X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Елементний склад біологічних систем; біогенні елементи

Завантажити презентацію

Елементний склад біологічних систем; біогенні елементи

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Елементний склад біологічних систем; біогенні елементи

Слайд 2

Чи однаковий елементний склад живих організмів та об’єктів неживої природи?

Слайд 3

Елементи в живій та неживій природі До складу клітини входить понад 80 хімічних елементів. 27 елементів виконують певні біологічні функції. Деякі організми інтенсивно накопичують певні елементи. Морські водорості Ряска

Слайд 4

Елементи в живій та неживій природі Молюски Ракоподібні Бактерії

Слайд 5

Елементи в живій та неживій природі Хребетні Злаки

Слайд 6

Хімічні елементи, що містяться у складі живих організмів і виконують біологічні функції, називають біогенними. Вісім елементів, що містяться в найбільших кількостях у земній корі та організмі людини (% від загального числа атомів) Земна кора Організмлюдини O47 % Si28 % Al7,9 % Fe4,5 % Ca3,5 % Na2,5 % K2,5 % Mg2,5 % H63 % O25,5 % C9,5 % N1,4 % Ca0,31 % P0,22 % Cl0,08 % K0,06 %

Слайд 7

Елементний склад біологічних систем і характеристика біогенних елементів Атоми цих елементів здатні формувати ковалентні зв’язки за допомогою спарювання електронів; вони легко утворюють різноманітні хімічні сполуки, реагуючи один з одним; вони мають малу атомну масу. Чому біогенні елементи здатні брати участь у тих хімічних сполуках, які становлять основу життя? ?

Слайд 8

Елементний склад біологічних систем і характеристика біогенних елементів ОРГАНОГЕНИ

Слайд 9

Найбільш важливим для формування структури органічних сполук є Карбон. Сульфур Силіцій Органічними називають сполуки, в основі яких лежить такий «скелет», або кістяк, із ковалентно пов’язаних атомів Карбону. Подібну властивість утворювати хімічні зв’язки із самим собою мають ще два елементи — Сульфур та Силіцій, однак вони поступаються вуглецю. Елементний склад біологічних систем і характеристика біогенних елементів

Слайд 10

Елементи можуть виконувати різноманітні біологічні функції, або входячи до складу органічних і неорганічних сполук, або у вигляді катіонів та аніонів. Молекула хлорофілу Молекула гемоглобіну Тироксин

Слайд 11

Процентний уміст в організмі того чи іншого елемента не характеризує ступінь його важливості й необхідності в організмі. Рістрослин аніони Бору Проведення нервового імпульсу катіони Калію і Натрію Діяльність ферментів Fe Білковий,вуглеводниййжировийобмінречовин Mo, Fe, V, Co, W, B,Mn, Zn Синтезбілків Mg,Mn, Fe, Co, Cu, Ni, Cr Кровотворення Co, Cu,Mn, Ni, Zn Дихання Mg, Fe, Cu, Zn,Mn, Co

Слайд 12

Елементний склад організмів відрізняється від неживої природи. Хімічні елементи, що входять до складу живих організмів і виконують біологічні функції, називають біогенними. У живих організмах у найбільших кількостях зустрічаються чотири елементи: Гідроген, Оксиген, Карбон та Нітроген. Їх називають органогенами. Найбільш важливим для формування структури органічних сполук є Карбон. Елементи можуть виконувати різноманітні біологічні функції, або входячи до складу органічних і неорганічних сполук, або у вигляді катіонів та аніонів. Висновки

Слайд 13

Самостійна робота Хлор CI–: А) забезпечує проведення нервових імпульсів, підтримує осмотичний тиск у клітині, стимулює синтез гормонів; Б) міститься у складі білків, вітамінів та ферментів; В) міститься у складі нуклеїнових кислот, АТФ, ферментів, кісткової тканини та емалі зубів; Г) є компонентом шлункового соку у вигляді хлоридної кислоти, активізує ферменти.

Слайд 14

Самостійна робота Установіть відповідність між елементами та їхніми біологічними функціями. Фосфор Р Урослинвходить до складуоболонкиклітини, утварин— до складукістокізубів,активізуєзсідання крові Кальцій Са+2 Міститьсяускладінуклеїновихкислот, АТФ,ферментів,кістковоїтканинитаемалізубів СульфурS Міститьсяускладібілків,вітамінівіферментів ФерумFе+3 Міститьсяускладігемоглобіну,міоглобіну, кришталикатарогівкиока,береучасть усинтезіхлорофілу.Забезпечуєтранспорткиснюдотканин і органів Підвищуєврожайністьрослин,активізуєпроцесфотосинтезу,впливаєнапроцесикровотворення Фосфор Р Міститьсяускладінуклеїновихкислот, АТФ,ферментів,кістковоїтканинитаемалізубів Кальцій Са+2 Урослинвходить до складуоболонкиклітини, утварин— до складукістокізубів,активізуєзсідання крові СульфурS Міститьсяускладібілків,вітамінівіферментів ФерумFе+3 Міститьсяускладігемоглобіну,міоглобіну, кришталикатарогівкиока,береучасть усинтезіхлорофілу.Забезпечуєтранспорткиснюдотканин і органів Підвищуєврожайністьрослин,активізуєпроцесфотосинтезу,впливаєнапроцесикровотворення

Слайд 15

Біологічне значення деяких елементів Елементи Біологічнезначення O, C, H, N Містятьсяускладіорганічнихречовинклітини, води Фосфор Р Міститьсяускладінуклеїновихкислот, АТФ,ферментів,кістковоїтканинитаемалізубів Урослинміститьсяускладіоболонкиклітини, утварин— до складукістокізубів,активізуєзсіданнякрові СульфурS Міститьсяускладібілків,вітамінівіферментів Обумовлюєпроведеннянервовихімпульсів;активізуєферментибілковогосинтезу,процесифотосинтезу, ростурослин Є компонентомшлунковогосоку увиглядіхлоридноїкислоти,активізуєферменти Забезпечуєпроведеннянервовихімпульсів,підтримуєосмотичнийтискуклітині,стимулюєсинтезгормонів Міститьсяускладімолекулихлорофілу,міститьсяукісткахі зубах,активізуєсинтез ДНК,енергетичнийобмін

Слайд 16

Біологічне значення деяких елементів (продовження) Міститьсяускладігормонащитоподібноїзалози— тироксину,впливаєнаобмінречовин Міститьсяускладігемоглобіну,міоглобіну,кришталикайрогівкиока,береучасть усинтезіхлорофілу.Забезпечуєтранспорткиснюдо тканин іорганів Береучасть упроцесахкровотворення, фотосинтезу,каталізуєвнутрішньоклітинніокисніпроцеси МанганМn Підвищуєврожайністьрослин,активізуєпроцесфотосинтезу,впливаєнапроцесикровотворення Бор В Впливаєнапроцесиросту врослин ФлуорF Міститьсяускладіемалізубів, принестачірозвива- єтьсякарієс, принадлишку— флюороз

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія