуємо розгалуження (замісники) в абетковому порядку з урахуванням номера атому карбону, до якого приеднані 2–метил 4–метил 6-метил 6–метил 3-етил Кількість однакових замісників вказуємо за допомогою приставок 2,4,6,6–тетраметил–3-етил

Слайд 16

В кінці називаемо головний ланцюг, вказуючи в суфіксі її кратність 2,4,6,6–тетраметил–3-етилоктан

Слайд 17

Слайд 18

= – ≡ – 1 2 3 4 5 │ С Н2 Н3 Н3

Слайд 19

1 2 3 4 5 6 а) СН3─С═СН─СН2─СН─СН3 СН3 СН3 1 4 5 6 б) Н3С СН2─СН2─СН3 2 3 С ═ С Н Н 2 1 в) СН3─СН2─С═СН2 3 4 5 СН3─СН─СН2─СН3

Слайд 20

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія