X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Основні закономірності функціонування генів у про – та еукаріотів"

Завантажити презентацію

"Основні закономірності функціонування генів у про – та еукаріотів"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Основні закономірності функціонування генів у про – та еукаріотів Підготувала : Федоренко Аліна

Слайд 2

Прокаріоти

Слайд 3

Геном клітин прокаріотів містить значну кількість ДНК і, відповідно, більше генів порівняно з вірусами. Наприклад, у бактерії кишкової палички є понад 4100 генів, які кодують білкові молекули, та близько 120 генів, що кодують молекули РНК.

Слайд 4

Серед структурних генів прокаріотів та еукаріотів є 3 основні групи. Гени першої кодують структуру молекули білків, другої – тРНК, третьої – рРНК.

Слайд 5

Молекули іРНК синтезуються лише на одному з ланцюгів молокули ДНК. При цьому послідовність нуклеотидів молекули іРНК комплементарна послідовності ланцюга ДНК, на якому вона синтезована, і збігається за послідовністю нуклеотидів з іншим ланцюгом, який називають кодуючим, або змістовним

Слайд 6

У багатьох видів прокаріотів геном представлений єдиною молекулою ДНК, яка зосереджена у ядерній зоні клітини – нуклеоїді.

Слайд 7

У цитоплазмі бактеріальних клітин є плазміди, або позахромосомні фактори спадковості. Це невеликі кільцеві молекули ДНК, до складу яких входять кілька генів.

Слайд 8

Прокаріотичні клітини швидко реагують на зміни в навколишньому середовищі.

Слайд 9

Процес, за якого спадкова інформація, закодована у вигляді послідовності нуклеотидів молекули ДНК, втілюється у функціональний продукт – молекулу білка або РНК певного типу, називається експресія генів.

Слайд 10

Білкові молекули, які здатні впливати на експресію генів, спочатку зв*язуються з промотором - послідовністю нуклеотидів, розташованою перед кодуючою частиною гена.

Слайд 11

Слайд 12

Еукаріоти

Слайд 13

В еукаріотів значна частина геному представлена послідовностями нуклеотидів, які не кодують структури молекул білків та РНК. Учені з’ясували, що 20-50 % генів еукаріотів мають одну, інші - кілька зазвичай не ідентичних копій. Понад 50 % усієї кількості ДНК припадає на повтори. Завдяки копіям, мутації окремих генів мало впливають на фенотип. Повторювані послідовності нуклеотидів зосереджені переважно на кінцях хромосом і в зоні прикріплення ниток веретена поділу (центромера).

Слайд 14

Особливості регуляції експресії генів у еукаріотів На відміну від прокаріотів, у клітинах еукаріотів молекули іРНК синтезуються на молекулах ДНК в ядрі і вже звідти транспортуються до цитоплазми. Таким чином, такі основні етапи експресії гена, як транскрипція та трансляція (синтез білкової молекули на матриці іРНК) в еукаріотів розділені у просторі та часі.

Слайд 15

Гени багатоклітинних організмів поділяють на дві функціональні групи одні з них активні в усіх клітинах, де забезпечують універсальні функції живого, а інші - активні лише у клітинах певних типів. Особливу групу становлять псевдогени — змінені внаслідок мутацій послідовності нуклеотидів які нагадують певні гени, однак інформація з них не зчитується.

Слайд 16

Ступінь прояву ознаки при реалізації генотипу в різних умовах називають експресивністю. Під експресивністю розуміють вираженість фенотипового вияву гена.

Слайд 17

Експресивність — це зміна кількісного прояву ознаки в різних особин-носіїв відповідного алеля. При домінантних спадкових захворюваннях експресивність може коливатися. В одній родині можуть виявлятися спадкові хвороби в різних формах — від легких, ледь помітних, до тяжких (наприклад різні форми гіпертонії, шизофренії, цукрового діабету тощо). Рецесивні спадкові захворювання в межах сім’ї виявляються однотипно і мають незначні коливання експресивності.

Слайд 18

Запам'ятайте: на активність генів еукаріотів і прокаріотів впливають певні регуляторні послідовності нуклеотидів, які функціонально пов’язані з ними. Запам’ятайте: активність будь-якого структурного гена залежить від наявності в клітині чинників, які пригнічують процеси транскрипції або стимулюють їх.

Слайд 19

ДНК Гістони Нуклеосоми

Слайд 20

Нуклеосома – пригнічувач активності генів. Для активації процесу транскрипції потрібна ПЕРЕБУДОВА ХРОМАТИНОВИХ НИТОК.

Слайд 21

На експресію генів також впливають зміни хімічного складу ДНК. (але послідовність нуклеотидів при цьому не змінюється!)

Слайд 22

Зближення відповідних структурних генів полегшує їхню взаємодію Фактори транскрипції (білки) + Регуляторні Послідовності нуклеотидів = Ланцюжки, що зближують віддалені структурні гени та їхні регуляторні ділянки

Слайд 23

Активність генів залежить від взаємодіїї молекул НК між собою РНК – інтерференція – процес пригнічення експресії гена за допомогою молекул мікро-РНК. Відбувається під час : Транскрипції Трансляції Руйнування ДНК

Слайд 24

Молекули мікро-РНК - НЕ кодують структуру білків! Мають незначну довжину! (19 – 21 пара нуклеотидів)

Слайд 25

Виникнення мікро-РНК Активація певних генів Синтез молекул РНК з дволанцюговими ділянками Вирізання цих ділянок Утворення молекул мікро-ДНК з цих ділянок

Слайд 26

Окрема молекула Мікро-Рнк + Білкові молекули = Сполука, що забезпечує Розплітання ланцюгів РНК

Слайд 27

Ланцюг Мікро РНК + Комплентарна ділянка РНК = РІЗНІ НАСЛІДКИ

Слайд 28

Наслідок І Ущільнення хроматину та пригнічення активності гена

Слайд 29

Наслідок ІІ Після транскрипції молекула іРНК може руйнуватись, що унеможливлює синтез білка

Слайд 30

Наслідок ІІІ Можлива зупинка синтезу білка

Слайд 31

Альтернативний сплайсинг На відміну від звичайного, під час альтернативного сплайсингу , за участі певних ферментів можуть вирізатися певні екзони як і на початку, так і всередині гену. У результаті цього з однієї ділянки можуть бути синтезовані різні варіанти молекул іРНК, які кодують різні білки.

Слайд 32

Слайд 33

Генетична інженерія

Слайд 34

Генетична інженерія - Експериментальна галузь молекулярної генетики.

Слайд 35

Основні завдання генетичної інженерії : Синтез поза організмом, виділення з клітин і перебудова окремих генів; Копіювання і розмноження виділених або синтезованих генів; Введення генів або їхніх груп до геномів інших організмів; Поєднання різних геномів в одній клітині.

Слайд 36

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія