X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Податки

Завантажити презентацію

Податки

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПОДАТКИ. ЇХНЯ СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ Підготувала: вчитель Львівського ліцею менеджменту Наконечна Галина

Слайд 2

ПОДАТКИ – ЦЕ… обов'язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, які забезпечують фінансування державних витрат.

Слайд 3

В ЧОМУ ПОЛЯГАЄ СУТНІСТЬ ПОДАТКІВ? В обов’язковому перерозподілі національного доходу з метою формування державних фінансових фондів. Особливістю податків є їх примусовий, обов’язковий характер, який не потребує зустрічної індивідуальної оплатності з боку держави.

Слайд 4

ЕЛЕМЕНТИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Слайд 5

Державні цільові фонди - це фонди, які створені відповідно до законів України і формуються за рахунок визначених законами України податків і зборів (обов'язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм власності та фізичних осіб. За допомогою податків і зборів забезпечується близько 90% надходжень у центральний державний бюджет і більше 70%-у місцевий. Таким чином, у бюджеті акумулюється 40-60% національного доходу.

Слайд 6

Суспільне призначення податків виявляється в тих функціях, які вони виконують. Найбільш поширеним є дві основні функції – фіскальна та економічна.

Слайд 7

Фіскальна полягає в формуванні грошових доходів держави. Гроші потрібні їй на утримання державного апарату, армії, розвитку науки і техніки, підтримку дітей, літніх і хворих людей. Із зібраних у вигляді податків і зборів коштів держава покриває витрати на освіту, будує школи, вищі учбові заклади, дитячі будинки, платить зарплату викладачам і стипендію студентам. Частина коштів йде на охорону здоров`я. З цього ж джерела і витрачаються гроші на будівництво державних підприємств, споруд, доріг, захист навколишнього середовища.

Слайд 8

Економічна функція податків полягає у впливі через податки на суспільне відтворення, охоплює будь-які процеси в економіці країни, а також соціально-економічні процеси в суспільстві. Податки в цій функції можуть відігравати стимулюючу, обмежуючу, контролюючу роль. Значне підвищення податків здатне не тільки обмежити, але й зробити беззмістовною підприємницьку діяльність.

Слайд 9

Кожний податок має обов`язкові елементи. До них відносяться: суб`єкт податку або платник - особа, на яку законом покладено обов`язок сплачувати податок; об`єкт податку - доход або майно, з якого нараховується податок (заробітна плата, прибуток, майно, цінні папери і т.п.); джерело податку - дохід, за рахунок якого сплачується податок; ставка податку - розмір податку, який припадає на одиницю оподаткування (грошова одиниця доходу, одиниця земельної площі і т.п.). У практиці оподаткування розрізняють тверді, пропорційні, прогресивні і регресивні ставки податків.

Слайд 10

Функції податків взаємопов`язані. Ріст податкових надходжень до бюджету, (фіскальна функція), створює матеріальну можливість для здійснення економічної ролі держави (економічна функція податків).   У той же час досягнуте в результаті економічного регулювання прискорення розвитку і росту дохідності виробництва дозволяє державі отримати більше коштів. Це означає, що економічна функція податків сприяє здійсненню фіскальної, зміцнює її.

Слайд 11

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ Система оподаткування - це продукт діяльності держави, її важливий атрибут. Систему оподаткування має і Україна. Перелік задекларованих вітчизняних принципів оподаткування з точки зору теорії являє собою розширену копію класичних принципів оподаткування Адама Сміта.

Слайд 12

СХЕМА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

Слайд 13

СХЕМА ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ :

Слайд 14

КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДАТКІВ, ЇХ ОЗНАКИ Податки класифікуються за різними ознаками: за формою оподаткування; за економічним змістом об’єкта оподаткування; в залежності від рівня державних структур, які їх встановлюють; за способом їх стягнення (в залежності від територіального рівня); в залежності від способів встановлення ставок оподаткування; в залежності від встановленого порядку використання; за суб’єктом оподаткування.

Слайд 15

ВИДИ ПОДАТКІВ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА За формою оподаткування податки поділяються на прямі і непрямі. Критерієм такого поділу стала теоретична можливість перекладання обов’язку сплати податку на іншу особу — на споживача продукції.

Слайд 16

Непрямі податки встановлюються в цінах товарів і послуг, їх розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів. Слід підкреслити: оскільки непрямі податки включаються до ціни, то їх платить в абсолютному розмірі більше той, хто більше споживає, а більше споживає той, хто має вищі доходи. Тому непрямі податки ще називають податками на споживання. Непрямі податки в Україні : податок на додану вартість (ПДВ), акцизний збір, мито.

Слайд 17

Прямі податки встановлюються відносно платників. Їх розмір залежить від розміру об’єкта оподаткування. Кінцевим платником прямих податків є той, хто одержує дохід, володіє майном. Прямі податки - всі прибуткові та майнові податки (наприклад податок з доходів фізичних осіб, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, плата (податок) за землю, податок на промисел, податок на прибуток підприємств).

Слайд 18

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ, ЇЇ НАПРЯМИ Податкова політика – це система заходів, які провадяться Урядом країни, по вирішенню певних короткострокових та довгострокових завдань, які стоять перед суспільством, за допомогою системи оподаткування країни. Довгострокові завдання – економічний ріст, зменшення безробіття, ріст рівня благополуччя. Короткострокові завдання - наповнення державного бюджету, досягнення його збалансованості, стимулювання інвестиційної діяльності тощо.

Слайд 19

Важливою умовою ефективної податкової політики є її стабільність і передбачуваність, завдяки чому у підприємств виникає можливість планувати господарську діяльність та правильно оцінювати ефективність прийнятих рішень.

Слайд 20

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне