X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Проект Twinning

Завантажити презентацію

Проект Twinning

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

спільна пропозиція Національної школи адміністрації Франції (ENA) та Національної школи публічної адміністрації Польщі (KSAP) Проект Twinning “Розвиток та вдосконалення системи підготовки державних службовців в Україні”

Слайд 2

Мета проекту: Модернізація системи підготовки державних службовців, її переорієнтація на розвиток професійних вмінь професійної поведінки державних службовців на центральному та місцевому (регіональному) рівнях, що дозволить забезпечити надання якісних послуг громадянам та відповідальним особам Результати проекту також вплинуть на покращення управління людськими ресурсами в системі державної служби. Тривалість проекту: 27 місяців (24 місяці – реалізація робочого плану і 3 місяці – розгортання/згортання діяльності) Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 3

Партнери проекту в Україні Національна академія державного управління при Президентові України; Регіональні інститути державного управління у Дніпропетровську, Львові, Одесі та Харкові; Головне управління державної служби (ГУДС), а також Секретаріат Президента України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Міністерство освіти України Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 4

Установи країн-членів ЄС, які відповідальні за впровадження проекту Провідний партнер Національна школа адміністрації / French National School of Administration (ENA) Партнер по консорціуму Національна школа публічної адміністрації / Polish National School of Administration (KSAP) Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 5

Національна школа адміністрації (ENA) підпорядкована Міністерству бюджету, державних фінансів та державної служби; здійснює підготовку державних службовців високого рангу; впроваджує міжвідомчі програми підвищення кваліфікації для французьких та іноземних державних службовців; відіграє провідну роль у міжнародному співробітництві Французької республіки в адміністративній сфері. Роль у проекті: відповідальність за досягнення обов'язкових результатів; управління ресурсами проекту; координація заходів проекту, передбачених робочим планом; залучення та координація короткотермінових експертів. Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 6

Інші інституції Французької Республіки, участь яких заплановано у проекті Генеральний директорат адміністрації та державної служби (DGAFP); Регіональні інститути адміністрації; Генеральний директорат модернізації держави (DGME); Національний центр державної служби в органах місцевого самоврядування (CNFPT); Інститут державного управління та економічного розвитку (IGPDE); Асоціація розвитку обмінів фінансовими і економічними технологіями (ADETEF); Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 7

Національна школа публічної адміністрації Польщі (KSAP) підпорядкована Канцелярії Прем’єр-міністра; здійснює інтенсивне післядипломне навчання державних службовців перед призначенням на вищі державні посади; пропонує широкий спектр навчальних програм для державних службовців середніх та вищих рангів; сприяє Голові департаменту державної служби у розробці стратегії управління людськими ресурсами, оцінці навчальних потреб, навчального плану, виборі навчальних закладів. Роль у проекті: участь у координації заходів, передбачених робочим планом проекту; залучення і координація короткотермінових експертів для впровадження заходів проекту. Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 8

Інші інституції Республіки Польща, участь яких заплановано у проекті Департамент державної служби (Канцелярія Прем’єр-міністра) Навчальний департамент Комітет європейської інтеграції (UKIE); Департамент публічної адміністрації Міністерства внутрішніх справ та публічної адміністрації; Навчальний департамент Міністерства фінансів; Інститут публічних справ (недержавна організація); Фундація розвитку системи навчання; Асоціація освіти у сфері публічної адміністрації. Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 9

Управління проектом офіційна мова проекту – англійська. Деяка інформація може бути надана на французькій і німецькій мовах і, згодом, перекладена на українську загальну координацію і моніторинг проекту здійснюватиме Наглядовий комітет, який збиратиметься щоквартально; на початку проекту відбудеться вступна конференція для уточнення місії проекту, цілей, змісту, обрання спеціалістів і методики Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 10

Зобов'язання країн-членів ЄС вчасне виконання заходів для досягнення результатів, визначених детальним технічним завданням; визначення і залучення висококваліфікованих короткотермінових експертів (для здійснення аналізу, досліджень, моніторингу та оцінки, надання консультацій, рекомендацій, розробки стратегій, план дій, підготовки і проведення навчання); визначення установ для відвідування під час навчального візиту для демонстрування кращих європейських практик; логістичне забезпечення проекту, (в т.ч. підготовка поїздок, інформування, переклад); здійснення моніторингу і скрупульозне дотримання фінансового плану; проведення постійних консультацій з зацікавленими сторонами; забезпечення прозорості проекту для національних і міжнародних зацікавлених сторін. Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 11

Українська сторона забезпечує кадрові ресурси, включення пов'язаної з проектом діяльності у робочі плани відповідних департаментів і регіональних інститутів та PR підтримку; технічні засоби (робочі приміщення, комп'ютери, принтери, телефони, доступ до мережі Інтернет, приміщення для проведення професійного навчання в Києві та регіонах); фінансові ресурси (кошти на покриття транспортних витрат представників чотирьох регіональних інститутів) Успішна реалізація проекту неможлива без зобов’язання країни – бенефіціарія активно продовжувати процес реформування після завершення проекту. Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 12

Запланована діяльність Компонент I: Оцінка і вдосконалення функціонування існуючого координаційного механізму між НАДУ і ГУДС Компонент II: Зміцнення організації та управління НАДУ і регіональних інститутів з особливим наголосом на розвиткові можливостей підвищення кваліфікації керівних кадрів Компонент IIІ: Розширення навчальних можливостей НАДУ Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 13

Графік виконання робочого плану Місяць проекту 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Компонент 0: Координування проекту: вступна і підсумкова конференції і засідання Наглядового комітету                                                 Вступна і підсумкова конференції                                                 Засідання Наглядового комітету                                                 Компонент I: Оцінка і вдосконалення функціонування існуючого координаційного механізму між НАДУ і ГУДС                                                 1.1. Проведення систематичного та порівняльного аналізу систем підготовки державних службовців                                                 1.2. Організація 5-ти круглих столів                                                 1.3. Організація спільного ознайомчого візиту                                                 1.4. Розробка і запровадження координаційного механізму між НАДУ і ГУДС                                                 Компонент II: Зміцнення організації та управління НАДУ і регіональних інститутів                                                 2.1. Зведення інформації про навчальні заклади ЄС у практичний довідник                                                 2.2. Проведення функціонального і SWOT аналізів НАДУ та РІ                                                 2.3. Розробка програми навчання для тренінг-менеджерів НАДУ та РІ                                                 2.4. Розробка маркетингового та комунікаційного планів і оновлення інтернет – порталу                                                 Компонент IIІ: Розширення навчальних можливостей НАДУ та РІ                                                 3.1. Відбір тренерів, розробка, впровадження та мультиплікація курсу підготовки тренерів                                                 3.2. Проведення аналізу потреб у навчанні у 5-ти галузевих міністерствах та 5-ти обласних державних адміністраціях та розробка 4-х навчальних курсів                                                 3.3 Підготовка тренерів для участі у нових розроблених курсах, пілотне впровадження 4-х курсів, моніторинг та інструктаж                                                

Слайд 14

Компонент І 1.1. Проведення систематичного та порівняльного аналізу систем підготовки державних службовців у двох нових (Польщі і одній з країн Балтії) та двох старих країнах-членах ЄС (Франція та Італія) за критеріями: системи державної служби кар'єрного і посадового типу; системи підготовки і підвищення кваліфікації; державне фінансування навчання державних службовців; демократичні принципи підзвітності та закони про етичні принципи і цінності; оцінка взаємозалежності між кар'єрним ростом, рівнем зарплати та рівнем підготовки. Очікуваний результат: опис кращих практик щодо підготовки державних службовців з прив'язкою до ситуації в Україні, який буде представлений на круглому столі і використаний для підготовки рекомендацій для реформування державної служби України Часові рамки: 2-ий місяць проекту Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 15

Компонент І 1.2. Організація 5-ти круглих столів як об'єднуючих елементів компонентів І, ІІ та ІІІ для обговорення таких тем: результати порівняльного дослідження країн ЄС; результати функціонального і SWOT аналізів; визначення змісту навчання (аналіз потреб навчання, методик тощо); відбір тренерів/ учасників тренінгів; налагодження комунікації. Очікуваний результат: визначення чітких принципів та вказівок щодо роботи за певним напрямом. Часові рамки: у період між 3-ім і 20-им місяцями проекту Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 16

Компонент І 1.3. Організація спільного ознайомчого візиту до країни/ країн ЄС за участю 10-ти представників головних зацікавлених сторін (Національна академія, Головдержслужба, Секретаріат Президента та ін.) для вивчення розподілу ролей, пов'язаних з розробкою програм підготовки, фінансуванням навчання державних службовців і пов'язаними з ним кар'єрними можливостями Очікуваний результат: надання учасникам візиту інформації про кращі практики країн ЄС щодо навчання державних службовців Часові рамки: 4-ий місяць проекту Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 17

Компонент І 1.4. Розробка і запровадження нового координаційного механізму між НАДУ і ГУДС: проведення експертизи; надання рекомендацій щодо визначення процедур і регулятивів; впровадження рекомендацій; оцінка нового координаційного механізму. Очікуваний результат: чіткий розподіл ролей у системі навчання державних службовців між ГУДС (підготовка політики потреб у навчанні) та НАДУ (розробка та запровадження навчальних курсів). Часові рамки: 4-18-ий місяці проекту Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 18

Компонент ІІ 2.1. Зведення інформації про навчальні заклади ЄС, що міститиме порівняльний аналіз: правової бази та статутів інституцій; стратегічного розвитку; організації ролей, функцій, завдань і процедур окремих підрозділів навчальних інституцій; маркетингової та комунікаційної стратегій інституцій; розробки і впровадження програм та управління процесом навчання, враховуючи системи якості (EFQM, ISO 9001); системи співробітництва та координації з регіональними інститутами. Очікуваний результат: розробка практичного довідника, у якому будуть представлені приклади найефективніших методів роботи і рекомендації Часові рамки: 8-ий місяць проекту Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 19

Компонент ІІ 2.2. Проведення функціонального і SWOT аналізів НАДУ та РІ: критична оцінка робочого процесу всіх підрозділів НАДУ, включаючи академічний, управлінський та господарський рівень; дослідження організації робочого процесу і розподілу завдань між НАДУ і РІ; визначення сильних і слабких сторін та загроз роботи НАДУ та РІ. Очікувані результати: 1) рекомендації щодо більш ефективної організаційної структури, розподілу завдань, організації робочого процесу, а також підбору персоналу та посадових Інструкцій, які будуть викладені у довіднику і стануть предметом обговорення на одному з круглих столів; 2) розробка і впровадження інституційної стратегії розвитку для НАДУ і РІ Часові рамки: 2 – 11-ий місяці проекту Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 20

Компонент ІІ 2.3. Розробка програми навчання для тренінг- менеджерів НАДУ та РІ, яка складатиметься з таких 4-ьох модулів тривалістю 2 дні кожен: проведення аналізу потреб у навчанні; розробка програми та управління нею; розробка і впровадження курсів; моніторинг і оцінювання. Очікуваний результат: Навчальна програма, спрямована на вироблення навичок, та навчальні матеріали з численними прикладами ситуаційних вправ (кейс-метод), інструментів та кращих практик Часові рамки: 8-ий місяць – модуль “Проведення аналізу потреб у навчанні”, 11 – 18-ий місяці проекту – інші три модулі Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 21

Компонент ІІ 2.4. Допомога НАДУ та РІ у розробці маркетингового та комунікаційного планів і оновленні інтернет – порталу Очікувані результати: 1) покращення сприйняття та інформування майбутніх слухачів та громадськості про навчальні програми НАДУ та РІ 2) модернізований інтернет-портал з програмами дистанційного навчання, анкетами для реєстрації через мережу, описами курсів та компетенцій, які розвиває даний курс Часові рамки: 18 -21-ий місяці проекту Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 22

Компонент ІІІ 3.1. Відбір тренерів, розробка, впровадження та мультиплікація курсу підготовки тренерів із сучасних методів навчання, який охоплюватиме такі теми: дидактичні вміння, методологія оцінки потреб у навчанні, розробка програм та курсів, моніторинг та оцінювання, навчання з використанням ситуаційних вправ, дистанційне навчання та навчання з використанням електронних ресурсів Очікувані результати: проведення 4-ьох циклів курсу підготовки тренерів (2 в НАДУ та 2 в РІ), мультиплікація курсу в трьох групах (1 в Києві та 2 в областях) Часові рамки: 2 - 13-ий місяць проекту Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 23

Компонент ІІІ 3.2. Проведення аналізу потреб у навчанні у 5-ти галузевих міністерствах та 5-ти обласних державних адміністраціях та розробка за результатами аналізу 4-х навчальних курсів, до яких пропонується включити такі теми: європейські справи, лідерство, публічний менеджмент, управління людськими ресурсами Очікувані результати: 1) отримання чіткого уявлення про навчальні потреби у 5-ьох галузевих міністерствах та 5-ьох обласних державних адміністраціях; 2) покращення якості навчальних програм та РІ, їх відповідність реальним навчальним потребам, що, у кінцевому підсумку, сприятиме загальному покращенню компетентності, знань та вмінь українських державних службовців Часові рамки: 11- 15-ий місяць проекту Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 24

Компонент ІІІ 3.3 Підготовка тренерів для участі у нових розроблених курсах, пілотне впровадження 4-ьох курсів, моніторинг та інструктаж Очікувані результати: підготовка 25-30 тренерів 4-ьох навчальних курсів; організація 8-ми пілотних циклів; оцінювання та, за необхідності, внесення змін до навчальних курсів Часові рамки: 17-23-ій місяці проекту Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 25

Відповідність пропозиції до детального технічного завдання скорочення кроків, спрямованих на досягнення результатів проекту, майже вдвічі шляхом об'єднання пунктів 1.4 і 1.5, 2.2 і 2.3, 3.1-3.4, 3.5 і 3.6, 3.7-3.9 технічного завдання; зміна мети проведення круглих столів та їх тематики; перенесення часових рамок здійснення передбаченої робочим планом діяльності, здебільшого на більш ранні періоди часу. Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 26

Інституційні переваги пропозиції Національна школа адміністрації Франції та Національна школа публічної адміністрації Польщі є тотожними НАДУ навчальними закладами, мають тісні зв'язки, які вже було закріплено угодами про співробітництво. Національна школа адміністрації Франції має значний досвід у впровадженні проектів допомоги, в тому числі проектів Twinning, надавала стратегічні консультації для понад 50 навчальних закладів світу, серед яких Національна школа публічної адміністрації Польщі , Болгарський інститут державного управління, Румунський національний інститут адміністрації Обидва партнери з країн-членів ЄС є навчальними закладами при Уряді, тому мають підтримку компетентних органів у сфері державної служби Врахування радянської спадщини України – участь у проекті країни, що має подібні історичні, культурні та лінгвістичні особливості Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 27

Переваги проектної пропозиції демонстрування кращих європейських практик у сфері навчання державних службовців на прикладі як старих, так і нових країн-членів ЄС; висока кваліфікація керівників проекту, постійного радника проекту, а також експертів з досвідом як викладання, так і роботи в органах влади, 11 з яких мають досвід участі у проектах Twinning та 11 – досвід роботи в Україні; врахування в цілому у проектній пропозиції вимог детального технічного завдання; зв'язок та взаємодоповнення компонентів пропозиції; перенесення часових рамок на більш ранні періоди для більш якісного використання результатів діяльності; врахування у пропозиції аспектів рівних можливостей та гендерної рівності. Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 28

Недоліки проектної пропозиції скорочення передбаченої детальним технічним завдання діяльності – проведення 1 ознайомчого візиту замість 2; неврахування ролі РІ у Компоненті І, як це передбачалося рекомендаціями технічного завдання; недостатній опис індикаторів оцінки успішності реалізації проекту; недостатній опис шляхів розповсюдження результатів проекту, їх вплив на зацікавлених сторін проекту. Національна академія державного управління при Президентові України

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне