X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Багатоклітинні організми

Завантажити презентацію

Багатоклітинні організми

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Узагальнення та контроль знань з теми «Багатоклітинні організми»

Слайд 2

1. Чим відрізняються між собою клітини одноклітинних і багатоклітинних еукаріотичних організмів? 2. Чим тканини рослин відрізняються від тканин тварин? 3. З допомогою яких механізмів рослини регулюють фізіологічні процеси у своїх організмах? 4. З допомогою яких механізмів тварини регулюють фізіологічні процеси у своїх організмах? 5. Де можуть використовуватися досягнення сучасних гістотехнологій? 6. Яке значення для людини має дослідження стовбурових клітин?

Слайд 3

Варіант І Виберіть одну правильну відповідь. 1. Твірною тканиною рослин є: а) меристема; б) епідерма; в) ксилема; г) корок. 2. Тканина, клітини якої розташовані на базальній мембрані: а) нервова; б) епітеліальна; в) сполучна; г) м’язова. 3. До складу травної системи входить: а) серце; б) нирка; в) легені; г) шлунок. 4. Тілом водоростей є: а) талом; б) корінь; в) пагін; г) лист.

Слайд 4

5. Установіть відповідність між термінами й визначеннями 1 Захисна А Ріст кісток скелета 2 Структурна Б Утворення кутикули 3 Транспортна В Збільшення кількості продихів 4 Дихальна Г Виділення нектару Д Проведення газів аеренхімою Відповідність 1 2 3 4

Слайд 5

6. Розмістіть етапи руху поживних речовин в організмі в послідовності від першого до останнього: а) травна система; б) транспортна система; в) видільна система; г) клітини-споживачі. Послідовність 1 2 3 4

Слайд 6

Варіант ІI Виберіть одну правильну відповідь. 1. Покривною тканиною рослин є: а) меристема; б) епідерма; в) ксилема; г) паренхіма. 2. М’язова тканина, з якої утворена мускулатура руки: а) серцева; б) посмугована; в) епосмугована; г) камбій. 3. Стовбуровими клітинами крові утворені: а) лейкоцити; б) дендрити; в) нігті; г) меристеми. 4. Орган, з допомогою якого рослина закріплюється в ґрунті: а) талом; б) корінь; в) пагін; г) лист.

Слайд 7

5. Установіть відповідність між термінами й визначеннями 1 Вентиляційна тканина А Структура, утворена судинами, трахеїдами й ситоподібними трубками разом із механічними й основними тканинами 2 Аксон Б Основна тканина, що виконує функцію газообміну і проведення газів до різних тканин 3 Судинно-волокнистий пучок В Рухові реакції органів рослин (у вигляді вигинів), які виникають у відповідь на дію подразників навколишнього середовища й не мають певного спрямування 4 Базальна мембрана Г Тонкий щільний шар, пучок міжклітинної речовини, утворений клітинами епітелію Д Подовжений, розгалужений на кінці відросток нейрона Відповідність 1 2 3 4

Слайд 8

6. Розмістіть етапи руху кисню в організмі ссавців у послідовності від першого до останнього: а) клітини-споживачі; б) трахея; в) артерії; г) альвеоли. Послідовність 1 2 3 4

Слайд 9

Варіант ІII Виберіть одну правильну відповідь. 1. Основною тканиною рослин є: а) коленхіма; б) паренхіма; в) кутикула; г) сполучна тканина. 2. Тканина, що утворює кістки: а) нервова; б) епітеліальна; в) сполучна; г) флоема. 3. До складу кровоносної системи входить: а) серце; б) шлунок; в) легені; г) підшлункова залоза. 4. Орган листостеблових рослин, який виконує функцію фотосинтезу: а) талом; б) корінь;в) підземний пагін; г) лист.

Слайд 10

5. Установіть відповідність між функціями та явищами. 1 Секреторна А Поглинання кисню еритроцитами 2 Захисна Б Плач 3 Репродуктивна В Скупчення фагоцитів навколо занози 4 Дихальна Г Утворення спор Д Утворення клітин коленхіми в первинній корі Відповідність 1 2 3 4

Слайд 11

6. Розмістіть етапи руху вуглекислого газу в організмі ссавців у послідовності від першого до останнього: а) клітини тіла; б) альвеоли; в) трахея; г) вени. Послідовність 1 2 3 4

Слайд 12

Варіант ІV 1. До складу флоеми у рослин входять: а) нектарники; б) трахеїди; в) сочевички; г) ситоподібні трубки. 2. До складу видільної системи входить: а) аорта; б) сечовий міхур; в) бронхи; г) печінка. 3. Тканиною рослин є: а) коленхіма; б) лімфа; в) кров; г) кутикула. 4. Орган, з допомогою якого рослина розмножується статевим способом: а) талом; б) корінь; в) квітка; г) лист. Виберіть одну правильну відповідь.

Слайд 13

5. Установіть відповідність між функціями та явищами. 1 Захисна А Доставка ксилемою води 2 Структурна Б Утворення нектару 3 Транспортна В Збільшення в крові кількості лейкоцитів 4 Дихальна Г Заповнення пухкою сполучною тканиною проміжків між органами Д Скорочення діафрагми Відповідність 1 2 3 4

Слайд 14

6. Розмістіть етапи руху вуглеводів у рослині картоплі в послідовності від першого до останнього: а) флоема; б) жилка; в) паренхіма листка; г) бульба. Послідовність 1 2 3 4

Слайд 15

Варіант V 1. До складу ксилеми в рослин входять: а) нектарники; б) трахеїди; в) сочевички; г) ситоподібні трубки. 2. Тканиною тварин є: а) коленхіма; б) паренхіма; в) корок; г) нейроглія. 3. Орган, з допомогою якого рослина здійснює фотосинтез: а) плід; б) корінь; в) квітка; г) лист. 4. По трахеях тварин переміщається: а) водний розчин; б) олія; в) мед; г) повітря. Виберіть одну правильну відповідь.

Слайд 16

5. Установіть відповідність між функціями та явищами. 1 Секреторна А Поглинання мінеральних речовин корінням 2 Регуляторна Б Збільшення кількості деревини в стеблі 3 Репродуктивна В Виділення в кров продуктів секреції гіпоталамуса 4 Поживна Г Брунькування гідри Д Утворення нектару Відповідність 1 2 3 4

Слайд 17

6. Розмістіть етапи руху води в рослині верби в послідовності від першого до останнього: а) продихи; б) паренхіма листків; в) кореневі волоски; г) ксилема. Послідовність 1 2 3 4

Слайд 18

Варіант VI 1. Твірною тканиною рослин є: а) епідерма; б) меристема; в) ксилема; г) корок. 2. Тканина, клітини якої розташовані на базальній мембрані: а) нервова; б) м’язова; в) сполучна; г) епітеліальна. 3. М’язова тканина, з якої утворена мускулатура шлунка: а) серцева; б) непосмугована; в) посмугована; г) епітеліальна. 4. Система, до складу якої входять нирки: а) нервова; б) опорно-рухова; в) дихальна; г) видільна. Виберіть одну правильну відповідь.

Слайд 19

5. Установіть відповідність між функціями та явищами. 1 Дихальна А Ріст кісток скелета 2 Транспортна Б Утворення кутикули 3 Структурна В Збільшення кількості продихів 4 Захисна Г Виділення нектару Д Проведення газів аеренхімою Відповідність 1 2 3 4

Слайд 20

6. Розмістіть етапи руху поживних речовин в організмі в послідовності від останнього до першого: а) травна система; б) транспортна система; в) видільна система; г) клітини-споживачі. Послідовність 1 2 3 4

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія