X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
«Розроблення програми розвитку персоналу в умовах ТОВ «СТРОН»»

Завантажити презентацію

«Розроблення програми розвитку персоналу в умовах ТОВ «СТРОН»»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Доповідач Козовіт О.В Керівник роботи Сілонова Н.Б 2013 рік «Розроблення програми розвитку персоналу в умовах ТОВ «СТРОН»»

Слайд 2

Актуальність теми Дисбаланс між застарілою практикою управління кадрами і новими, більш жорсткими вимогами ділового середовища вимагає серйозних змін в управлінні персоналом закладу. Розвиток персоналу є важливою умовою успішної діяльності будь-якої організації, а послідовне застосування перевірених принципів, ефективних методів залучення та використання людського капіталу дає змогу отримати належну віддачу від його використання, підвищити прибутковість закладу, рівень отримання ним певного соціально-економічного ефекту.

Слайд 3

Об'єкт та предмет дослідження Об'єктом дослідження є: діючий стан системи управління персоналом на ТОВ “СТРОН”. Предмет дослідження: програма розвитку персоналу.

Слайд 4

Мета та завдання роботи Мета роботи: розробити програму розвитку персоналу в умовах медичного закладу. Поставлені завдання: 1. Провести аналіз вимог національних, міжнародних НД щодо систем управління якістю для медичного закладу та визначити їх особливості. 2. Дослідити процес управління персоналом. 3. Визначити сильні та слабкі сторони процесу управління персоналом. 4. Розробити програму “Персонал. Підвищення кваліфікації та перепідготовка”. 5. Розрахувати економічну ефективність програми.

Слайд 5

Методи дослідження метод порівняння, методи аналізу та синтезу, метод узагальнення, системний та процесний підходи

Слайд 6

Аналіз вимог НД щодо управління якістю у медичних закладах Наказ МОЗ № 454 “Про затвердження Концепції УЯ медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року”, 2011р. Наказ МОЗ № 597 “Про затвердження Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року”, 2011р. ДСТУ IWA 1:2007 “Системи управління якістю.Настанови щодо поліпшування процесів в організаціях охорони здоров’я” Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", 1992р. Постанова КМУ №765 "Про затвердження порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я " з подальшими доповненнями, 1997р. Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії ", 2000р.

Слайд 7

Визначення ролі процесу управління персоналом в СУЯ

Слайд 8

Оцінка якості персоналу в системі ефективного управління Методи оцінки персоналу Тестування Інтерв'ю за компетенціями Оцінка досягнення цілей Управління результативністю Метод «360 градусів» Метод центрів оцінки Атестація

Слайд 9

Характеристика медичного закладу Види діяльності за КВЕД: 86.21 Загальна медична практика, КВЕД 86.23 Стоматологічна практика, КВЕД 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами у спеціалізованих магазинах. Послуги закладу: 1.УЗД; 2.Цифрова малоінвазивна рентгенографія, візіографія, та скопія; 3.Консультації широкопрофільних лікарів (терапевт, педіатр); 4.Консультації лікарів вузького профілю 5.Роздрібна торгівля фарм. препаратами.

Слайд 10

Діючі НД в закладі структурно-організаційні стандарти професійні стандарти технологічні стандарти на ресурси охорони здоров'я

Слайд 11

Проведення діагностування системи управління персоналом в медичному центрі за допомогою діаграми Ішикави 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 5.1 5.2 5.3 6.3 6.1 6.2

Слайд 12

Умови праці 1.1 робоче місце, 1.2 безпечність (шум, вібрації, випромінювання), 1.3 внутрішня атмосфера. Матеріально-технічне забезпечення 2.1 меблі, 2.2 медичне обладнання, 2.3 спецформа, 2.4 канцелярія. Адміністративні моменти 3.1 взаємодія з керівництвом, 3.2 своєчасність отримання організаційно- розпорядчої документації, 3.3 планування роботи. Мотивації персоналу 4.1 матеріальні: 4.1.1 винагорода, 4.1.2 премія, 4.1.3 соціальний пакет. 4.2 нематеріальні: 4.2.1 подяка, 4.2.2 похвала. Заробітна плата 5.1 сума виплати, 5.2 своєчасність виплати, 5.3 повнота виплати. Побутові моменти 6.1 забезпечення питною водою, 6.2 їдальня, 6.3 пральня.

Слайд 13

Програма підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу У програмі розроблені: Структура і управління системою підвищення кваліфікації і перепідготовки медичних працівників закладу Види і форми підвищення кваліфікації медичних працівників закладу Види і форми перепідготовки медичних працівників закладу Порядок підвищення кваліфікації керівних працівників закладу Контроль і оцінка якості підвищення кваліфікації і перепідготовки медичних працівників закладу

Слайд 14

Форми підвищення кваліфікації Пряме навчання (за освітніми програмами) на 5р. Опосередковане навчання (на власній базі) Загальне підвищення кваліфікації Тематичне стажування (прикомандирування на робоче місце) дистанційна освіта  самоосвіта  обмін досвідом участь у семінарах, з'їздах і конференціях фахівців проходження курсів з освоєння інформаційних технологій

Слайд 15

Економічна ефективність програми

Слайд 16

Висновки Визначено сильні та слабкі сторони системи управління персоналом шляхом анонімного анкетування персоналу за допомогою простого інструменту якості – діаграми Ішикави. Розроблено рекомендації щодо покращення діючої системи. Розроблено програму “Персонал. Підвищення кваліфікації та перепідготовка”. Визначено, що розроблена програма є економічно ефективною. .

Слайд 17

Дякую за увагу!!!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне