X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Скорочення біологічного різноманіття"

Завантажити презентацію

"Скорочення біологічного різноманіття"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Скорочення біологічного різноманіття Тварини й рослини — своєрідний барометр. Якщо раптово виявляється, що тварини й рослини зникають, то це попереджен- ня: з екосистемою щось негаразд. Тому охорона тварин і рослин, за своєю суттю — охорона нас самих… Необхідно захищати їх, бо якщо підуть вони, підемо й ми. (Дж. Даррелл)

Слайд 2

Що таке біорізноманіття? Біологічне різноманіття – це сукупність типів відмінностей об`єктів органічного світу, що визначаються на підставі вибраного критерію.

Слайд 3

Різновиди

Слайд 4

Значення Високе біорізноманіття забезпечує стабільність та продуктивність екосистем. Різні види, займаючи відповідні екологічні ніші, забезпечуючи повніше використання ресурсів. Повніше використання ресурсів протидіє біологічному вторгненню. Конкуренція за ресурси між видами сприяє ефективнішому природному добору.

Слайд 5

Вчені стверджують, що протягом найближчих 20–30 років че- рез техногенні зміни в навколишньому середовищі світ може втра- тити більш як 1 млн видів рослин і тварин. Швидкість вимирання видів сьогодні в 1000 разів перевищує природну. Близько 10 % видів рослин зони помірного клімату та 11 % видів птахів світу опинилися під загрозою зникнення. Така сама доля в найближ- чому майбутньому чекає на 130 тис. видів тропічної зони. Адже добре відомо, що одна з умов ефективного існування, виживання, пристосування до змін будь-якої екосистеми — наявність певної кількості видів живих організмів у ній, які еволюційно добре при- стосувалися до існування й активно функціонують, взаємодіючи один з одним у процесах обміну речовиною, енергією, інформацією. Інакше кажучи, біологічна різноманітність — це запорука стій- кості, витривалості як окремих екосистем, так і біосфери в цілому. Екологічні взаємодії різних видів живих істот із довкіллям форму- ють екосистеми, від стану яких залежить життя людей. Зменшення біорізноманітності — це серйозна втрата біосфери, одна з головних екологічних проблем сьогодення.

Слайд 6

Населення планети продовжує збільшуватись, підвищується рівень його технічної оснащеності, зростає використання енергії, мінеральних ресурсів, води і продовольства. Відбувається інтенсивне знищення екосистем та зникне