X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Система планування роботи викладача та майстра виробничого навчання

Завантажити презентацію

Система планування роботи викладача та майстра виробничого навчання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Система планування роботи викладача та майстра виробничого навчання Методичні рекомендації

Слайд 2

„Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах” №419 від 15.06.2006 року є основним навчально-методичними документам з планування навчально-виробничого процесу в ПТНЗ

Слайд 3

Згідно „Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах” №419 від 15.06.2006 року основними навчально-методичними документами з планування навчально-виробничого процесу в ПТНЗ є: Робочі навчальні плани за професіями для певного ступеня професійно-технічної освіти; Робочі навчальні програми з навчального предмету, що передбачена навчальним планом; Поурочно-тематичні плани з навчальних предметів; Перелік навчально-виробничих робіт з професії на семестр чи курс навчання; Плани виробничого навчання навчальних груп на місяць; Перелік кваліфікаційних пробних робіт; Плани навчально-виробничої діяльності на півріччя; Плани занять (уроків); Розклад занять.

Слайд 4

Плануюча документація викладача (майстра в/н) складається з основних документів: Типова навчальна програма (згідно Держстандарту) Робочий навчальний план Робоча навчальна програма Поурочно-тематичний план План уроку Паспорт комплексного методичного забезпечення

Слайд 5

Робочий навчальний план

Слайд 6

Робочий навчальний план це документ, розроблений у відповідності з типовим навчальним планом підготовки кваліфікованих робітників з кожної професії, що містить код і назву професії згідно з державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ, код і назву професії, спеціальності за державним класифікатором професій, є освітній рівень вступника, обмеження щодо віку і статі, медичних показань, термін і ціль навчання, графік навчально-виробничого процесу, зведені дані загального фонду навчального часу в тижнях, перелік обов’язкових навчальних предметів, видів навчальних робіт, кількість годин відведених на них, послідовність їх вивчення, обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти, загальний фонд навчального часу, механізм міжпредметних зв’язків, форми, періодичність, терміни контролю знань, умінь і навичок учнів, їх кваліфікаційної атестації, перелік навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, полігонів, вимоги до основних обов’язкових засобів навчання та плановий рівень кваліфікації випускника. Робочий навчальний план розробляються у ПТНЗ на основі типового навчального плану і типової навчальної програми Державного стандарту професійно-технічної освіти з конкретних професій.

Слайд 7

Робочий навчальний план РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Професійно-технічне училище №50 м.Карлівка для підготовки кваліфікованих робітників з отриманням повної загальної середньої освіти з молоді, що закінчила базову загальноосвітню середню школу з професії: 5122. Кухар. Кваліфікація: 3, 4 розряд 7412 Кондитер. Кваліфікація: 3 розряд (з українською мовою навчання Форма навчання – денна Термін навчання – 3 роки Вік на кінець навчання – 18 років ПОГОДЖЕНО: Директор науково-методичного центру ПТО ___________ М.І.Головач ПОГОДЖЕНО: Директор Карлівської райспоживспілки «Карлівський ринок» _______________О.С.Прогнімак ЗАТВЕРДЖУЮ: Начальник Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації ____________________ В.І.Мирошниченко КУРС КОД ПРОФЕСІЯ КВАЛІФІКАЦІЯ І 5122 Кухар 3 розряд ІІ 5122 Кухар 4 розряд ІІІ 7412 Кондитер 3 розряд

Слайд 8

Робочий навчальний план

Слайд 9

Робоча навчальна програма

Слайд 10

Робоча навчальна програма це документ, що визначає зміст і обсяг знань і умінь учнів. У професійно-технічних навчальних закладах навчальні програми розробляються фахівцями, що викладають навчальний курс, на основі типових програм з урахуванням пропозицій замовників кадрів, з тих навчальних предметів, що формують відповідні професії, специфіки професії. Робочі навчальні програми з загальноосвітніх предметів розробляються на основі типових навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням специфіки професії та регіональних компонентів.

Слайд 11

Робочий навчальний план з предмету РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН з предмета «Матеріалознавство» Професія “Електрогазозварник” Кваліфікація 2 розряд Тема Кількість годин Всього З них на лабораторно-практичні роботи 1. Основні відомості про метали і сплави 2 2. Властивості металів 4 3. Залізовуглецеві сплави 6 2 4. Зварювальні матеріали 12 Всього: 24 2

Слайд 12

Робоча навчальна програма Тема 1. Основні відомості про метали і сплави Значення металів для народного господарства. Історія розвитку металургії. Класифікація металів і сплавів. Галузі їх застосування. Кристалічні та аморфні тіла. Особливості будови кристалічних тіл. Процес кристалізації. Сплави металів. Вплив механічної обробки на розмір зерен. Методи вивчення структури металів. Тема 2. Властивості металів Фізичні властивості металів. Порівняння фізичних властивостей різних металів, їх значення для зварювальних з’єднань. Хімічні властивості. Здатність металів до хімічної взаємодії. Значення хімічних властивостей у різних виробничих умовах. Випробування металів на статичне розтягування та визначення цим методом їх властивостей. Залежність міцності металу від хімічного складу. Ударна в’язкість. Поняття про динамічне навантаження. Значення ударної в’язкості для зварного з’єднання. Технологічні властивості металів: зварюваність, ковкість, оброблюваність різанням, усадка. Визначення зварювання. Класифікація металів за їх зварюваністю. Значення зварювання для одержання якісних зварних з’єднань.  

Слайд 13

Поурочно-тематичний план

Слайд 14

Поурочно-тематичний план складається викладачем чи майстром в/н у відповідності до робочих навчальних програм. є документом багаторазового користування. Поурочно-тематичний план: Розглядається та схвалюється на засіданні методичних комісій; МК рекомендується до затвердження; Погоджується старшим майстром (для майстрів в/н) Затверджується заступником директора.

Слайд 15

Поурочно-тематичний план Складання поурочно-тематичного плану починається з аналізу змісту навчальної дисципліни. Головна вимога до поурочно-тематичного плану – відображення динаміки розвитку цілей навчання від уроку до уроку: ознайомлення, формування, вдосконалення знань, умінь і навичок.

Слайд 16

Поурочно-тематичний план Поурочно-тематичний план розробляється до початку занять у відповідності до навчального плану і програми предмету для визначення системи знань і своєчасної підготовки занять. При розробці поурочно - тематичного плану необхідно визначити обсяг навчального матеріалу, який вивчається на кожному уроці, встановити внутріпредметні зв’язки, вивчити рівень підготовки учнів для засвоєння навчального матеріалу, проаналізувати міжпредметні зв’язки та зв’язок з виробничим навчанням, вибрати наочні засоби навчання.

Слайд 17

Поурочно-тематичний план ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН з предмету “Інформатика” № уроку № уроку теми Тема К-сть годин на тему Домашнє завдання (вказати підручник) Н.В.Морзе, В.П. Вембер Інформатика, 10 клас Тема №1. Програмні засоби навчального призначення 4 1 1 Програмні засоби навчання профільного предмету Р.1. с.5-6 2 2 Практична робота №1 Р.1. с.6-8 3 3 Навчання в Інтернет. Веб-енциклопедії Р.1. с.8-11 4 4 Програмні засоби навчання іноземних мов Р.1. с.11-18 Тема 2. Текстовий редактор 11 5 1 Поняття про шаблон документу Р.3. с.193-196

Слайд 18

План уроку

Слайд 19

План уроку План уроку теоретичного навчання є особистим робочим документом викладача і складається ним за довільною формою відповідно до робочої навчальної програми та поурочно-тематичного плану з дотриманням педагогічних та методичних вимог. За умови проведення уроків у паралельних групах викладач може складати один план уроку, але слід враховувати особливості проведення уроку в різних групах. План уроку – обов’язковий документ.

Слайд 20

План уроку План уроку складається відповідно до типу уроку: Урок вивчення нового матеріалу (розповідь, лекція, бесіда, кіно, екскурсія); Урок закріплення і удосконалення нових знань, умінь, навичок (лабораторно-практичні заняття, самостійна робота, вправа, семінар, бесіда); Урок узагальнення і удосконалення нових знань, умінь, навичок (ділова гра, конкурс, конференція, аналіз конкретних ситуацій); Контрольно-перевірочний урок (контрольна робота, опитування, залік, іспит, анкетування, конкурс, ділова гра); Комбінований урок (використовуються елементи деяких попередніх видів уроку).

Слайд 21

План уроку Схема взаємозв'язку дидактичної структури і методичної підструктури уроку: Організаційна частина; Актуалізація знань; Формування нових знань; Застосування знань, формування вмінь і навичок; Підведення підсумків.

Слайд 22

План уроку Структура уроку вивчення нового матеріалу: 1. Організаційна частина; 2. Актуалізація знань; 3. Формування нових знань; 5. Підведення підсумків.

Слайд 23

План уроку Урок закріплення і удосконалення нових знань, умінь, навичок: 1. Організаційна частина; 2. Актуалізація знань; 4. Застосування знань, формування вмінь і навичок; 5. Підведення підсумків.

Слайд 24

План уроку Урок узагальнення і удосконалення нових знань, умінь, навичок: 1. Організаційна частина; 2. Актуалізація знань; 5. Підведення підсумків.

Слайд 25

План уроку Контрольно-перевірочний урок: 1. Організаційна частина; 2. Актуалізація знань; 5. Підведення підсумків.

Слайд 26

План уроку Комбінований урок: Організаційна частина; Актуалізація знань; Формування нових знань; Застосування знань, формування вмінь і навичок; Підведення підсумків.

Слайд 27

План уроку Дидактичні вимоги до структури уроку: Структура уроку повинна відображати логічну послідовність всіх кроків навчання; Кількість структурних елементів на уроці повинна бути оптимальною; Тривалість кожного структурного елементу залежить від його, змісту і ролі у досягненні основної дидактичної мети уроку; Структура уроку повинна бути гнучкою: викладач має можливість змінити структуру уроку в залежності від ситуації; Зміст кожного структурного елементу повинен бути логічним, доступним і посильним.

Слайд 28

Визначення цілей і задач уроку: Навчальну - домогтися міцного засвоєння системи знань, основних ідей та методів науки, її досягнень, сформувати вміння , пояснювати факти на підставі причинно-слідчих зв’язків, закономірностей; Розвиваючу – сприяти розвитку мови, мислення, пам’яті, сприйняття, уяви, спостережливості, активності й самостійності учнів, сформувати у них способи пізнавальної діяльності, прививати уміння і навички навчальної роботи, узагальнені пізнавальні уміння. Виховну – сприяти формуванню наукового світогляду, здійснювати сумлінне, естетичне і трудове виховання, розвивати навички індивідуальної і колективної праці.

Слайд 29

Приклади навчальної мети уроку 1 урок вивчення нового матеріалу: сформувати в учнів поняття про... пояснити учням сутність ... познайомити учнів з будовою .... сформувати в учнів знання про взаємодію .... 2 Урок закріплення і удосконалення нових знань закріпити знання учнів .... повторити з учнями матеріал ..... поглибити знання учнів ..... узагальнити , систематизувати та закріпити знання учнів з теми .... 3. Контрольно-перевірочний урок: перевірити засвоєння учнями основних понять ... підвести підсумки .... проконтролювати рівень засвоєння учнями вмінь по застосуванню отриманих знань з теми ....

Слайд 30

План уроку Актуалізація знань. Основною метою цього структурного елементу є підготовка учнів до наступного сприйняття нової навчальної інформації. Послідовність проведення: Повідомлення теми програми і уроку; Цільова установка, мотивація (практичне застосування набутих знань); Перевірка знань, умінь за матеріалами попередніх уроків; Пояснення характеру та призначення наступної роботи учнів на уроці.

Слайд 31

Мотивація Мета цього етапу – сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми. Мотивація є своєрідною психологічною паузою, яка дає можливість учням усвідомити, що і навіщо вони зараз робитимуть. Без винекнення цього внутрішнього стану у учня: мотивів учіння і мотивації навчальної діяльності – не може бути ефективного пізнання.

Слайд 32

План уроку Формування нових знань Послідовність проведення цього структурного елементу: Повідомлення нової навчальної інформації із залученням дидактичного забезпечення; показ нових прийомів та засобів розумової і практичної діяльності учнів для застосування нових знань; Повідомлення даних передового досвіду за темою уроку; Опитування учнів з метою перевірки засвоєння ними нової інформації; Пробне виконання учнями нових прийомів та засобів розумової і практичної діяльності; Відповідь на запитання учнів

Слайд 33

План уроку Застосування знань, формування вмінь і навичок: Видання завдання для самостійної роботи; Пояснення послідовності їх виконання; Перевірка правильності виконання учнями вправ; Перевірка вмінь і навичок користування учнями обладнанням; перевірка та оцінка робіт учнів.

Слайд 34

План уроку Підведення підсумків: Основна мета: на основі досягнень і недоліків показати учням, чому вони навчилися, рівень їх усвідомленості і творчої активності. Аналіз практичної діяльності учнів у застосуванні нової інформації, що навчалися на уроці; Аналіз причин типових помилок учнів та засобів їх усунення; Повідомлення та обґрунтування оцінок, отриманих учнями на уроці; Видача домашнього завдання з інструкцією про засоби його виконання.

Слайд 35

План проведення лабораторно-практичної роботи План проведення лабораторно-практичної роботи відображає короткий зміст, порядок організації і виконання роботи та, при необхідності, графік переміщення учнів за навчальними місцями. З метою забезпечення ефективної організації лабораторно-практичних занять викладачем розробляються інструктивно-технологічні картки, де вказуються мета, зміст і послідовність виконання учнями завдань, перелік інструментів, обладнання і матеріалів, правила безпеки праці під час виконання роботи, контрольні питання самоперевірки.

Слайд 36

Комплексне методичне забезпечення Це розробка і створення оптимальної системи навчально-методичної документації і засобів навчання, необхідних для повного і якісного навчання професіям у термін, що визначено навчальним планом. В ПТНЗ складається певна система оформлення паспортів комплексного методичного забезпечення.

Слайд 37

Паспорт комплексного методичного забезпечення Паспорт комплексного методичного забезпечення - це документ, в якому відображена система навчально-методичної документації і засобів навчання з предмета. КМЗ предмета вміщує: Навчальну документацію ( навчальний план, навчальну програму, поурочно-тематичний план, план уроку); Навчально-методичну літературу. Засоби навчання для учнів (довідники, креслення, керівництво для виконання практичних робіт, комплекти інструкційно-технологічної документації); Дидактичні засоби (наочні посібники, технічні засоби навчання, дидактичні матеріали для учнів, засоби для контролю знань та вмінь); Навчальне обладнання.

Слайд 38

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів На основі типових критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів викладач розробляє критерії оцінювання з предмета за рівнями: 1 рівень – початковий; 2 рівень – середній; 3 рівень – достатній; 4 рівень – високий.

Слайд 39

БАЖАЮ УСПІХУ В РОБОТІ Думай про успіх, уявляй собі успіх, і ти пустиш у хід силу, що здійснює бажання. Н.Піл

Слайд 40

Використані джерела Наказ №419 “Положення про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ”; С.В.Зіміна Система планування роботи викладача, ПТУ №1 м.Житомир Н.П. Волкова “Педагогіка” О.Пометун, Л.Пометун “Сучасний урок”; Шевчук С.С. “Урок теоретичного навчання у ПТНЗ” (методичні рекомендації) Донецький ІПДО ІПП; http://mvpukiev-43.narod.ru/master_ua.html

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Трудове навчання