X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
РІЗНОМАНІТНІСТЬ РАКОПОДІБНИХ

Завантажити презентацію

РІЗНОМАНІТНІСТЬ РАКОПОДІБНИХ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Порівняння клітинної організації прокаріот і еукаріот Підготувала:Ясінська Юлія,студентка I курсу біологічного факультету

Слайд 2

план Клітина- елементарна структурна,функціональна і генетична одиниця,що входить до складу всіх організмів. Будова прокаріотної клітини . Особливості будови еукаріотів. Основні відмінності між еукаріотами і прокаріотами.

Слайд 3

клітина Клітина-(грец.kytos.-порожнина)-основна структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів,за винятком вірусів,для якої характерний власний метаболізм та здатність до відтворення.Від оточуючого середовища клітина відмежована плазматичною мембраної(плазмалемою).Розрізняють два основні типи клітин: прокаріотичні,що не мають сформованого ядра,характерні для бактерій і архей, та евкаріотичні,в яких наявне ядро,властиві для всіх інших клітинних форм життя:рослин,грибів та тварин. ОдноклітиннаводоростьMicrasteriasradiata Поділраковихклітин (світловамікросокопія)

Слайд 4

Будова прокаріотної клітини Клітини двох основних груп прокаріот:бактерій та архей схожі за структурою,найхарактернішими їхніми ознаками є відсудтність ядра та мембранних органел.Основними компонентами прокаріотичної клітини є:клітинна стінка,капсула,плазматична та внутрішні мембрани,плазміди,рибосоми,пілі,джгутики,нуклеоїд,ендоспори,цитоплазма,плазмолема.

Слайд 5

оточує клітинну ззовні, захищає її, надає сталої форми, запобігає осмотичному руйнуванню. У бактерій клітинна стінка складається із пептидоглікану муреїну, що побудований із довгих полісахаридних ланцюгів, з'єднаних між собою короткими пептидними перемичками. За будовою клітинної стінки розрізняють дві групи бактерій: Грам-позитивні бактерії (наприклад роди Staphylococcus ,Bacillus, Lactobacillus) мають простішу структуру клітинної сінки, що складаєтсья майже виключно із муреїну; У грам-негативних бактерій (наприклад роди Salmonella, Escherichia, Azotobacter) клітинна стінка мітсить менше пептидоглікану, і має додаткову зовнішню мембрану, що складається із фосфоліпідів. Клітинна стінка архей не містить муреїну, а в основному побудована із різноманітних білків та полісахаридів. наявна у деяких бактерій слизова оболонка,розташована ззовні від клітинної стінки.Складається в основному із різноманітних вуглеводів,білків та уронових кислот.Капсули заахищають клітини від висихання.можуть допомагати бактеріям в колоніях утримуватись разом,а також індивідуальним бактеріям прикріплюватись до субстрату.Окрім цього капсули надають клітині додатковий захист:наприклад,капсульовані штами пневмококів вільно розмножуються в організмі і викликають запалення легень,тоді як некапсульовані швидко знищуються імунною системою і є апсолютно нешкідливими. Клітинна стінка Капсула

Слайд 6

тонкі волоскоподібні вирости, присутні на поверхні бактерійних клітин. Існують різні типи пілей, із яких найбільш пошириними є Фімбрії — пілі, що слугують для прикріплення. Наприклад збудник гонореї—Neisseria gonorrhoeae використовує фімбірії для утримання на слизовій оболонці живителя. Cтатеві пілі (F-пілі) - задіяні у процесі кон'югації в бактерій. забезпечують рухливість бактерій, вони наявні не у всіх прокаріот. Бактерійний джгутик збудований значно простіше ніж еукаріотичний і в 10 разів тонший за нього, зовні він не вкритий плазматичною мембраною, і складається із однакових молекул білків, що утворюють циліндр. У мембрані джгутик закріплений за допомогою базального тіла. Пілі або ворсинки- Джгутики   Фімбріїкишкової палички БактеріяHelicobacterpyloriіз кількомаджгутиками

Слайд 7

невеликі додаткові кільцеві молекули ДНК, що несуть зазвичай всього декілька генів. Плазміди, на відміну від бактерійної хромосоми, не є обов'язоковим компонентом клітини. Зазвичай вони надають бактерії певні корисні для неї властивості, такі які стійкість до антибіотиків, здатність засвоювати певні енергетичні субстрати із середовища тощо. Існують також F-плазміди, що відповідають за здатінсть бактерії виступати донором генетичного метеріалу під час статевого процесу - кон'югації. не відмежована мембранами ділянка цитоплазми, у якій розміщена кільцева молекула ДНК - «бактерійна хромосома», де зберігається весь генетичний матеріал клітини. Плазміди Нуклеоїд-

Слайд 8

прокаріот, як і у всіх інших живих організмів відповідають за здійснення процесу трансляції (одного із етапів біосинтезу білка). Проте бактерійні хромосоми дещо менші за еукаріотичні (коефіцієнти седиментації 70S та 80S відповідно) і мають інший білковий та РНК-вий слкад. Через це бактерії, на відміну від еукаріот, чутливі до дії таких антибіотиків як еритроміцин та тертрациклін, що вибірково діють на 70S рибосоми. оточені щільною оболонкою структури, що містять бактерійну ДНК і забезпечують виживання бактерій у несприятливих умовах. До утворення ендоспор здатні тільки деякі види прокаріот, наприклад представники родів Clostridium (C.tetani — збудник правцю, C.botulinum — збудник ботулімзу, C.perfringens — збудник газової гангрени тощо) та Bacillus(зокерма B.anthracis— збудник сибірської виразки). Для утворення ендоспори клітина реплікує свою ДНК і оточує копію щільною оболонкою, із утвореної структури видаляються надлишок води, і в ній сповільнюється метаболізм. Спори бактерій можуть витримувати досить жорсткі умови середовища, такі як тривале висушування, кип'ятіння, короткохвильове опромінення тощо. Рибосоми Ендоспори- Збудникправцю—Clostridiumtetani, в клітинах видноендоспори

Слайд 9

Будова еукаріотичної клітини До еукаріот належать три основні царства живих організмів: Тварини, Рослини та Гриби, не зважаючи на незначні відмінності у будові, їхні клітини схожі між собою і відрізняються від клітин прокаріот двома основними особливостями: наявністю ядра та компартменталізацією цитоплазми на окремі ділянки за допомогою системи внутрішніх мембран. Живий вміст клітини називається протоплазмою, протоплазма оточена напівпроникною плазматичною мембраною або плазмалемою, зовні від плазмалеми можуть розташовуватись надмембранні структури такі як клітинна стінка (у рослин та грибів) або глікокалікс(у тварин). До складу протоплазми клітини входить ядро та цитоплазма, яка у свою чергу складається із колоїдного розчину — гіалоплазми, та розміщених у ній органел — постійних структурних і функціональних елементів клітини. Окрім цього клітини можуть тимчасово накопичувати певні речовини, що утворюють клітинні включення.

Слайд 10

Будова тваринної клітини

Слайд 11

Будова рослинної клітини

Слайд 12

Порівняльна характеристика прокаріот і еукаріот Ознака Прокаріоти Еукаріоти Розміриклітини Середнійдіаметр –0,5-10 мкм. Середній діаметер-10-100мкм. Організаціягенетичного матеріалу Форма,кількість та розташування молекул ДНК Зазвичайнаявна одна кільцева молекула ДНК ,розміщена у цитоплазмі Зазвичайкілька молекул ДНК--хромосом,локалізованих у ядрі КомпактизаціяДНК У бактерій ДНКкомпактизуєтьсябез участігістонів, Наявнийхроматин:ДНКкопмактизуєтьсяіз білкамигістонами Організаціягеному Убактерійекономнийгеном:відсутніінтронитавеликінекодуючіділянки.Гениоб'єднанівоперони В архейнаявніінтронніділянкиособливоїструктури Убільшостігеном неекономний:присутняекзон-інтроннаорганізаціягенів,великіділянкинекодуючоїДНК.Генинеоб'єднанівоперони.

Слайд 13

Типиподілу Простийбінарний поділ Мейозабо мітоз Утворенняверетинаподілу Веретеноподілу не утворюється Веретеноподілу утворюється ПОДІЛ Органели Тип рибосом 70Sрибосоми 80Sрибосоми Наявністьмембранних органел Оточенімембранамиорганеливідстуні,інколиплазмалемаутворюєвипинаннявсерединуклітини Наявнавеликакількістьодномембраннихтадвомембраннихорганел Тип джгутика Джгутикпростий, неміститьмікротрубочок,неоточениймембраною,діаметрблизько20нм. Джгуикискладаютьсяізмікротрубочок,розташованихза принципом «9+2»,оточеніплазматичноюмембраною,діаметрблизько200 нм

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія