X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Анаеробні процеси переробки відходів

Завантажити презентацію

Анаеробні процеси переробки відходів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

* Анаеробні процеси переробки відходів Лекція 7

Слайд 2

* Переваги анаеробних процесів: 1) утворення меншої кількості мулу порівняно з аеробними процесами (в аеробних процесах утворюється від 1 до 1,5 кг біомаси (мулу), в анаеробних – 0,1- 0,2 кг на кожний вилучений кілограм БСК); 2) в анаеробних процесах утворюється метан, що може використовуватися як пальне; 3) потреба в енергії на аерацію в аеробних процесах перевищує потребу в енергії на перемішування при анаеробних процесах.

Слайд 3

* Недоліки анаеробних процесів: менша швидкість реакції порівняно з аеробними процесами; потрібні установки більших розмірів; недолік фундаментальних наукових знань, а також досвіду й даних по великомасштабній експлуатації анаеробних установок.

Слайд 4

* ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ Анаеробні системи очищення стічних вод за температурним режимом поділяються на: Мезофільні ; Кріофільні (

Слайд 5

* Склад біогазу: До складу біогазу входять метан і диоксид вуглецю, загальна кількість і процентне співвідношення компонентів біогазу багато в чому визначається вихідним складом зброджуваного середовища. Так, при розпаді 1 г жироподібних речовин у середньому утворюється 1200 мл газу складу (у %): СН4 - 68, СО2 - 32. При розпаді вуглеводоподібних з'єднань утворюється близько 800 мл газу з одного грама, склад газу при цьому (у %): СН4 - 50, СО2 - 50.

Слайд 6

* Рис.7.1. Шляхи біодеградації субстрату за анаеробного оброблення

Слайд 7

* ГІДРОЛІТИЧНІ БАКТЕРІЇ (I ГРУПА) Ця функціональна група бактерій гидролізує макромолекули до розчинних продуктів, які можуть бути перетворені в низькомолекулярні органічні сполуки. Серед продуктів гідролізу найбільше значення мають: органічні кислоти - оцтова, пропіонова, масляна, капронова, мурашина, молочна, бурштинова; спирти й кетоны - метанол, етанол, ізопропіловий спирт, бутанол, гліцерин, ацетон; гази - водень, метан, діоксид вуглецю; ферменти - целлюлаза, алкогольдегідрогеназа; вітаміни - рибофлавін, вітамін B12.

Слайд 8

* ГІДРОЛІТИЧНІ БАКТЕРІЇ (I ГРУПА) Кількісний вміст: між 105—106 і 108—109 клітин гідролітичних бактерій на 1 мл мулу, або 1010—1011 клітин на 1 г органічних речовин у мулі Видовий склад: спорулюючі й неспорулюючі грам-позитивні палички, такі як протеолитичні Eubacterium, целюлолітичні Clostridium, Acetobacterium, облігатні анаероби, такі як Bacteroides і Bifidobacteria і факультативні анаероби Streptococcus і Enterobacteriaceae, грам-позитивні коки Peptostreptococcus, Peptococcus, Streptococcus

Слайд 9

* ГЕТЕРОАЦЕТОГЕННі БАКТЕРІЇ (II ГРУПА) Ця група бактерій здійснює симбіотичну ацетогенну дегідрогенізацію жирних кислот з довшою, ніж в оцтової кислоти, ланцюгом (пропіонова, масляна, бензойна) яка є лімітуючою стадією при утворенні метану Кількісний вміст: 4,2 106 клітин на 1 мл сирого мулу Видовий склад: гомоацетогенні бактерії, такі як Acetobacterium woodi , гетероацетогенні бактерії: Synthrobacter wolinii (грам-негативна паличка) і Synthrophomonas wolfii (нефототрофна бактерія)

Слайд 10

* МЕТАНОГЕННІ БАКТЕРІЇ (ІІІ ГРУПА) Ця трофічна група вирізняється на основі специфічних субстратів, використовуваних для утворення метану: підгрупа IIIA – хемолітотрофні бактерії, які перетворюють водень і диоксид вуглецю в метан, використовуючи газоподібний водень як джерело електронів; підгрупа ІІІВ – ацетотрофні бактерії, які перетворюють оцтову й мурашину кислоту, метанол і метиламіни в метан

Слайд 11

* МЕТАНОГЕННІ БАКТЕРІЇ (ІІІ ГРУПА) Кількісний вміст: 106—108 клітин в 1 мл мезофільного сирого мулу Видовий склад: грам-позитивні й грам-негативні мікроорганізми, нитковидні бактерії, рухливі й нерухливі палички, коки й ланцетоподібні бактерії родів Methanobacterium, Methanospirillum, Methanococcus, Methanosarcina і Methanothrix З них такі види, як Methanosarcina barkeri, Methanococcus mazei і Methanothrix soehngenii

Слайд 12

* МЕТАНОГЕННІ БАКТЕРІЇ (ІІІ ГРУПА) Метаногенні реакції мають потребу в спеціальних метаболічних шляхах і специфічних ферментних кофакторах: кофактор F430, тетрапірольний комплекс нікелю кофермент F420 — синьо-зелене флуоресціююче з'єднання

Слайд 13

* Організація анаеробних процесів очищення Для кращої підтримки високої концентрації активної біомаси в апараті використовуються два підходи: 1. Забезпечуються умови для рециркуляції мулу або реактор проектується так, щоб мул видалявся з меншою швидкістю, ніж рідина. 2. Забезпечується твердий носій, на якому може рости анаеробна біомаса й, отже, утримуватися в реакторі.

Слайд 14

* ТОКСИЧНІСТЬ ТА ПРИГНІЧЕННЯ Багато субстратів істотно впливають на мікробіологічні процеси при малих концентраціях, стимулюючи ріст мікроорганізмів. При зростанні концентрацій катіонів вище оптимальних процес починає пригнічуватися, доказом чому служить більше низька швидкість росту мікроорганізмів, ніж за відсутності цих катіонів.

Слайд 15

* Гранично припустимі значення концентрацій токсичних речовин (мг/л): Ацетон 800 Свинець 50 Бензол 200 Мідь 25 Толуол 200 Хром ІІІ 25 Аміловий спирт 100 Хром VІ 3

Слайд 16

* ПОДОЛАННЯ ТОКСИЧНОСТІ Методики подолання пригнічення: Видалення токсичної рідкої фази (простіше всього це зробити для реакторів з нерухливою біоплівкою) Розведення стічних вод для зниження концентрації токсичної речовини. Додавання антагоніста виявленого токсину. Осадження токсинів. Зв'язування шкідливих з'єднань у хелатний комплекс. Адсорбція токсинів, наприклад, активованим вугіллям.

Слайд 17

* ПРОМИСЛОВІ АПАРАТИ ДЛЯ АНАЕРОБНОЇ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ СЕПТИКТЕНКИ - характерний великий час перебування (>20 год) стічних вод. Тверді частки залишаються на дні тенка, де органічний субстрат піддається анаеробній біодеградації. Рис. 7.2. Двокамерний септиктенк: 1 — регулятор; 2 відбивач; 3 — напірний трубопровід; 4 — ухил 1:4

Слайд 18

* Конструкції метантенків Метантенки проектуються   у   вигляді   герметичних   резервуарів з рухливим (плаваючим), і нерухливим перекриттям. Переваги метантенків із плаваючим перекриттям: вибухобезпечність, можливість регулювання завантаження й вивантаження осаду за положенням плаваючого перекриття по висоті. Недоліки: внаслідок великого дзеркала маси, що бродить, створюються сприятливі умови для утворення кірки. за низької температури повітря ускладнюється рух плаваючого перекриття напрямними роликами через їхнє обмерзання.

Слайд 19

* РЕАКТОРИ ЗМІШУВАННЯ Анаеробні проточні реактори того ж типу, що й для зброджування мулу використовуються для очищення промислових і сільськогосподарських стоків. Рис. 7.3. Апарат для очищення стоків тваринницьких ферм: 1-повітряна; 2-запобіжний клапан; 3-плаваюча кришка, розрахована на 190 м3 біогазу; 4-напрямні кришки; 5-водяна сорочка; 6-піднімальна труба; 7-компресор

Слайд 20

*

Слайд 21

* Конструкції метантенків Найбільшого поширення одержали метантенки з нерухливими перекриттями У верхній частині перекриття такого метантенку розташована горловина. Поверхня маси, що бродить, завжди перебуває вище основи горловини, внаслідок чого площа вільного дзеркала в метантенках значно скорочується. При зменшенні цієї площі збільшується інтенсивність газовиділення на одиницю площі, що сприяє розбиванню кірки.

Слайд 22

* Двоступеневе очищення

Слайд 23

Витрати тепла У метантенках тепло витрачається: а) на безпосередній підігрів осаду, що завантажується, до необхідної розрахункової температури; б) на відшкодування втрат тепла, що йде через стінки, днище й перекриття метантенка; в) на відшкодування втрат тепла, що уноситься з вихідними газами.

Слайд 24

*

Слайд 25

*

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія