X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Значення індикаторів Європейського інноваційного табло 2007 року

Завантажити презентацію

Значення індикаторів Європейського інноваційного табло 2007 року

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Значення індикаторів Європейського інноваційного табло 2007 року № Індикатор ЄС Європейські лідери США Японія Ізраїль 1. “Вхідні” індикатори – рушійні сили інновацій 1.1 Особи з вищою освітою в галузі технічних та природничих наук серед населення у віці 20-29 років 12,9 IE 24,5 FR 22,5 LT 18.9 10,6 13,7 8,0 1.2 Особи, що мають закінчену вищу освіту, серед населення у віці 25-64 років 23.0 FI 35.1 EE 33.3 NO 33.6 39.0 40.0 45,0 1.3 Ступінь використання широкополосного Інтернету населенням 14.8 DK 29.6 IS 28.1 NL 29.0 18.0 18.9 20,0 1.4 Особи, що беруть участь у програмах підвищення кваліфікації (навчання) для населення у віці 25-64 років 9,6 SE 32.1 DK 29.2 UK 26,6 - - 1.5 Рівень освіти юнацтва 77.8 HR 93.8 NO 93,3 CZ 91.8 - - 86,0

Слайд 2

Значення індикаторів Європейського інноваційного табло 2007 року № Індикатор ЄС Європейські лідери США Японія Ізраїль 2. “Вхідні” індикатори – створення нових знань 2.1 Витрати некомерційного сектору на НДДКР 0,65 IS 1,17 FI 0.99 SE 0.92 0,69 0,74 0,89 2.2 Витрати комерційного сектору на НДДКР 1,17 SE 2,92 FI 2,46 CH 2.16 1,87 2,4 3,43 2.3 Витрати на НДДКР у високотехнологічному та “середньо –високотехнологічному” секторах промисловості 85.2 SE 92.7 DE 92.3 CH 92.0 89.9 86,7 94,6 2.4 Підприємства, що отримують кошти на інноваційну діяльність з некомерційних джерел 9.0 LU 39.3 IE 27.8 AT 17,8 - - -

Слайд 3

Значення індикаторів Європейського інноваційного табло 2007 року № Індикатор ЄС Європейські лідери США Японія Ізраїль 3. “Вхідні” індикатори – інновації та підприємництво 3.1 Малі та середні компанії, що займаються інноваціями для власних потреб 21.6 IE 37.3 CH 34.4 LU 33.1 - - - 3.2 Малі та середні компанії, що беруть участь у спільних інноваційних проектах у промисловості 9.1 DK 20.8 SE 20.0 BE 16.6 - - - 3.3 Витрати на інноваційну діяльність 2.15 SE 3,47 DE 2.93 CY 2.92 - - - 3.4 Венчурний капітал, що призначений на фінансування ранніх стадій роботи компаній 0.053 UK 0.224 SE 0.058 PT 0.039 0.035 - 0,04 3.5 Витрати на інформаційні та комунікаційні технології 6,4 BG 9.9 EE 9.8 LV 9.6 6.7 7.6 8,3

Слайд 4

Значення індикаторів Європейського інноваційного табло 2007 року № Індикатор ЄС Європейські лідери США Японія Ізраїль 4. “Вихідні” індикатори – застосування 4.1 Особи, зайняті у високотехнологічних сегментах сектору послуг 3,26 SE 5,06 IS 4,97 FI 4,59 - - 5,90 4.2 Експорт високотехнологічної продукції 16,7 MT 54,6 LU 40,6 IE 28.9 26,1 20,0 22,5 4.3 Продаж нової продукції на ринку 7.3 MT 13.6 SK 12,8 FI 9,7 - - - 4.4 Продаж нової для фірми промислової продукції, але не нової на ринку 6.2 ES 10.0 DE 10.0 RO 9,5 - - - 4.5 Особи, зайняті у високотехнологічному та “середньо –високотехнологічному” секторах промисловості 6,63 DE 10.75 CZ 10.33 SK 9.72 3.84 7,3 4.4

Слайд 5

Значення індикаторів Європейського інноваційного табло 2007 року № Індикатор ЄС Європейські лідери США Японія Ізраїль 5. “Вихідні” індикатори – інтелектуальна власність (на 1 млн. населення) 5.1 Патенти ЄС 128 CH 425.6 DE 311,7 FI 305.6 167.6 219.1 237.2 5.2 Патенти США 52.2 CH 167.5 FI 133.2 DE 129.8 273.7 274.4 131.3 5.3 Патенти “тріадних груп” 20.8 CH 81.3 DE 53.8 NL 47.4 33.9 87.0 34.6 5.4 Нові торгові марки 108.2 LU 902.0 CH 308.3 AT 221.5 33.6 12.9 36.3 5.5 Нові зразки 109,4 DK 240,5 CH 235,7 AT 208.8 17.5 15,2 10.8

Слайд 6

Інтегральний інноваційний індекс країн ОЕСD

Слайд 7

Слайд 8

Видатки на інновації в країнах ОЄСР у % до загального товарообороту

Слайд 9

Чисельність працівників наукових організацій в Україні (тис.осіб) Роки Працівники основної діяльності у тому числі фахівці, зайняті науковою та науково-технічною роботою   Працівники, зайняті нау- ково-технічною робо- тою за сумі-сництвом всього у тому числі Допоміжний доктори наук кандидати наук персонал 1991 449,8 295 3,4 27,8 103,1 36,1 1995 293,1 179,8 4,1 22,9 62,8 41,7 2001 181,5 113,3 4 17,4 33,8 55,4 2002 178 107,4 4 17,2 35,3 57,2 2003 173,9 104,8 4 16,8 34,6 63,4 2004 173,6 106,6 4,1 16,6 33,7 65,6 2005 164,6 105,5 4,2 16,7 31,2 68,5 2006 160,8 100,2 4,3 16,9 30,2 68,6 2006 до 2005, % 97,7 95,0 101,4 101,2 96,8 100,2 2006 до 1995, % 54,9 55,7 103,9 73,8 48,1 164,6

Слайд 10

Фінансування наукових та науково-технічних робіт у 2004-2006 рр. у розрізі видів робіт

Слайд 11

Критерії вагомості відбору результатів наукових досліджень 1. За результатами роботи розроблено або передбачається розроблення продукції, яка відноситься до категорії високотехнологічної; 2. Одержано патенти, або подано заявки на їх одержання; 3. Подано заявку до Європейського патентного бюро ЕРО або Бюро реєстрації патентів і торгових знаків США USPTO; 4. Результати роботи представлені на міжнародних та вітчизняних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах; 5. Представлені на міжнародних та вітчизняних виставках; 6. Подані на відзначення премією та іншою відзнакою; 7. Опубліковані у вітчизняних або міжнародних фахових виданнях; 8. Дозволили прийняти участь у міжнародних та міждержавних проектах; 9. Керівники або учасники дослідження за його результатами представлені до почесних звань.

Слайд 12

Слайд 13

Окремі вагомі результати зі створення технологій, 2006 р. Технологія зміцнення металевих деталей машин і механізмів магнітно-термохімічною обробкою в квазіпостійних та імпульсних зовнішніх магнітних полях високих напруженостей; екологічно чиста технологія і устаткування для термічного вилучення речовин із утилізуємих виробів; технологія збагачення окислених кварцитів; новітня технологія одержання біологічно активних фосфоровмісних сполук нового покоління для потреб фармакології та агропромислового комплексу; технологія виробництва кристалів та наноструктур напівмагнітних напівпровідників з ефектом спінової взаємодії для застосування в оптоелектроніці; технологія виготовлення надчистих галію та індію для створення матеріалів надвисокочастотної електроніки; технологія виробництва кремнієвих лавинно- пробивних діодів; технологія внутрішньоформенного модифікування розплаву при виготовленні виливків з високоміцного чавуну на автоматичній лінії; технологія процесів електроіскрового відновлення зношених поверхонь валів роторів нагнітачів турбін і зміцнення робочих поверхонь металоріжучих інструментів і шраублоків турбіни;

Слайд 14

Окремі вагомі результати зі створення технологій, 2006 р. (продовження) режими базових технологій отримання нових керамічних композитних матеріалів на основі карбидів та боридів тугоплавких металів для виробництва конструкційних елементів транспортних контейнерів; природоохоронна технологія захисту гідротехнічних об’єктів від шкідливої дії води; типова технологія виготовлення сонячних батарей (СБ) на основі сотопластових каркасів та технологічних процесів виготовлення ячейок ФЕП, мікрозварювання та захисту ФЕП. Конструктиви ячейок GaAs ФЕП, груп ФЕП, СБ; технологія вимірювань із застосуванням мікроструктури Джозефсона типу SINIS для відтворення і передавання одиниці напруги вторинним еталонам на діодах Зенера; енергозберігаюча технологія вакуумного азотування в пульсуючому пучку плазми для подальшої оптимізації технологічного процесу формування теплозахисних дифузійних шарів на алюмінієвих поршнях автотракторних двигунів тощо.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне