X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Макро

Завантажити презентацію

Макро

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Макроеволюція

Слайд 2

Морські лілії

Слайд 3

Основні проблеми макроеволюції Закономірності еволюції груп (таксонів) Адаптаціогенез Закономірності еволюції онтогенезу Прогрес і еволюція Спрямованість еволюційного розвитку та паралельна еволюція Типогенез (формування таксонів вищіх рангів) Еволюція біогеоценозів Великі вимирання Еволюція механізмів еволюції Систематика і еволюція Темпи еволюційних перетворень

Слайд 4

Закономірності еволюції груп Правило незворотності еволюції (закон Долло) Правило походження нових груп від неспеціалізованих предків(закон Копа) Правило прогресуючої спеціалізації (закон Депере) Правило збільшення росту у філогенетичних гілках (закон Копа-Депере) Правило споріднених відхилень (закон Кренке) Закон росту середньої тривалості існування родів у процесі еволюції

Слайд 5

Правило незворотності еволюції Форма тіла швидкоплава-ючих тварин набуває конвергентної схожості, проте повернення до предкових форм у вторинноводних істот не відбувається

Слайд 6

Спеціалізація не потребує змін у всіх органах системи, проте може бути досягнута за умов збереження у складі організма відносно неспеціалізованних структур

Слайд 7

Закон Копа-Депере Предком могутнього плейстоценового південного слона був невеличкий ссавець мерітерій, який майже нічим не нагадує свого нащадка.

Слайд 8

Засоби філогенетичних змін органів і функцій Збільшення (розширення) кількості функцій Посилення (інтенсифікація) головної функції Послаблення головної функції Зменшення кількості функцій Зміна функції Субституція органів Розділення органів й функцій Полімеризація органів Олігомеризація органів Рудиментація органів Преадаптація Гіперадаптація

Слайд 9

Гетеробатмія (А.Л. Тахтаджян, 1954) – це неоднаковий еволюційний рівень розвитку різних органів, що виникає внаслідок неоднакового темпу еволюції різних частин організму. Компенсація функції. Недостатній рівень виконання тієї чи іншої функції внаслідок недостатньої швидкості еволюційних перетворень відповідних органів (або послаблення функції внаслідок редукції якогось органа) може бути компенсований прискореним темпом еволюції інших органів чи структур організму.

Слайд 10

Форми еволюційних змін онтогенезу Ембріонізація онтогенеза Перебудови кореляційних взаємозв’язків Неотенізація Автономізація онтогенеза Філембріогенези Анаболія Девіація Архалаксис

Слайд 11

Біогенетичний закон та закон зародкової подібності

Слайд 12

Моделі еволюції онтогенезу (філембріогенези та ембріоадаптація). A-І - фази онтогенезу; N- народження; Z- зигота. Індексами позначено послідовня варіанти стадій онтогенезу. N A Z B C D

Слайд 13

Прогрес в еволюції Необмежений Біологічний Морфофізіологічний Біотехнічний Груповий

Слайд 14

Необмежений прогрес Терипетна тенденція Цефалізація Поява ноосфери Зростання середньої тривалості існування родів у процесі еволюції Збільшення біосфери

Слайд 15

Зростання чисельності родів морських організмів Кількість видів морських тварин в різні періоди фанерозоя

Слайд 16

Ріст середньої тривалості існування родів у процесі еволюції Середня тривалість існування родів у млн. років

Слайд 17

Просторова структура ареалу соболя (Martes zibellina). 1 – вихідні межі ареалу, 2 – острівки населення, що залишились у 30-і роки ХХ ст., 3 – терени, що займав соболь у 80рр. ХХ ст. (за Насимовичем та Тимофієвим). Біологічний прогрес

Слайд 18

Різниця у чисельності видів, що входять до різних родів родини білячих: 1 – Callosciurus, 2 – Sciurus, 3 – Citellus, 4 – Petaurista (за Гаттнером). Розподіл родів з різною кількістю видів на прикладі родини Curculionidae (за Е.Майром).

Слайд 19

Зростання ступеня різноманіття в межах певного таксону при захопленні їм нової адаптивної зони отримало назву адаптивної радіації.

Слайд 20

Ароморфоз - еволюційні перебудови організмів, що ведуть до морфофізіологічного прогресу. Катаморфоз - регресивні зміни організмів. Епектоморфози та ідіоадаптації - адаптації, які не призводять до суттєвих змін рівня організації. При цьому епектоморфози значно збільшують адаптивні можливості даної групи. Форми еволюційного процеса, в результаті яких утворюються аро-, ката-, епектоморфози та ідіоадаптації отримали назву аро-, ката-, епекто- та алогенезів відповідно. Морфофізіологічний прогрес

Слайд 21

Співвідношення між основними формами еволюційного процеса

Слайд 22

Посилення легеневого дихання (за рахунок появи діафрагми та більш досконалої реберної мускулатури)

Слайд 23

Паралельна еволюція. Ссавці. Процес набуття ознак маммального рівня організації йшов паралельно в кількох споріднених групах теріоморфних рептилій і отримав назву маммалізації

Слайд 24

Паралельна еволюція. Птахи. Рептилії Тріас Юра Крейда Палеоген Protoavis Hesperornis Ichtyornis Chaoyangia Сучасні віялохвості птахи (Ornithurae) Archaeopteryx Enantior-nithes Confucius-ornis

Слайд 25

Деяки опірені динозаври-протоптахи Авімім Конфуціусорніс, рахонавіс, енанціорніс Крипто- воланс

Слайд 26

Асинхронний паралелізм на прикладі розвитку шаблезубості: Махайродонтові Справжні кішки Сумчасті Теріодонти Hopiophoneus Smilоdon Dinictus Pseudaelurus Thylacosmilus Inostrancevia Плацентарні: Архаїчні плацентарні Deltatherium Arctocion

Слайд 27

Монофілія та поліфілія: гради та клади Риби Амфібії Рептилії Птахи та ссавці

Слайд 28

Розвиток носових "рогів" у еволюції титанотеріїв: 1 - Eotitanops, 2 - Lymnohyops, 3 - Manteoceras, 4 - Protitanotherium, 5 - Brontotherium leidyi, 6 - B. gigas (за Стенлі). Груповий прогрес

Слайд 29

Деякі еволюційні зміни у родині Equidae: 1-5 передні кінцівки представників родів Eohippus (1), Miohippus (2), Parahippus (3), Pliohippus (4), Equus (5) (масштаб зображень різний); 6-9 черепа представників родів Eohippus (6), Mesohippus (7), Merychippus (8), Equus (9); 10-15 зміни будови зубів представників родів Orohippus (10), Mesohippus (11), Miohippus (12), Merychippus (13), Pliohippus (14), Equus (15) (1-5, 10-15 за Грегогі, 6-9 за Радінскі) Біотехнічний прогрес

Слайд 30

Адаптивний компроміс

Слайд 31

Слайд 32

Інадаптації та евадаптації Інадаптація - неглибоке, однобічне пристосування, яке здійснюється за рахунок порушення координаційних зв’язків у організмі.

Слайд 33

Евадаптація - глибоке, досконале пристосування, яке досягається за рахунок оптимізації координаційних зв’язків в організмі.

Слайд 34

Група креодонтів досягла швидкого успіху, проте згодом поступилася справжнім хижим. Оксієна

Слайд 35

Найбільш стійкими до глобальної екологічної кризи на границі крейди та палеогену виявились старі роди.

Слайд 36

Філогенетичний цикл Кількість видів Середній вік видів Об’єм вільного простору в адаптивній зоні таксону Середній об’єм видової ніші (неспеціалізованість) Швидкість появи видів Швидкість вимирання видів Ріст - Розквіт - Занепад - Релікт