X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИМЦПД

Завантажити презентацію

ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИМЦПД

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ МЦПД 17 травня 2005 року SUPERVISORY BOARD MEETING ICPS 17 May 2005

Слайд 2

План презентації Політична ситуація Економічна ситуація та прогноз Political Situation Economic Situation and Forecast Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Presentation agenda Tel. (380-44) 236-4377/4477 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 3

ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies POLITICAL SITUATION Tel. (380-44) 236-4377/4477 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 4

Політична конкуренція сьогодні Є три центри нової опозиції: Комуністична партія, Партія реґіонів, яку очолює Віктор Янукович, та СДПУ (о) на чолі з Віктором Медведчуком Інші сили розпорошені, але вони спробують об’єднатися для участі у виборах до Верховної Ради 2006 року Наразі опозиція умовно підтримує ініціативи уряду Наступною визначальною боротьбою стануть вибори до Верховної Ради 2006 року Three pillars of the new opposition: the Communists, Yanukovych’s Party of the Regions and Medvedchuk’s SDPU (o) Other forces look scattered, but they’ll try to merge in order to take part in the next election At the moment, the opposition conditionally supports initiatives of the Government The 2006 elections are the next big prize to be contested Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Political competition today Tel. (380-44) 236-4377/4477 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 5

Три міфи про політичне життя України Розподіл країни на Схід і Захід Конкуренція між Президентом Віктором Ющенком і Прем’єр-міністром Юлією Тимошенко Політичні репресії в Україні і шляхом конфіскації майна, і шляхом ув’язнення політичних опонентів The East-West division The rivalry between President Victor Yushchenko and Premier Yulia Tymoshenko The witch-hunt in Ukraine, in terms of both expropriation and incarceration of political opponents Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Three myths about Ukrainian political life Tel. (380-44) 236-4377/4477 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 6

Пріоритети уряду Забезпечення прозорості публічної політики Боротьба з корупцією Виконання передвиборних обіцянок щодо соціального забезпечення та підвищення пенсій Приборкання інфляції Скасування пільг, що надавалися окремим видам діяльності Реформування Збройних Сил Ensuring transparency of public policy Fighting corruption Fulfilling election promises regarding social security and pensions Curbing inflation Abolishing privileges for select businesses Reforming the military Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies The Government’s priorities Tel. (380-44) 236-4377/4477 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 7

Хиби політики Уряд досі покладається лише на себе – рішення уряду часто-густо не є предметом зовнішньої експертної оцінки Відсутність процесу обговорення рішень із зацікавленими сторонами Політичний цикл, що має на меті перемогу на парламентських виборах 2006 року, часто має наслідком короткозору політику: короткострокові завдання та обіцянки виборцям домінують над стратегічними цілями Найвищі керівники, що відповідають за запровадження реформ, зіткнулися з необхідністю розвивати спроможності державних інституцій The Government still relies only on itself: its decisions are not often informed by external expertise The lack of a process of stakeholder discussion The political cycle with the target of winning in 2006 often results in myopic policy: strategic goals are overridden by short-term tasks and promises to voters Top-managers of the reforms face the need to develop capacities of state institutions Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Policy shortcomings Tel. (380-44) 236-4377/4477 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 8

Геополітична ситуація Хоча Україна й заявила, що її стратегічними партнерами є 20 країн, ми вважаємо ЄС, Росію та США головними центрами зовнішньої політики України Україна перетворюється на епіцентр демократичних і ринкових реформ у Східній Європі Поліпшуються стосунки з ЄС і США Although Ukraine has declared almost 20 countries its strategic partners, we consider Russia, the EU, and the US the main foci of Ukrainian foreign policy Ukraine is becoming a distinct centre of democratic and market reforms in the Eastern Europe Relations with the EU and the US are improving Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Geopolitical situation Tel. (380-44) 236-4377/4477 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 9

Пріоритети зовнішньої політики “Успадковані” спільні проекти з Російською Федерацією: 1) Єдиний економічний простір і 2) газотранспортний консорціум Поліпшення стосунків зі Сполученими Штатами та Європейським Союзом є гарною мотивацією до запровадження економічних і демократичних реформ в Україні ЄС досі вважає Україну “новим сусідом”, але його ставлення до потенційного членства вже вселяє більше оптимізму ‘Inherited’ joint projects with Russia: (1) Common Economic Area, (2) Gas Transport Consortium Improving relations with the US and the European Union is motivating Ukraine to carry out domestic economic and democratic reforms The EU still considers Ukraine a ‘new neighbor’, but its stance on potential membership is more optimistic Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Foreign policy priorities Tel. (380-44) 236-4377/4477 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 10

ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ ТА ПРОГНОЗ Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies ECONOMIC SITUATION AND FORECAST Tel. (380-44) 236-4377/4477 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 11

Триває стрімке економічне зростання Rapid economic growth continues GDP, real % change / ВВП, % реальної зміни Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 12

Чинники економічного відродження Адаптація населення та бізнесу до ринкових умов Високі ціни на товари українського експорту на світових ринках Активна приватизація Зростання доходів населення та розвиток внутрішнього ринку Макроекономічна стабільність A population that is “getting” what business and market conditions mean High prices for export goods on foreign markets Active privatization Growing consumer incomes and a developing domestic market Macroeconomic stability Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies What’s behind Ukraine’s economic revival? Tel. (380-44) 236-4377/4477 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 13

Поточні економічні тенденції Економічне зростання сповільнюється: ми очікуємо, що реальний ВВП зросте на 8% 2005 року Уряд стрімко збільшує соціальні видатки Зростає інфляція, переважно через збільшення витрат споживачів Світові ціни на основні позиції українського експорту досі залишаються високими Economic growth is slowing down: we expect real GDP to grow 8% in 2005 The government is sharply raising social spending Inflation is on the rise, mainly due to increased consumer spending World prices for key exports are still high Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Current economic trends Tel. (380-44) 236-4377/4477 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 14

Обмеження економічної політики Новий уряд займається головним чином короткостроковими пріоритетами: наприклад, приборканням інфляції, переглядом непрозорих приватизаційних тендерів Уряд досі не має чіткої стратегії, яка сприяла б сталому економічному розвитку The new Government is concerned mainly with short-term priorities: e.g. fighting inflation, reviewing shady privatization deals The Government still lacks a clear strategic agenda that would facilitate sustainable economic development Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Economic policy limitations Tel. (380-44) 236-4377/4477 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 15

Прогноз на 2005 рік Сповільнення темпів зростання ВВП до 8% головним чином через високу базу 2004 року, сповільнення темпів припливу інвестицій і поступове вирівнювання світових цін на товари Дефіцит бюджету в межах 4% ВВП Інфляція зростатиме через високий споживчий попит і сягне 16% наприкінці 2005 року A slowdown in GDP growth to 8%–chiefly due to a high baseline in 2004, a slowdown in investments, and a gradual flattening of world commodity prices A Budget deficit of up to 4% of GDP Inflation driven by high consumer demand and reaching 16% at year-end Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Forecast for 2005 Tel. (380-44) 236-4377/4477 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 16

Дефіцит Державного бюджету Дефіцит Зведеного бюджету сягне 4% ВВП 2005 року після того, як він перебував у межах 2% ВВП з 1999 року Цей дефіцит покриватимуть за рахунок надходжень від приватизації та запозичень Запозичення будуть однаково розподілятися між внутрішнім і зовнішнім ринками Бюджетний дефіцит не орієнтуватиметься на інвестиції і прискорюватимете інфляцію The Consolidated Budget deficit should reach 4% of GDP in 2005 after not exceeding 2% of GDP since 1999 This deficit is being covered by privatization revenues and borrowings Borrowing will be divided evenly between foreign and domestic markets The deficit will not be investment-oriented and will speed up inflation Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Budget deficit Tel. (380-44) 236-4377/4477 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 17

Стрімке збільшення соціальних виплат підштовхне бюджетний дефіцит до 4% ВВП Steep growth in social payouts will push deficit to 4% of GDP Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 18

Припущення щодо зовнішньої ситуації Щорічне зростання основних торгових партнерів України перевищуватимете загальне світове зростання впродовж 2005–2007 років Принаймні у першій половині 2005 року світові ціни на нафту залишаться вищими 40 доларів США за барель, а потім спадуть до 30–40 доларів США 2006 року Світові ціни на метал зменшаться 2005 року Україна вступить до СОТ наприкінці 2005 року або на початку 2006 року Annual growth of key trade partners will outpace global growth in 2005–2007 World oil prices will remain above US $40 for at least H1’05 and fall to US $30–40 in 2006 World metal prices will decline slightly in 2005 WTO accession will take place in the end of 2005 or early 2006 Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Assumptions of external situation Tel. (380-44) 236-4377/4477 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 19

ВВП основних торгових партнерів України, експорт та імпорт товарів і послуг, річна зміна, % / GDP of Ukraine’s trade partners, Exports and Imports, % annual change Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 20

Сальдо рахунку поточних операцій, % ВВП Current account balance, % of GDP Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +380-44-236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 21

Структура українського експорту, % Structure of Ukrainian exports, % Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +380-44-236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 22

Основні ризики Стрімка ревальвація гривні Неспроможність уряду виконати передвиборні обіцянки Менші за очікувані доходи бюджету Різкі коливання цін на зовнішних ринках на товари українського експорту Неспроможність України вступити до Світової організації торгівлі наприкінці 2005 року або на початку 2006 року Steep hryvnia appreciation Government failure to deliver on campaign promises Lower-than-expected Budget revenues Sharp price fluctuations for Ukrainian exports on external markets Failure to accede to the WTO in late 2005 or early 2006 Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Major risks Tel. (380-44) 236-4377/4477 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 23

ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ МЦПД 17 травня 2005 року SUPERVISORY BOARD MEETING ICPS 17 May 2005

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне