X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Алельні гени

Завантажити презентацію

Алельні гени

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Алельні гени. Взаємодії алельних генів

Слайд 2

Про алельні гени Алельні гени - це гени, що перебувають у різних станах, але займають одне й те саме місце (локус) в хромосомах однієї пари (гомологічних хромосомах) та визначають різні стани певної ознаки (високий чи низький зріст, руде чи чорне волосся, блакитні чи карі очі, овальна чи куляста форма плоду тощо).

Слайд 3

До складу генотипу входить велика кількість генів, які функціонують і взаємодіють як цілісна система. Г.Мендель у своїх дослідах виявив тільки одну форму взаємодії між алельними генами - повне домінування одного алеля і повну рецесивність іншого. Генотип організму не можна розглядати як просту суму незалежних генів, кожен з яких функціонує поза зв'язком з іншими. Фенотипні прояви тієї або іншої ознаки є результатом взаємодії багатьох генів. Про алельні гени

Слайд 4

Розрізняють дві основних групи взаємодії генів: - взаємодія між алельними генами; - взаємодія між неалельними генами. Це не фізична взаємодія самих генів, а взаємодія первинних і вторинних продуктів, які зумовлять ту чи іншу ознаку. У цитоплазмі відбувається взаємодія між білками- ферментами, синтез яких визначається генами, або між речовинами, які утворюються під впливом цих ферментів.  Про алельні гени

Слайд 5

Можливі такі типи взаємодії:  для утворення певної ознаки необхідна взаємодія двох ферментів, синтез яких визначається двома неалельними генами; фермент, який синтезувався за участю одного гена, повністю пригнічує або інактивує дію ферменту, утвореного іншим неалельним геном;  два ферменти, утворення яких контролюється двома неалельними генами, впливають на одну ознаку або на один процес так, що їх сумісна дія призводить до виникнення і підсилення прояву ознаки. Про алельні гени

Слайд 6

У кожного організму є лише по два алельних гени. Відомі такі форми взаємодії між алельними генами: повне домінування; неповне домінування; кодомінування; наддомінування. Про алельні гени

Слайд 7

Слайд 8

Основна форма взаємодії - повне домінування, яке вперше описано Г. Менделем. Суть його полягає в тому, що в гетерозиготного організму прояв одного з алелів домінує над проявом іншого. За повного домінування розщеплення за генотипом 1:2:1 не співпадає з розщепленням за фенотипом - 3:1. У медичній практиці з двох тисяч моногенних спадкових хвороб у майже половини має місце домінування прояву патологічних генів над нормальними. Про алельні гени

Слайд 9

Неповне домінування - така форма взаємодії, коли у гетерозиготного організму (Аа) домінантний ген (А) не повністю пригнічує рецесивний ген (а), внаслідок чого проявляється проміжна між батьківськими ознака. Тут розщеплення за генотипом і фенотипом співпадає і складає 1:2:1  Про алельні гени

Слайд 10

При кодомінуванні в гетерозиготних організмів кожний з алельних генів викликає формування залежного від нього продукту, тобто виявляються продукти обох алелів. Класичним прикладом такого прояву є система груп крові, зокрема система АBО, коли еритроцити людини несуть на поверхні антигени, що контролюються обома алелями. Про алельні гени

Слайд 11

Наддомінування - коли домінантний ген у гетерозиготному стані виявляється сильніше, ніж у гомозиготному. Так, у дрозофіли при генотипах: АА -нормальна тривалість життя; Аа - подовжена триватість життя; аа - летальний наслідок. Про алельні гени

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія