X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Популяція

Завантажити презентацію

Популяція

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Популяція ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦІЙ. СТАТЕВА Й ВІКОВА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ.

Слайд 2

Популяція — це сукупність особин одного виду, які відтворюють себе протягом великої кількості поколінь і тривалий час займають певну територію, функціонуючи й розвиваючись в одному або ряді біоценозів.

Слайд 3

1. Генетична структура. 2. Статева структура. 3. Вікова структура. 4. Етологічна структура. 5. Розмірна структура. 6. Просторова структура.

Слайд 4

Генетична структура популяції - це співвідношення в ній різних генотипів і алельних генів.

Слайд 5

Статева структура популяції – це співвідношення особин жіночої та чоловічої статі в популяції, тісно пов’язане з її генетичної та віковою структурою.

Слайд 6

Вікова структура – це співвідношення кількості особин різних вікових груп і поколінь популяції.

Слайд 7

Слайд 8

Розмірна структура популяцій визначає відмінності особин за розмірами. Просторова структура популяції - це такий характер розміщення її особин, який забезпечує найраціональніше використання території, зайнятої нею.

Слайд 9

Характеристика популяцій Популяція — елементарна еволюційна одиниця, екологічною ознакою якої є щільність, розподіл особин за віком і статтю, ха рактер розміщення в межах екосистеми чи угруповання, тип росту та ін.

Слайд 10

Екологічна структура популяції — це її стан на певний момент (кількість та густота особин, їх розміщення у просторі, співвідно шення груп за статтю й віком, морфологічні, поведінкові й інші особливості). Структура популяції являє собою форми адаптації до умов її існування, є своєрідним віддзеркаленням природних сил, які на неї впливають. Нинішня структура тієї чи іншої популяції відбиває водночас як минуле, так і потенційне майбутнє угрупо вання.

Слайд 11

Чисельність популяції — загальна кількість особин на певній території або в певному об’ємі (води, ґрунту, повітря), які нале жать до однієї популяції. Розрізняють неперіодичні (такі, що рідко спостерігаються) і періодичні (постійні) коливання чисельності по пуляцій.

Слайд 12

Щільність популяцій — середня кількість особин на одини ці площі чи об’єму. Розрізняють середню й екологічну щільності. Середня щільність — це кількість особин (або біомаса) на одини цю всього простору. Екологічна щільність — кількість особин (або біомаса) на одиницю заселеності простору (тобто доступної площі або об’єму, які фактично можуть бути зайняті популяцією). У разі збільшення чисельності щільність популяції не росте лише у ви падку її розселення, розширення ареалу.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія