X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Метаболізм вуглеводів

Завантажити презентацію

Метаболізм вуглеводів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Частина 1. Клітинна біохімія Лекція 1. Метаболізм вуглеводів Авторський пілотний проект

Слайд 2

Вступне слово Медицина — галузь наукової та практичної діяльності, що вивчає процеси в організмі людини, різноманітні захворювання, патологічні стани, методи їх запобігання та зміцнення здоров'я людини. До теоретичної медицини входять такі науки: анатомія, гістологія, цитологія, ембріологія, біофізика, біохімія, фізіологія, вікова морфологія та фізіологія, загальна патологія.

Слайд 3

Біохімія Біохімія (біологічна хімія) – наука про про хімічний склад організмів або їхніх складових частин та про хімічні процеси, що протікають в організмах.

Слайд 4

Органічні речовини Органічні сполуки — клас сполук, до складу яких обов’язково входить сполука Карбон. Окрім Карбону, вони завжди містять Гідроген, досить часто – Оксиген та Нітроген. В органічних сполуках Карбон завжди має валентність IV, а його зв’язки (за умови, що вони одинарні ковалентні) розташовані під кутом 109,5° один до одного у трьохвимірному просторі.

Слайд 5

Біогенні молекули Біогенні (органогенні) молекули – Карбон, Гідроген, Оксиген та Нітроген. Це чотири основні молекули, які фігурують у більшості органічних речовин. С H O N

Слайд 6

Клітина Клітина – це основна структурна одиниця будь-якого організму, що належить до домену Клітинних. Будь-яка клітина складається з таких основних компонентів як клітинна стінка або мембрана, внутрішній вміст клітини або плазмолемма та органели або субклітинні структури.

Слайд 7

Мембрана клітини Мембрана клітини – це подвійний шар монофосфоліпідів, які обернені гідрофільними «головками» назовні, а гідрофобними «хвостами» – всередину. Мембрана повністю непроникна для будь-яких хімічних речовин та елементів. Тим не менш, через мембрану може спокійно проходити вода, створюючи осмотичний тиск.

Слайд 8

Слайд 9

Осмос Осмос або осмотичний тиск – це направлений рух розчинника через напівпроникну мембрану від області меншої концентрації розчиненої речовини до області більшої її концентрації. У вигляді розчиненої речовини може виступати будь-яка «осмотично активна» речовина – тобто та, яка збирає навколо себе молекули води чи іншого полярного розчинника.

Слайд 10

Органели Органели – це ультраструктурні елементи клітини, що спеціалізуються на виконанні певних функцій, та мають у своєму складі всі необхідні для цього хімічні речовини. Органели поділяють на загальні (присутні у всіх клітинах, за винятком певних спеціалізованих клітин) та спеціальні (присутні лише у тих клітинах, які виконують якусь специфічну функцію)

Слайд 11

Мітохондрія Мітохондрія – це головна органела клітини. Саме в ній відбуваються процеси утворення макроергічних сполук, які потім використовуються з метою синтезу клітиною різних хімічних речовин. Мітохондрія має 2 стінки (мембрани) – зовнішню і внутрішню. Внутрішня мембрана утворює гребні, і саме на цих гребнях відбувається синтез макроергічних сполук.

Слайд 12

Слайд 13

Вуглеводи Вуглеводи – це органічні хімічні сполуки, що мають загальну формулу СnH2nOn, молярну масу 30х ммоль/л, гідрофільні (мономери) або гідрофобні (полімери), полярні, осмотично активні, оптично активні.

Слайд 14

Залежно від кількості атомів Карбону, вуглеводи ділять на тріози (3С), тетрози (4С), пентози (5С), гексози (6С), гептози (7С) і т.д.

Слайд 15

Залежно від активних груп в вуглеводах, вони поділяються на альдози (наявна альдегідна група) та кетози (наявна кетонова група)

Слайд 16

Цікавий факт! Форміловий альдегід – не вуглевод, але фізичні та хімічні властивості його зустрічаються у всіх вуглеводів-альдоз. Це зумовлено тим, що всі альдози мають альдегідну групу у «першому положенні»

Слайд 17

Ізомери Ізомер – це речовина, яка має спільну з іншою речовиною молекулярну будову, але при цьому ці речовини різняться між собою якимось параметром. Ізомери у вуглеводів можуть класифікуватися За положенням радикалів у просторі За оптичними властивостями За видом зв’язків у межах речовини

Слайд 18

Оптична активність Вуглеводи – оптично активні речовини. Це значить, що вони можуть поляризувати світло, що проходить через розчинник. В залежності від того, в яку сторону вони повертають світлові хвилі, вуглеводи поділяються на правообертаючі ізомери (D [dextrous] або R [right-rotating]) та лівообертаючі ізомери (S [sinistrous] або L [left-rotating])

Слайд 19

Слайд 20

Важливо знати! У природі зустрічаються обидва типи оптичних ізомерів, але людським організмом засвоюються і включаються до метаболізму лише один ізомер для кожного вуглевода! Переважно це – правообертаючі ізомери, хоча є і виключення. Лівообертаючі ізомери здебільшого проходять через організм неперетравленими.

Слайд 21

Епімери

Слайд 22

Схематичне зображення вуглеводів

Слайд 23

Глюкоза Скорочена формула: С6Н12О6 Молекулярна маса: 180 г/моль Тип вуглеводу: альдогексоза Оптичний ізомер у людини: D Додаткова інформація: основне джерело електронів для метаболічних процесів в організмі.

Слайд 24

Отже, назад до мітохондрії В мітохондрії відбувається метаболізм всіх поживних речовин, які надходять до організму. Але перш ніж вони зможуть бути задіяні у клітинному метаболізмі, вони повинні бути перетворені на речовину під назвою… Ацетил-Коензим-Аденозин

Слайд 25

Ацетил-Коензим-Аденозин

Слайд 26

Біохімічна карта метаболізму

Слайд 27

Процес перетворення вуглеводів на АКоА складається з 2 етапів: Гліколіз. Фінальний продукт цієї стадії – піровиноградна кислота (ПВК). Окисне декарбоксилювання ПВК. В результаті цього процесу утворюється Ацетил-Коензим-Аденозин

Слайд 28

Але спочатку… Кілька слів про енергетичнозалежні реакції… Перед вами Аденозитрифосфат!

Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31

Отже, гліколіз…

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Слайд 35

Слайд 36

Слайд 37

Слайд 38

Слайд 39

Слайд 40

Слайд 41

Слайд 42

Слайд 43

Слайд 44

Слайд 45

Слайд 46

Анаеробний шлях

Слайд 47

Декарбоксилювання ПВК

Слайд 48

Цикл лимонної кислоти

Слайд 49

Слайд 50

Слайд 51

Слайд 52

Слайд 53

Слайд 54

Слайд 55

Слайд 56

Слайд 57

Слайд 58

Слайд 59

Дихальний ланцюг

Слайд 60

Слайд 61

Слайд 62

Слайд 63

Слайд 64

Слайд 65

Слайд 66

ЦЛК + ДЛ = «Тканинне дихання»

Слайд 67

Слайд 68

Сумарна формула C6H12O6 + 6 O2 + 38 ADP + 38 Pi = 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP

Слайд 69

Галактоза Скорочена формула: С6Н12О6 Молекулярна маса: 180 г/моль Тип вуглеводу: альдогексоза Оптичний ізомер у людини: D Додаткова інформація: основний мономерний вуглевод у молочних продуктах.

Слайд 70

Слайд 71

Фруктоза Скорочена формула: С6Н12О6 Молекулярна маса: 180 г/моль Тип вуглеводу: кетогексоза Оптичний ізомер у людини: D Додаткова інформація: основний мономерний вуглевод у всіх покритонасінних (у плодах).

Слайд 72

Слайд 73

Фруктоза і галактоза у гліколізі

Слайд 74

Слайд 75

Слайд 76

«Відкат» гліколізу Синонім: Глюконеогенез

Слайд 77

Слайд 78

Пентозо-фосафтний цикл

Слайд 79

Слайд 80

Слайд 81

Полімери вуглеводів Полімери вуглеводів – це речовини, що містять за свою основу один чи декілька мономерних вуглеводів, що можуть повторюватися в певній послідовності у межах молекули. Полімери, які містять у ланцюгу не більше 10 вуглеводів, часто іменують олігополімерами. В більшості випадків послідовність мономерів в них не повторюється.

Слайд 82

Мальтоза Скорочена формула: С12Н22О11 Молекулярна маса: 342 г/моль Оптичний ізомер у людини: D Тип полімеру: димер Задіяні мономери: Глюкоза+Глюкоза Полімерний тип зв’язку: альфа-1-6, бета-1-6

Слайд 83

Слайд 84

Лактоза Скорочена формула: С12Н22О11 Молекулярна маса: 342 г/моль Оптичний ізомер у людини: D Тип полімеру: димер Задіяні мономери: Глюкоза+Галактоза Полімерний тип зв’язку: альфа-1-6, бета-1-6

Слайд 85

Слайд 86

Сахароза Скорочена формула: С12Н22О11 Молекулярна маса: 342 г/моль Оптичний ізомер у людини: D Тип полімеру: димер Задіяні мономери: Глюкоза+Фруктоза Полімерний тип зв’язку: альфа-1-5, бета-1-5

Слайд 87

Слайд 88

Крохмаль Скорочена формула: [С6Н10О5]n Молекулярна маса: 162n г/моль Оптичний ізомер у людини: D Задіяні мономери: Глюкоза Тип зв’язку в основному ланцюгу: альфа-1-6 Тип зв’язку у розгалуженні: альфа-1-4 Частота розгалужень: кожні 12 мономерів

Слайд 89

Глікоген Скорочена формула: [С6Н10О5]n Молекулярна маса: 162n г/моль Оптичний ізомер у людини: D Задіяні мономери: Глюкоза Тип зв’язку в основному ланцюгу: альфа-1-6 Тип зв’язку у розгалуженні: альфа-1-4 Частота розгалужень: кожні 24 мономери

Слайд 90

Целюлоза Скорочена формула: [С6Н10О5]n Молекулярна маса: 162n г/моль Оптичний ізомер у людини: D Задіяні мономери: Глюкоза Тип зв’язку в основному ланцюгу: альфа-1-6 Тип зв’язку у розгалуженні: бета-1-4 Частота розгалужень: кожні 18 мономерів

Слайд 91

Слайд 92

Глікогенез Глікогенез – процес утворення полімерного вуглеводу глікогену з мономерних вуглеводів. Процес відбувається в усіх клітинах, але найінтенсивніше протікає у гепатоцитах (клітинах печінки), скелетних м’язах та атипових клітинах серцевого м’яза

Слайд 93

Слайд 94

Слайд 95

Глікогеноліз Глікогеноліз – процес, зворотний до глікогенезу. Відбувається для того, щоб поповнити кількість мономерних вуглеводів в організмі при умові їх виснаження

Слайд 96

Слайд 97

Кетогенез Кетогенез – процес утворення кетонових тіл. Кетонові тіла утворюються в організмі тоді, коли є недостаток мономерних вуглеводів, і наявний надлишок АКоА. В даному випадку його треба “ліквідувати” – і АКоА спонтанно декарбоксилюється, запускаючи кетогенез. В організмі людини виділяють 3 основних кетонових тіла: ацетон, ацетооцтова кислота, гамма-оксимасляна кислота (γ-оксибутаноат)

Слайд 98

Слайд 99

Наступна лекція Тема: «Метаболізм жирів та білків» Дата проведення: 5 вересня 2014 року Пропозиції та побажання, а також заохочення та підтримку кидайте в урну

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія