X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Понятійно-категоріальний апарат і його роль у розвитку теорії і практики публічного управління

Завантажити презентацію

Понятійно-категоріальний апарат і його роль у розвитку теорії і практики публічного управління

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

“Понятійно-категоріальний апарат і його роль у розвитку теорії і практики публічного управління” Надолішній П. І. – д.держ.упр., професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, професор

Слайд 2

Актуальність. На етапі становлення нової галузі науки розроблення понятійного апарату завжди є винятково важливим. Теорія державного управління уже має певний набір понять. Вона збагачується за рахунок інших наук, у тому числі зарубіжної науки публічного адміністрування. Проте, говорити про наявність самодостатньої системи понять науки державного управління ще рано: процес її становлення не завершився (теорія державного управління чи теорія публічного управління?); ще не досить чітко розмежоване предметне поле науки державного управління з окремими суміжними науками; об’єктивний зміст і діалектичний взаємозв’язок понять змінюються й ускладнюються одночасно з ускладненням соціальної практики…

Слайд 3

Перша проблема – темпи розроблення понятійно-категоріального апарату теорії державного управління не відповідають потребам розвитку як самої науки, так і соціальної практики. Дослідження на цьому напрямі науки не скоординовані. Неприйнятний режим, у якому видаються і розповсюджуються наукові праці НАДУ, навіть у системі самої Академії… Необхідно: У межах підготовки енциклопедичних видань об’єднати зусилля широкого кола фахівців (не тільки системи НАДУ), забезпечити вихід з друку цих видань у встановлені терміни… Налагодити своєчасне видання наукових праць Академії і постійний взаємообмін науковими виданнями у цілому в системі професійної підготовки кадрів для органів публічної влади.

Слайд 4

Друга проблема – якісні характеристики понятійного апарату науки державного управління (публічного управління). Теорія державного управління (публічного управління) має бути сукупністю знань (переважно в понятійній формі), які поєднані в цілісну систему. Сукупність як сума розрізнених, хаотичних відомостей не є науковим знанням. Сьогодні: чимала кількість вживаних понять не відповідає класичним вимогам, їх сукупність не здатна повною мірою “обійняти” феномен державного і ширше – публічного управління; певна частина понять – результат механічного перенесення у теорію державного управління зарубіжної термінології (“калькування”), що невдовзі може стати суттєвою перешкодою на шляху адекватного відображення реалій у вітчизняній політико-адміністративній сфері…