X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПІДРУЧНИК АЛГЕБРИ ДЛЯ 11 КЛАСУ

Завантажити презентацію

ПІДРУЧНИК АЛГЕБРИ ДЛЯ 11 КЛАСУ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПІДРУЧНИК АЛГЕБРИ ДЛЯ 11 КЛАСУ (автори Нелін Є.П., Долгова О.Є.) та особливості його використання в 2011/2012 навчальному році Нелін Є.П. - професор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Долгова О. Є. - доцент Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Слайд 2

10 клас академічний + профільный 11 клас академічний + профільный + поглиблене вивчення Дворівневі підручники Алгебри і початків аналізу Укр + Рос мовами

Слайд 3

Дворівневий підручник алгебри для 11 класу є продовженням підручників алгебри і початків аналізу для 10 класу академічного та профільного рівнів автора Неліна Є.П. Оскільки підручник для 10 класу академічного рівня (Неліна Є.П.) теж є дворівневим і за змістом практично збігається з підручником профільного рівня, то за пропонованим підручником для 11 класу можна працювати незалежно від того, за яким з підручників учні працювали в 10 класі.

Слайд 4

ДВОРІВНЕВИЙ ПІДРУЧНИК Система навчального матеріалу з кожної теми представлена на двох рівнях: загальний матеріал для класів, які вивчають математику на академічному рівні (у змісті номери параграфів подано на синьому фоні); додатковий матеріал для класів, які вивчають математику на профільному рівні і для класів з поглибленим вивченням математики (у змісті номери параграфів подано на сірому фоні)

Слайд 5

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПІДРУЧНИКА джерело навчальної інформації, яке розкриває в доступній для учнів формі передбачений освітніми стандартами зміст; засіб навчання, за допомогою якого здійснюється організація освітнього процесу, зокрема і самоосвіта учнів.

Слайд 6

Реалізація основних функцій в традиційних підручниках

Слайд 7

У пропонованому підручнику в навчальний матеріал включено ознайомлення учнів: з досвідом відомих способів дій (за рахунок спеціальних орієнтирів для навчальної діяльності із розв’язування основних завдань курсу), з досвідом творчої діяльності (за рахунок спеціальних орієнтирів для виконання елементів дослідницької діяльності при розв’язуванні завдань із параметрами та для складання планів розв’язування основних завдань курсу).

Слайд 8

Структура основного матеріалу підручника

Слайд 9

Підручник надає можливість кожному учню самостійно знаходити співвідношення між науковістю матеріалу, що вивчається, і його доступністю. Основний матеріал, який повинні засвоїти учні, структуровано у формі поданих на початку параграфа довідкових таблиць, які систематизують теоретичний матеріал та містять спеціальні орієнтири щодо способів опрацювання цього матеріалу. Передовсім учні повинні засвоїти матеріал, який міститься в таблицях. Тому при поясненні нового матеріалу доцільно організувати роботу з підручником - опрацювання відповідних таблиць і рисунків. Усі потрібні пояснення й обґрунтування теж наведено в підручнику, але кожен учень може самостійно обирати рівень ознайомлення із цими обґрунтуваннями.

Слайд 10

У кожному розділі розв’язуванню вправ передує виділення загальних орієнтирів щодо розв’язування завдань з теми. Тому важливою складовою роботи із підручником є обговорення вибору відповідних орієнтирів і планів розв’язування задач. Для ознайомлення з основними ідеями розв’язування задач у підручнику наводяться приклади, у яких, крім самого розв’язання, окремо міститься також коментар, що допоможе скласти план розв’язування аналогічного завдання.

Слайд 11

Особливо слід відзначити раннє (в § 4 10 класу) введення загального методу інтервалів для розв’язування будь-яких нерівностей виду f (x) > 0 ( f (x) < 0, f (x) 0, f (x) 0), де f (x) – елементарна функція, для якої з частковою опорою на наочно-образні уявлення розглядається властивість (яка доводиться в курсі математичного аналізу для вищої школи і уточнюється в підручнику 11 класу як властивість неперервних функцій): якщо на інтервалі (а; b) елементарна функція f (x) визначена і не дорівнює нулю, то на цьому інтервалі вона зберігає постійний знак. Такий підхід дозволяє обґрунтовано виділити загальну схему методу інтервалів вже в 10 класі і використовувати її для розв’язування нерівностей усіх видів, які розглядаються далі. Відзначимо, що метод інтервалів дозволяє однаково успішно розв’язувати як строгі, так і нестрогі нерівності (вони розв'язуються за одним алгоритмом), а ось при рівносильних перетвореннях нерівностей, часто нестрогу нерівність, наприклад, f (x) 0 (коли множина її розв’язків містить «ізольовані» точки) доводиться замінювати сукупністю: f (x) = 0 або f (x) > 0.

Слайд 12

Підручник спрямований на підготовку учнів до вступу до ВНЗ, підготовку до ДПА і ЗНО При розгляді похідної функції (Розділ 1) учням надається можливість ознайомитися не тільки з традиційними застосуваннями похідної, а й із: §8 Доведенням тотожностей за допомогою похідної §10 Застосуванням похідної до розв’язування рівнянь і нерівностей та доведення нерівностей §11 Застосуванням похідної до розв’язування завдань із параметрами При вивченні показникової і логарифмічної функції (Розділ 2) учні згадують загальні методи розв’язування рівнянь та нерівностей (§14, §17), методи, пов’язані із застосуванням властивостей функцій, та розв’язування завдань із параметрами (§20). Це дозволяє, застосовуючи розглянуті методи, познайомити учнів із розв’язуванням відповідних завдань третьої і четвертої частин ДПА

Слайд 13

До підручника 11 класу включено новий розділ “Систематизація й узагальнення відомостей про рівняння, нерівності та їх системи”, який доречно використати при підготовці учнів до ДПА і ЗНО Зауважимо, що коли розглянутий підручник 11 класу доведеться використовувати після навчання алгебри і початків аналізу в 10 класі за підручником інших авторів, то цей розділ бажано розглянути на початку 11 класу

Слайд 14

До навчально-методичного комплекту для 10 і 11 класу входять: Підручник Навчальний посібник для учнів 7-11 класів “Алгебра в таблицях” Зошити для поточного і тематичного оцінювання (автори Нелін Є.П., Роганін О.М.) 10 клас Академічний рівень Профільний рівень 11 клас Академічний рівень Профільний рівень Усі складники комплекту для 10 чи 11 класів можна замовити і придбати у видавництві “Гімназія” (тел. (057) 719-46-80, (057) 719-17-26) E-mail: contact@gymnasia.com.ua

Слайд 15

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ ! УСПІХІВ У НОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Алгебра