X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
тип ПЛАСКІ ЧЕРВИ

Завантажити презентацію

тип ПЛАСКІ ЧЕРВИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

тип ПЛАСКІ ЧЕРВИ

Слайд 2

МЕТА: ознайомити учнів з основними принципами організації та процесами життєдіяльності тварин Типу Пласкі черви; звернути увагу на формування третього зародкового листка і наявність сліпої кишкової порожнини; як характерні ознаки типу розглянути наявність двобічної симетрії, сплощеного тіла, шкірно-мускульного мішка й утворення спеціалізованої видільної системи; показати вдосконалення нервової системи й органів чуттів; визначити роль і місце плоских червів у природі та з’ясувати їх значення для людини; розвивати вміння порівнювати живі організми на прикладі двошарових (Кишковопорожнинні) та тришарових тварин; виховувати зацікавленість біологією, бережливе ставлення до свого здоров’я

Слайд 3

ПЛАСКІ ЧЕРВИ пласкі черви – тип тварин, що об’єднує велику кількість примітивних червоподібних безхребетних, у яких відсутня порожнина тіла, яке має сплощену форму типовий представник ПЛАНАРІЯ

Слайд 4

СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ широко відомі через свою сумну славу паразитів тварин і людини; утім серед них є й вільноживучі види, поширені в морях і прісних водоймах, зрідка на суходолі – у вологій підстилці тропічних лісів

Слайд 5

тіло сплощене; розміри варіюють у широких межах — від часток міліметра до ЗО метрів ФОРМА ТІЛА РОЗМІРИ СИМЕТРІЯ характерна двобічна – білатеральна симетрія; такий тип симетрії притаманний тваринам, здатним активно рухатись.

Слайд 6

ЗОВНІШНЯ БУДОВА ПОКРИВИ тіло вільноживучих видів вкрите війчастим епітелієм – його клітини мають війки; паразитичні види війок не мають, їх епітелій утворює щільний зовнішній покрив, здатний протистояти травним ферментам та імунним атакам організму хазяїна шкірно-м’язовий мішок - сукупність покривного епітелію та одного чи кількох шарів м’язів, розташованих під ним

Слайд 7

ВНУТРІШНЯ БУДОВА поперечний розріз тіла планарії тіло складається з трьох шарів тканин: ектодерми, ентодерми та розташованої між ними мезодерми ектодерма паренхіма ентодерма косі м’язи нервові стовбури кільцеві м’язи порожнина кишки статеві клітини в гонадах видільна система

Слайд 8

СИСТЕМИ внутрішніх органів нервова система головний нервовий вузол і нервові стовбури, що відходять від нього і з'єднані поперечними перемичками видільна система травна система статева система представлена протонефридіями ротовий отвір, глотка і замкнений кишечник більшість – гермафродити: у яєчниках розвиваються яйцеклітини, у жовточниках – жовткові клітини, у сім'яниках - сперматозоїди

Слайд 9

м'язові волокна розташовані у кілька шарів; роль опори для м'язів частково виконує паренхіма ОПОРА і РУХ за допомогою війок дрібні представники можуть плавати; великі види повзають за рахунок скорочення м’язів шкірно-м’язового мішка

Слайд 10

ЖИВЛЕННЯ травна система складається з ротового отвору та двох відділів кишечнику: переднього (глотки) та середнього; анальний отвір відсутній, неперетравлені рештки їжі виводяться через ротовий отвір; у деяких паразитичних видів (у стьожкових червів) травної системи взагалі немає, поживні речовини вони всмоктують через покриви серед плоских червів є хижаки і види, що споживають водорості, але переважають паразити людини і тварин, які живляться за рахунок організму хазяїна

Слайд 11

ДИХАННЯ кровоносна система відсутня КРОВОНОСНА СИСТЕМА дихальна система відсутня; дихають усією поверхнею тіла; деякі паразити — анаероби

Слайд 12

видільна система представлена системою розгалужених канальців, що закінчуються в паренхімі особливою зірчастою клітиною з пучком війок і сполучаються із зовнішнім середовищем з допомогою видільних отворів ВИДІЛЕННЯ

Слайд 13

НЕРВОВА СИСТЕМА поділяється на центральну й периферійну; центральна складається з головних вузлів – гангліїв та нервових стовбурів, з'єднаних перемичками; особливо добре розвинені парні поздовжні (бічні або черевні) стовбури; периферійна представлена нервовими відростками й закінченнями

Слайд 14

ПОДРАЗЛИВІСТЬ ОРГАНИ ЧУТТІВ у вільноживучих форм на передньому кінці тіла зосереджені органи чуттів: як орган дотику використовується вся поверхня тіла, а в деяких видів є й невеликі парні щупальці; механічні й хімічні подразники сприймаються довгими нерухомими війками, що пов'язані з нервовими клітинами; у деяких видів є органи рівноваги – статоцисти; очі є майже в усіх вільноживучих видів органи чуттів краще розвинені у вільноживучих видів, ніж у паразитичних

Слайд 15

РОЗМНОЖЕННЯ характерне складне яйце: воно складається із заплідненої яйцеклітини, жовткових клітині білкової оболонки переважна більшість плоских червів – гермафродити; плоским червам притаманне внутрішнє запліднення; окремі види здатні й до вегетативного розмноження;     

Слайд 16

РЕГЕНЕРАЦІЯ регенерація характерна для плоских червів; з регенерацією тісно пов’язане нестатеве розмноження шляхом фрагментації

Слайд 17

РІЗНОМАНІТНІСТЬ описано близько 15000 видів, в Україні – понад 1300 тип Пласкі черви налічує 9 класів, з них найбільш чисельні:

Слайд 18

ВІЙЧАСТІ Turbellaria – найбільш примітивна група пласких червів; представлені переважно вільноживучими формами; довжина тіла в діапазоні від 5 мм до 50 см; турбелярії мають форму веретена, стрічки або краплі і вкриті війчастим епітелієм; залозисті клітини на поверхні тіла секретують слиз

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Trematoda – клас широко поширених паразитичних пласких червів; тіло видовжене, листкоподібне, від десятих часто міліметра до 1,3 метра; на епітелії немає війок, але можуть бути луски і горбки, а у деяких форм – хітинові шипи для прикріплення до тканин хазяїна; дві присоски – біля ротового отвору і у черевній частині тіла; в'язка їжа поглинається шляхом смоктальних рухів СИСУНИ

Слайд 22

Слайд 23

Cestoda – клас паразитичних пласких червів; на передньому кінці – голівка з присосками і гачками; тіло стрічкоподібне, довжиною від кількох міліметрів до 40 метрів, поділене на сотні і тисячі члеників, що утворюються в процесі росту; травна система відсутня, всмоктування їжі відбувається поверхнею тіла СТЬОЖКОВІ:

Слайд 24

Слайд 25

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ… широкий стьожак утворює ланцюжок з 3000-4000 члеників довжиною 9 метрів

Слайд 26

у кишечнику людини стьожковий черв живе 18-20 років і за 1 рік відкладає до 6 міліардів яєць ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ…

Слайд 27

ПІДСУМОК пласкі черви - тришарові багатоклітинні тварини з білатеральною симетрією тіла; сплощені; є шкірно-мязовий мішок; травна система має передній і середній відділи, кишечник замкнений, анального отвору немає; видільна система утворена протонефридіями; нервова система гангліозного типу; органи чуття: світлочутливі вічка, органи рівноваги, дотику – розвинені переважно у видів, що живуть вільно; гермафродити, статева система добре розвинена

Слайд 28

планарія біла веде ......... спосіб життя, у зв’язку з цим у неї розвинулась......... симетрія тіла; пересувається з допомогою ………., тому відноситься до класУ …………; має добре розвинений ............... мішок і системи внутрішніх органів: ........., .........., ..........., ......... проміжки між внутрішніми органами заповнені пухкою сполучною тканиною - ......... відтворіть текст

Слайд 29

§15 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: дібрати запитання до кросворду С И С У Н И Т Ь Г Е Р М А Ф Р О Д И Т Ж В І Й К И О   П В   П Л А Н А Р І Я   Р   Г А Н Г Л І Й   З   И   Т  

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія