X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Зона лісостепу. Географічне положення, межі розміри

Завантажити презентацію

Зона лісостепу. Географічне положення, межі розміри

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Географічне положення Рельєф Клімат Внутрішні води Грунти Рослинний світ Тваринний світ Фізико-географічні краї Вплив господарської діяльності людини на природу лісостепу.

Слайд 3

ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ Лісостепова зона простяглася від Прикарпаття до Середньоросійської височини. Північна межа (із Поліссям) проходить поблизу Львова, Шепетівки, Житомира, Києва, Ніжина, Глухова, а південна — по лінії Ананьїв — Знам’янка — Олександрія —Красноград — Балаклія —Куп’янськ.

Слайд 4

Межі лісостепової зони

Слайд 5

Рельєф території різноманітний. На правобережжі розташовані Волино-Подільська та Придніпровська височини із плоскими та хвилясто-горбистими поверхнями (плато), які по берегах річок розчленовані балками і ярами.

Слайд 6

Клімат Лісостепу помірно теплий, із достатнім і постійним зволоженням на заході й нестійким — на сході. Січневі тем-ператури із заходу на схід змінюються від –5 до –8 °С, липневі від +18 до +22 °С. Річна кількість опадів зменшується із заходу на схід з 500—750 до 450 мм. Найбільше опадів (65—75 %) буває влітку. Коефіцієнт зволоження змінюється від 2,8 (Львів), 2,0 (Хмель- ницький) до 1,4—1.2 на півдні. Співвідношення тепла і вологи в лісостеповій зоні сприятливе для виро- щування різноманітних сільськогосподарських культур.

Слайд 7

Зону перетинають річки басейнів Дністра, Південного Бугу, Дніпра, Сіверського Дінця. Густота річкової мережі зменшується із заходу на схід.

Слайд 8

Поширеними ґрунтами в Лісостепу є мало- і середньогумусні типові чорноземи, опідзолені чорноземи і темно-сірі ґрунти, сірі та ясно-сірі лісові ґрунти. На терасах Дніпра трапляються солонцюваті ґрунти, солонці та солончаки, в річкових долинах — лучні, дернові та болотні ґрунти.

Слайд 9

Слайд 10

Рослинність представлена лісовими і степовими видами. Лісистість території більша у західній частині; там вона досягає 15% (середня лісистість — 12%). Лісоутворюючими породами зони є дуб, граб, бук, клен, липа. У заплавах рік ростуть берест, вільха, верба. На піщаних берегах Дніпра і Південного Бугу ростуть соснові ліси. Степова природна рослинність (різнотрав’я) збереглася на схилах балок, берегах рік. Основні площі степових ділянок розорані і зайняті різноманітними сільськогосподарськими культурами (пшениця, ячмінь, овес, гречка, цукрові буряки, картопля, овочеві культури та ін.).

Слайд 11

Ячмінь Овес

Слайд 12

Верба Клен

Слайд 13

Бук Липа

Слайд 14

Ділянки лісостепу

Слайд 15

Які види дерев зображені на ілюстрації ?

Слайд 16

Плоди яких дерев зображенні на ілюстрації?

Слайд 17

Лучні степи: сон чорний, ковила, папороть

Слайд 18

Водяна рослинність

Слайд 19

Тваринний світ зони представлений лісовими та степовими видами. Тут живуть дикі кабани, козулі, олені, зайці, білки, куниці, тхори, полівки, лисиці, вужі, багато птахів — дятли, сови, жайворонки, лелеки, куріпки, дрозди та ін.

Слайд 20

Жайворонок Дятел

Слайд 21

Заєць Лисиця

Слайд 22

Тваринний світ Козулі Олень

Слайд 23

Внаслідок неоднакової висоти поверхні, помітних відмінностей у кліматі, ґрунтах і рослинному світі в різних частинах зони виділяють фізико-географічні краї — Західноукраїнську, Дністровсько-Дніпровську, Лівобережно-Дніпровську і Середньоросійська височинна провінція. Фізико-географічні краї

Слайд 24

Фізико – географічне районування

Слайд 25

Для збереження цінних об'єктів природи, рідкісних видів рослин і тварин у зоні створено природні національні парки «Подільські Товтри», Яворівський, заповідники — «Розточчя», «Медобори», «Канівський».

Слайд 26

Подільські Товтри національний природний парк (Хмельниччина) Товтри - це залишки узбережних рифів, витягнених паралельно давній береговій лінії. Аналогів у світі немає, але подібні за геологічними структурами скелясті гряди є у Великобританії та США... Національний природний парк „Подільські Товтри” створено Указом Президента України від 27.06.1996 року з загальною площею 261316 гектарів. Товтри – це місцева назва скелястої дугоподібної гряди, висота якої в межах парку сягає в середньому 400 метрів над рівнем моря.

Слайд 27

Подільські Товтри відзначаються геологічною будовою, рідкісною і невластивою рівнинно-платформенним областям. У цьому сенсі вони являють собою сукупність викопних рифових споруд узбережжя бар'єрного характеру, що утворилися у мілководних мiоценових морях. Рифи складені мшанковими, мембраннопоровими та черепашковими вапняками. Поверхня рифової гряди, завдяки денудаційним процесам, загалом позбавлена молодших відкладень i тому нерівності поверхні рифових споруд різко виділяються у рельєфі скелястими i карстовими формами земної поверхні, які мають надзвичайно мальовничий вигляд.

Слайд 28

Подільські Товтри відзначаються геологічною будовою, рідкісною і невластивою рівнинно-платформенним областям. У цьому сенсі вони являють собою сукупність викопних рифових споруд узбережжя бар'єрного характеру, що утворилися у мілководних мiоценових морях. Рифи складені мшанковими, мембраннопоровими та черепашковими вапняками. Поверхня рифової гряди, завдяки денудаційним процесам, загалом позбавлена молодших відкладень i тому нерівності поверхні рифових споруд різко виділяються у рельєфі скелястими i карстовими формами земної поверхні, які мають надзвичайно мальовничий вигляд.

Слайд 29

Приднiстровська частина Подiльських Товтр вiдрiзняється деякими особливостями: вона сильно i доволi густо розчленована глибокими каньйоноподiбними долинами лiвих притокiв рiчки Днiстер. Долини мають глибину до 200 м, крутi схили та вузьке дно. Вивiтренi та розмитi вапняки, якi відслонюються на схилах долин, утворюють екзотичні скелі рiзної форми - колони, стовпи, гiгантські гриби або хаотичнi нагромадження брил та валунiв. На теренах Об`єкту встановлено і експлуатується кілька джерел мінеральних вод різних типів, які мають лікувальні властивості.

Слайд 30

Товтровий кряж багатий карстовими формами. Тут зрiдка трапляються i печери, наприклад: Кармалюкова печера у с. Привороття, проте у кряжi переважають дрiбнi карстовi форми: трiщини, борозни, комiрки, лійки, карри, якi утворюють на головному кряжi Товтрового масиву iнодi справжнi карстовi поля.

Слайд 31

Мікроклімат Кам’янецького Придністров’я формується Товтровим кряжем та каньйонами Дністра з притоками, тому тут створилися особливі умови для збереження рідкісних i реліктових рослин, серед яких - більшість лікарських. Парк репрезентує один з трьох найкрупніших центрів ендемізму в Україні (два інші - півострів Крим та Карпати) – тут сконцентровано найбільше серед природоохоронних територій країни число ендеміків і реліктів.

Слайд 32

Рослинний і тваринний світ У межах парку росте майже 1700 видів рослин, з яких близько 300 - ендемічні та субендемічні подільські види, а також реліктові та рідкісні рослини, що загалом є унікальним набором генофонду. У складі фауни на території парку та суміжних районів лівобережжя Дністра є всі характерні представники цієї зони. Фауна налічує 55 видів ссавців, 214 — птахів, 10 — плазунів, 11 - земноводних та низку видів безхребетних тварин, які ще потребують детальних досліджень.

Слайд 33

Цінність природного парку Наявність на території парку старих лісових масивів, відкритих крутосхилів та карстових печер сприяє поширенню тут хижих птахів та кажанів. До Червоної книги України занесено 60 видів рослин (всі судинні) та 85 тварин (з них 14 – ссавців, 26 – птахів та 45 – комах). Велику цінність і значимість для рекреаційного господарства Національного природного парку "Подільські Товтри" складає запас мінеральних вод (що вже сьогодні дав можливість формування ефективного профілактично-лікувального комплексу на базі мінеральної води типу "Нафтуся", содові води типу "Миргородська", мінеральних вод з унікальними терапевтичними ефектами, різноманітними розсолами з підвищеною концентрацією брому, йоду та інше).

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Географія