X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Основні ароморфози в еволюції"

Завантажити презентацію

"Основні ароморфози в еволюції"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Основні ароморфози в еволюції

Слайд 2

Ароморфоз - це Ароморфоз - один з напрямів еволюції організмів, який характеризується: ускладненням загальної будови і функцій організмів; розвитком пристосувань широкого значення; розширенням ареалу – сере- довища проживання виду. У процесі еволюції виникала численна кількість ароморфозів.

Слайд 3

За поглядами вчених А.Н.Сєверцов: ароморфоз – пристосувальні зміни за яких підвищується загальна енергія життєдіяльності. І.І.Шмальгаузен: ароморфози дають можливість викорис- товувати нові ресурси середовища.

Слайд 4

Архейська ера Перші залишки живих організмів належать до Архейської ери, яка розпочалась приблизно 4,5 млрд., а закінчилась – 2,5 млрд. років тому.

Слайд 5

Ароморфози Архейської ери Сформувались прокаріотичні екосистеми. Поява фотосинтезу, в результаті виникли автотрофні організми та аероби, які використовували кисень, що утворювався в його результаті. Поява багатоклітинних організмів. Поява статевого процесу.

Слайд 6

Протерозойська ера Розпочалась 2,5 млрд., закінчилась 0,6 млрд. років тому. Прокаріотичні екосистеми освоїли весь Світовий океан. У цей час виникли первісні одноклітинні еукарі- оти - джгутикові, які швидко дивергували на водорості, найпрос- тіші тварини та гриби.

Слайд 7

Ароморфози Протерозойської ери Поява еукаріотичних клітин, які вже мали оформлене ядро. Диференціація тіла організмів - розчленування тіла забезпечувало більшу поверхню всмоктування необхідних речовин. Поява двобічної симетрії тіла - з нею пов’язана диференціація тіла на передній та задній кінці, на спинний та черевний боки. Поява безчерепних - перших хордових тварин (на сьогоднішній день з них залишились лише ланцетники).

Слайд 8

Палеозойська ера Розпочалась близько 600 млн., а закінчилась 240 млн. років тому. Поділяється на такі періоди: Кембрійський; Ордовіцький; Силурійський; Девонський; Кам’яновугільний; Пермський.

Слайд 9

Ароморфози Палеозойської ери Вихід рослин на суходіл - поява псилофітів та утворення у них тканин, які забезпечували їм життя на суші: покривної, провідної, механічної. Поява кам’яновугільних лісів: рослини вже мали добре сформовані та диференційовані вегетативні органи: кореневу систему, стебла та листки. Поява перших насінних рослин (голонасінних) та органу розмноження насіння. Поява примітивних хордових – круглоротих, у яких з’явились череп та хребет.

Слайд 10

Ароморфози Палеозойської ери Поява щелепноротих, що стало важливим етапом у загальній організації хребетних. Поява двох способів дихання. Вихід тварин на суходіл. Поява внутрішнього запліднення: у яйці був великий запас поживних речовин, вкрите воно було щільною оболонкою, що захищала від висихання; таке запліднення забезпечувало розмноження на суходолі. Поява рогового покриву тіла, який захищав від висихання.

Слайд 11

Мезозойська ера Розпочалась близько 240 млн., а закінчилась 65 млн. років тому. За цей час виникли покритонасінні, птахи та ссавці. Поділяється на періоди: Тріасовий; Юрський; Крейдяний

Слайд 12

Ароморфози Мезозойської ери Запліднення у внутрішніх тканинах у рослин. Поява покритонасінних рослин, утворення однодольних і дводольних. Поява квітки. Поява птахів - археоптерикс – першоптах.

Слайд 13

Ароморфози Мезозойської ери Поява теплокровності, що забезпечило розселення по всіх географічних широтах. Поява перших ссавців, предками яких були звірозубі плазуни; в тріасовому періоді були поширені однопрохідні та сумчасті. Поява живородіння та вигодовування малят молоком. Прогресивний розвиток дихальної та кровоносної систем.

Слайд 14

Кайнозойська ера Розпочалась близько 65 млн. років тому і триває донині. Поділяється на періоди: Палеогеновий; Неогеновий; Антропогеновий.

Слайд 15

Ароморфози Кайнозойської ери Поява трахейної системи у комах. Виникнення членистих кінцівок у комах. Виникнення поперечно-посмугованої мускулатури у тварин. Розвиток хітинового покриву.

Слайд 16

Ароморфози Кайнозойської ери Удосконалення багатьох систем органів. Утворення умовних рефлексів, що дало можливість пристосовуватись до різноманітних умов існування. Поява приматів. Поява людини.

Слайд 17

Еволюційне значення ароморфозів Ароморфози – це еволюційні зміни, що протягом історичного розвитку призводили до підвищення організації організмів. Вони завжди мали значні переваги у боротьбі за існування і робили можливим перехід у нові середовища існування та сприяли виживанню видів у природі.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія