X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ"

Завантажити презентацію

"МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

ПРЕЗЕНТАЦІЯ досвіду роботи вчителя біології Червоноградського НВК №13 Теслюк Наталії Юріївни

Слайд 3

ТЕМА ДОСВІДУ:

Слайд 4

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ У зв'язку з упровадженням у навчально-виховний процес школи інформаційних технологій змінилися й освітні цілі, що в значній мірі тепер спрямовані на формування й розвиток здібностей учнів до самостійного пошуку, збору, аналізу та представлення інформації; виховання творчої особистості, в результаті яких вона буде підготовлена до активного, самостійного життя в інформаційному суспільстві.

Слайд 5

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ Формування вмінь учнів установлювати гармонійні стосунки з природою на основі поваги до життя як найвищої цінності, до всього живого, як унікальної частини біосфери. Оволодіння вміннями самостійного вивчення основних біологічних понять, законів, біологічних закономірностей; уміннями спостерігати, досліджувати й пояснювати явища природи. Використання теоретичних знань з метою професійного самовизначення у прикладних сферах людської діяльності (медицина, сільське господарство, біотехнологія, педагогіка). Розвиток розумових здібностей та якостей особистості (теоретичного стилю мислення, пізнавального інтересу, уяви, уваги, пам’яті), прагнення до самоосвіти. Формування емоційно-цілісного ставлення до природи, до себе, до людей.

Слайд 6

Слайд 7

ВПЛИВ НА ОСОБИСТІСТЬ УЧНЯ

Слайд 8

Слайд 9

ШИФРОВІ БІОЛОГІЧНІ ДИКТАНТИ 11-й клас. Тема «Статистичний характер закономірностей моногібридного схрещування».

Слайд 10

ПРОБЛЕМНО-ПОШУКОВІ ЗАВДАННЯ 9 клас. Тема «Опора і рух» Розгляньте витриману в кислоті кістку. Поясніть, що з нею відбувається? Розгляньте прожарену кістку. Спробуйте її зігнути. Поясніть, що відбувається при прожарюванні. Зробіть загальний висновок про дані, отримані в результаті дослідів. Чому в дітей переломи кісток зустрічаються рідко, незважаючи на те, що вони часто падають?

Слайд 11

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ХАРАКТЕРУ 9 клас. Тема “Дихання” (групова форма роботи) Дослід 1. У дві склянки налийте вапнякової води. Одну склянку поставте в кімнаті, де сплять люди, а другу – у приміщенні, де немає людей. Вранці порівняйте ступінь закаламучення води в обох склянках і зробіть висновок. Дослід 2. Порахуйте кількість своїх дихальних рухів протягом 1 хв. Після цього понюхайте ватку, змочену нашатирним спиртом, і знову порахуйте кількість дихальних рухів за 1 хв. Що спостерігаєте і чому? Дослід 3. Порахуйте кількість дихальних рухів до занурення рук у холодну воду й після. Що можна помітити? Як це пояснити?

Слайд 12

ЗАВДАННЯ, РОЗРОБЛЕНІ В КОНТРОЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНІЙ СИСТЕМІ TEST-W 10 клас. Тема “Віруси та прокаріоти” 1. Завдяки чому бактерії живуть у найнесприятливіших умовах життя? а) високій здатності до розмноження; б) вдосконаленій організації; в) низькій здатності до розмноження; г) примітивній будові тіла. 2. До захворювань людини, які спричинені вірусом належать: а) туберкульоз; б) СНІД; в) малярія; г) віспа; д) грип. 3. Що являють собою бактеріофаги? а) фагоцити; б) віруси бактерій; в) гриби-паразити; г) лейкоцити, які знищують бактерій; д) бактерії-хемосинтетики. 4. Наука, яка вивчає неклітинні форми життя: а) імунологія; б) зоологія; в) альгологія; г) цитологія; д) вірусологія. 5. Який тип живлення характерний для вірусів та бактеріофагів? а) сапрофітний; б) паразитичний; в) симбіотичний; г) міксотрофний. 6. Який вчений відкрив віруси? а) І. Мечников; б) Д. Івановський; в) Т. Шванн; г) М. Мальпігі; д) Луї Пастер. 7. Для яких організмів характерна наявність у клітині нуклеоїду? а) мохів; б) папоротей; в) грибів; г) бактерій; д) зелених водоростей. 8. У яких організмів немає ендоплазматичної сітки, мітохондрій, ядра? а) ціанобактерій; б) найпростіших; в) голонасінних; г) бактерій; д) грибів. 9. Які організми належать до прокаріотів? а) хламідомонада; б) синьо-зелені водорості; в) бактерії; г) дріжджі; д) амеба дизентерійна. 10. Про які організми йдеться у такому визначенні: поза живою клітиною - речовина, у живій клітині - організм? а) віруси; б) прокаріоти; в) бактерії; г) еукаріоти; д) ціанобактерії. 11. Захворювання людини, спричинені бактеріями: а) туберкульоз; б) ангіна; в) СНІД; г) папілома; д) чума. 12. До якої групи бактерій належать сіркобактерії? а) бактерії-сапрофіти; б) бактерії-паразити; в) автотрофи; г) хемосинтетики.

Слайд 13

РОБОТА З НІМИМИ МАЛЮНКАМИ 11-й клас. Тема «Статистичний характер закономірностей моногібридного схрещування».

Слайд 14

РОБОТА У ВІРТУАЛЬНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ 8 клас. Тема “Загальна характеристика найпростіших”

Слайд 15

9 клас. Тема “Зорова сенсорна система” РОБОТА З 3-D МОДЕЛЯМИ

Слайд 16

11 клас. Тема “Біосинтез білка”

Слайд 17

ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Слайд 18

Слайд 19

ПОШИРЕННЯ ДОСВІДУ ЧЕРЕЗ ДРУКОВАНІ МАТЕРІАЛИ

Слайд 20

ПЕРЕМОЖЦІ МІСЬКИХ ОЛІМПІАД

Слайд 21

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія