X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
охорона прироли

Завантажити презентацію

охорона прироли

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

“ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД до вивчення біології у 6 класі в умовах Нового Державного стандарту” Підотувала: Вчитель біології та хімії ЗОШ І-І ступенів с. Підріччя Федорук Руслана Володимирівна у

Слайд 2

Сучасний учень : Має ,не тільки міцні знання,але й достатній рівень життєвих компетентностей; Вміє успішно адаптуватися в швидко-змінному сучасному світі; Вміє визначатись з колом своїх власних інтересів та уподобань, толерантно відстоює їх; Впевнений у власних силах; У майбутньому – активний член суспільства

Слайд 3

Особистісно-орієнтований підхід спирається на такі основні положення: -- учень завжди суб єкт,а не об єкт навчання; --засвоєння учнем необхідних знань,умінь і навичок; --розвиток особистості учня як суб єкта навчання і виховання; --активна співпраця та співтворчість учня з учителем. формує Ключову інформаційну компетентність

Слайд 4

Немає абстрактного учня… Мистецтво навчання і виховання полягає в тому,щоб розкривши сили і можливості кожної дитини дати відчути їй радість успіху в розумовій праці. В.О Сухомлинський

Слайд 5

Додаток 1 до листа Міністерства освіти і науки України Від 01.07. 2014 №1/9 - 343 Педагогічні особливості навчання учнів у шостих класах Витяг із додатка 3 до листа Міністерства освіти і науки України Від 01.07. 2014 №1/9 - 343 Основна школа Біологія

Слайд 6

Психолого - педагогічні особливості учнів - шестикласників Складний період переходу від дитинства до юності; Розвиток довільності всіх психічних процесів ( не контролюють свої емоції); Бурхливий фізичний і розумовий розвиток; Етичне і соціальне дорослішання; Наочно-образна пам’ять(краще сприймають зовнішні ознаки ніж логічну суть); Мимовльна(короткотривала) увага; Підсилюються індивидуальні особливості розвитку(власний погляд,самостійне мислення, творчий підхід)

Слайд 7

Головне завдання вчителя: Простежити динаміку розвитку учня. Визначити його особисті переваги в роботі з навчальним матеріалом. Пізнати кожного учня як особистість. Розкрити і розвинути його індивідуальні здібності( створити такі умови , за яких учень захотів би докласти додаткових зусиль).

Слайд 8

УСПІШНА РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ Вчителю необхідно : накопичити і систематизувати прийоми формування навчально-пізнавальних компентностей; уміти проектувати навчальні задачі; використовувати проблемно-пошуковий або дослідницький методи; організовувати самостійну навчальну діяльність учнів; максимально використовувати краєзнавчі матеріали; Використовувати зміст навчальної програми і її структурних компонентів.

Слайд 9

ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ Інформаційний ( знання про природу і способи пізнання); Операційний (уміння : загальнонавчальні і спеціальні); Досвід творчої діяльності Досвід емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу, до інших людей, до самого себе .

Слайд 10

Основні принципи особистісно-орієнтованого підходу на уроках біології 1.Індивідуалізації 2.Спіралеподібної побудови навчального матеріалу 3.Постійної самооцінки(самоаналіз) 4.Наближення до реального життя 5.Варіативності 6.Цілісності навчання .

Слайд 11

Щоб особистісно-орієнтовний підхід був ефективним, вчителю необхідно: використовувати різні форми та методи навчально-пізнавальної діяльності; розвивати комунікативні якості учня; Створювати на уроці “ситуації розвитку та успіху” Використовувати різні види пізнавальної діяльності Опиратись на досвід учня,на його власні спостереження Надати вивченню біології дослідницького характеру

Слайд 12

З власного досвіду: цікаві прийоми на уроці біології у 6 класі -- приваблива мета уроку -- творчі завдання -- ефект здивування -- фантастична ситуація -- відшукай біологічну помилку -- практичне застосування теорії

Слайд 13

Відомий педагог В.Ф.Шаталов відзначав : “ … Нехай наші учні помиляються, нехай вони сперечаються і не погоджуються з нами, вчителями , нехай тільки вони ніколи не будуть байдужими “ , а саме активні методи та форми навчальної діяльності спонукають учнів до висловлення та обстоювання власної думки формують емоційно-ціннісне ставлення до предмета.

Слайд 14

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія