X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
швеція

Завантажити презентацію

швеція

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Швеція

Слайд 2

Зміст підготовки соціальних працівників у Швеції до роботи з дітьми та молоддю

Слайд 3

Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з дітьми та молоддю у Швеції відбувається поступенево протягом всього періоду навчання – три з половиною роки.

Слайд 4

Перший ступінь – основний курс, розрахований на 4 семестри (2 роки), дає загальну теоретичну базу професії, включає вивчення теорії соціальної роботи, методів соціальної роботи, основ загальної психології та вікової психології, соціології, політології, соціальної політики юриспруденції та інших. Студент повинен успішно скласти іспити та 120 ECTS, щоб бути допущеним до “польової роботи” (практичної роботи) – другого ступеня підготовки.

Слайд 5

Другий ступінь – практична робота, яку студенти проходять у п’ятому  семестрі, триває 20 тижнів та є безперервною. Метою практичної роботи, по-перше, є перетворення теоретичних знань у систему професійних умінь і навичок, практичне оволодіння професійними функціями. Практика проводиться в умовах, наближених до тих, у яких доведеться працювати випускнику. Студенти, які обрали спеціалізацію “Соціальна робота з дітьми та молоддю”, проходять практику у закладах соціальної служби для дітей та молоді. Також практична робота має на меті розділення базових теоретичних курсів з основ соціальної роботи та курсів поглибленого вивчення спеціалізації.

Слайд 6

Третій ступінь – поглиблені теоретичні курси з різних напрямків спеціалізації у 6-7 семестрах. До таких курсів належить “Соціальна робота з дітьми та молоддю”, він вивчається у шостому семестрі, адже вимагає глибоких попередніх знань з основ соціальної роботи, педагогіки та психології, зокрема вікової, практичних навичок роботи, отриманих під час польової практики. Курс триває 20 тижнів, під час яких студент отримує 20 шведських балів, що дорівнює 30 ECTS.

Слайд 7

Завдання курсу “Соціальна робота з дітьми та молоддю”: поглибити знання з вікових особливостей дітей та молоді, особливостей їх розвитку, їх соціальних потреб та прав; поглибити знання з методів та технологій соціальної роботи з дітьми та молоддю та їх сім’ями на різних рівнях; надати подальшого розуміння важливості категорій класу, статі та етнічної приналежності у соціальній роботі; ознайомити з найавторитетнішими та найновішими дослідженнями та тенденціями у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю та сформувати навички самостійної дослідницької роботи у межах обраної теми.

Слайд 8

Складається курс “Соціальна робота з дітьми та молоддю” з двох розділів (юнітів).

Слайд 9

Перший юніт: “Діти та молодь: умови життя та розвитку та соціальна робота”, – 10 шведських балів (15 ECTS). Відповідно до шведського законодавства та “Конвенції ООН про права дитини” до дітей відносять осіб віком від 0 до 18 років. Протягом курсу студенти вивчають вікові особливості розвитку дітей та молоді та специфіку соціальної роботи залежно від цих особливостей. Цей розділ курсу наголошує на важливості цілісного підходу до розглядання соціальних проблем дитинства та молодості, які не можуть бути відокремлені від вікових особливостей, класової, статевої та етнічної приналежності.

Слайд 10

Отже, під час вивчення першого розділу курсу майбутні соціальні працівники поглиблюють свої знання з основ вікової психології, умов соціалізації особистості дітей різних вікових груп, умов загального психічного розвитку та вплив на нього соціального оточення та життєво-побутових умов. Студенти поповнюють знання з методів та технологій соціальної роботи з дітьми та молоддю на різних рівнях. Під час курсу ретельно вивчаються основні теорії та найновітніші дослідження з соціальної роботи. Студент вивчає методологію наукових досліджень. Навчання проходить у формі лекцій, семінарів, роботи в групах, тренінгів.

Слайд 11

Другий юніт: Індивідуальна письмова робота. – 10 шведських балів (15 ECTS). Письмова робота є обов’язковою для всіх студентів та являє собою наукове дослідження з теми обраної студентом за допомогою наукового керівника. Письмова робота має відповідати таким принципам: Актуальність теми дослідження. Перевага надається глибокому аналізу наявного матеріалу за обраною темою, прямій і чіткій відповіді на поставлені завдання дослідження. Студенти мають подати критичний огляд літератури із обраної теми та зіставити його зі своїм досвідом набутим під час практичної соціальної роботи з дітьми та молоддю. Студентам слід завжди звертати увагу на всебічне освітлення проблеми з урахуванням вікових, расових, статевих особливостей та етнічної приналежності.

Слайд 12

Дослідження студент веде самостійно, у разі потреби консультується з призначеним науковим керівником. Науковий керівник перед початком написання дослідницької роботи допомагає студентові обрати тему дослідження та зазначає список літератури для обов’язкового аналізу та додаткову літературу для більш детального висвітлення теми.

Слайд 13

Під час семінарських занять студент захищає свою письмову роботу. Також він має брати активну участь у якості опонента під час захисту письмових робіт інших студентів. За результатами захисту роботи та участі у семінарських заняттях студент отримує оцінку “складено” (G) або “не складено” (F). Наприкінці курсу “Соціальна робота з дітьми та молоддю” студенти складають іспит, який включає письмовий тест та усну відповідь екзаменатору. Оцінюються знання студентів трьома оцінками “складено з відзнакою” (VG), “складено” (G) або “не складено” (F).

Слайд 14

Висновок Отже, у шведських вищих навчальних закладах підготовці соціальних працівників до роботи з дітьми та молоддю надається велика увага, відводиться велика кількість навчального часу та висуваються високі вимоги до знань студентів. Доречно більш детально дослідити зміст підготовки соціальних працівників до роботи з дітьми та молоддю у Швеції з метою його можливої адаптації та подальшого застосування під час розробки навчальних планів факультетів соціальної роботи у вищих навчальних закладах України.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Виховна робота