X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Організація роботи методичних комісій Полтавського професійного ліцею

Завантажити презентацію

Організація роботи методичних комісій Полтавського професійного ліцею

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Організація роботи методичних комісій Полтавського професійного ліцею Підготувала методист ППЛ Шепель Т.Ф.

Слайд 2

Методичні комісії – це давня традиційна форма роботи, спрямована на вдосконалення науково – теоретичної і методичної підготовки педпрацівників, це одна з найпотужніших форм групової роботи, яка об’єднує педпрацівників, що «розмовляють однією мовою» і з півслова розуміють один одного.

Слайд 3

Головні напрями діяльності методичної комісії: організація роботи з вивчення, узагальнення й поширення досвіду; організація підвищення кваліфікації педпрацівників; вивчення нормативно – правових і методичних документів щодо організації навчально-виховного процесу; удосконалення методики проведення різних видів занять, їх навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення;

Слайд 4

ознайомлення із станом викладання предметів та підсумками внутрішнього контролю; організація відкритих уроків; зміцнення навчально – методичної та матеріальної бази кабінетів, майстерень і лабораторій; вдосконалення науково-теоретичної, психологічно-педагогічної, загальнодидактичної, методичної і фахової підготовки членів методичної комісії; створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності педагогів; Головні напрями діяльності методичної комісії:

Слайд 5

забезпечення засвоєння і впровадження найбільш ефективних технологій, методик і техніки навчання та виховання учнів; самовдосконалення та розвиток індивідуальної творчості педагогів; проведення обміну досвідом успішної педагогічної діяльності; виявлення, пропагування та здійснення нових підходів до організації навчання й виховання, забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики; створення умов для самоосвіти педагогічних працівників і здійснення керівництва їх творчою діяльністю. Головні напрями діяльності методичної комісії:

Слайд 6

Робота методичної комісії передбачає: діагностику утруднень педпрацівників і вибір форми підвищення кваліфікації на основі аналізу потреб; розробку рекомендацій про зміст, методи та форми організації освітньо-виховної діяльності і підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу; розробку основних напрямів і форм активізації пізнавальної, науково-практичної діяльності учнів у позаурочний час (олімпіади, конкурси, виставки, тижні з предметів та професій);

Слайд 7

вдосконалення змісту освіти, рецензування, первинну експертизу підручників, навчальних програм, технологій, методик тощо; вивчення, узагальнення, пропаганду кращого педагогічного досвіду, створення банку даних актуального досвіду; вдосконалення педагогічної майстерності вчителів; участь в атестації педпрацівників. Робота методичної комісії передбачає:

Слайд 8

Форми роботи методичних комісій: доповіді, лекції, повідомлення; виступи - демонстрації із застосуванням мультимедійних засобів навчання; проведення відкритих уроків, їх аналіз та самоаналіз; проведення позакласних заходів; конструювання і захист конспектів уроків; створення методичних посібників; поширення власного педагогічного досвіду серед педпрацівників;

Слайд 9

впровадження в практичну роботи елементів передового педагогічного досвіду колег; опрацювання методичної літератури, сучасної інтернет – інформації; звіти вчителів, методичні консультації досвідчених педпрацівників з певних тем; ділові та рольові ігри; тренінги; виставки, методичні фестивалі, мозкові штурми тощо. Форми роботи методичних комісій:

Слайд 10

Першочергові завдання голови методичної комісії на початку навчального року визначити методичну проблему, над якою працюватиме методична комісія; провести аналіз кадрового складу методкомісії; провести анкетування членів методкомісії з метою визначення кола їх професійних запитів і проблем; спланувати роботу методичної комісії, враховуючи результати діяльності за попередній навчальний рік і анкетування педпрацівників.

Слайд 11

Положення про методичну комісію викладачів – предметників та майстрів виробничого навчання за професіями Полтавського професійного ліцею

Слайд 12

Слайд 13

Методична комісія викладачів суспільно-гуманітарного циклу Голова методичної комісії – Матяш Тетяна Михайлівна, викладач історії, спеціаліст вищої категорії.

Слайд 14

Методична комісія викладачів суспільно-гуманітарного циклу До складу методичної комісії входять: Дуброва Н.О. – викладач української мови та літератури; Мартиненко А.І. – викладач англійської мови; Марченко І.П. – викладач німецької мови; Марченко О.О. – викладач суспільних дисциплін; Сисін М.Ю. – викладач географії та предмета «Захист Вітчизни»; Коваленко І.А. – викладач фізичної культури і здоров'я; Кошмай С.А. - викладач фізичної культури і здоров'я. Представник від керівництва ліцею Шепель Т.Ф. – викладач світової літератури.

Слайд 15

Методична комісія викладачів суспільно-гуманітарного циклу Методична проблема, над якою працює методична комісія: «Підвищення результативності та якості навчально-виховного процесу шляхом запровадження інноваційних технологій ».

Слайд 16

Методична комісія викладачів природничо-математичного циклу Голова методичної комісії – Волкова Олена Григорівна, викладач математики, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Слайд 17

Методична комісія викладачів природничо-математичного циклу До складу методичної комісії входять: Герасименко В.Д. - викладач фізики; Сліпець С.О. - викладач хімії; Шаповал О.О. - викладач біології; Представник від керівництва ліцею Шерба Л.М. - викладач математики.

Слайд 18

Методична комісія викладачів природничо-математичного циклу. Методична проблема, над якою працює методична комісія: «Використання комп'ютерних технологій у викладанні предметів природничо-математичного циклу».

Слайд 19

Методична комісія викладачів спеціальних дисциплін

Слайд 20

Методична комісія викладачів спеціальних дисциплін До складу методичної комісії входять: Кучеренко О.О. – викладач професійно – теоретичної підготовки кухарів і кондитерів; Лісна І.В. - викладач професійно-теоретичної підготовки електрогазозварників; Медяник Н. М. - викладач професійно-теоретичної підготовки операторів комп’ютерного набору; Піщенко П.В. - викладач матеріалознавства і професійно-теоретичної підготовки столярів. Представник від керівництва ліцею Рябко Р.М. – викладач електротехніки.

Слайд 21

Методична комісія викладачів спеціальних дисциплін Методична проблема, над якою працює методична комісія: «Використання інноваційних технологій на уроках спеціальних дисциплін».

Слайд 22

Методична комісія з виховної роботи Голова методичної комісії – Шаповал Олена Олексіївна, викладач біології, спеціаліст першої категорії.

Слайд 23

Методична комісія з виховної роботи До складу методичної комісії входять: класні керівники та викладачі – 16 осіб; майстри виробничого навчання – 18 осіб; вихователі – 3 особи; Дальченко А.М. – психолог; Косточка В.М. – бібліотекар; Прядко Т.В. – культорганізатор; Рябко Р.М. – заступник директора з НВР; Щерба Л.М. – заступник директора з НР; Шепель Т.Ф. – методист; Антонов С.Ю. – старший майстер; Кошмай С.А. – керівник фізичного виховання; Представник від керівництва ліцею Богдан Н.П. – заступник директора з НВР.

Слайд 24

Методична комісія з виховної роботи Методична проблема, над якою працює методична комісія: «Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання і соціалізації учнів через призму інноваційних технологій освіти».

Слайд 25

Методична комісія майстрів виробничого навчання за професіями «Муляр, штукатур, лицювальник - плиточник», «Штукатур, лицювальник – плиточник, маляр будівельний» Голова методичної комісії – Володько Людмила Генріхівна, майстер виробничого навчання.

Слайд 26

Методична комісія майстрів виробничого навчання за професіями «Муляр, штукатур, лицювальник - плиточник», «Штукатур, лицювальник – плиточник, маляр будівельний» До складу методичної комісії входять: Задорожна О.С. – майстер виробничого навчання; Коваль О.В. - майстер виробничого навчання; Купріян О.В. - майстер виробничого навчання; Представник від керівництва ліцею Рябко Р.М.

Слайд 27

Методична комісія майстрів виробничого навчання за професіями «Муляр, штукатур, лицювальник - плиточник», «Штукатур, лицювальник – плиточник, маляр будівельний» Методична проблема, над якою працює методична комісія: «Підвищення ефективності уроків виробничого навчання шляхом упровадження в практику роботи майстрів виробничого навчання сучасних інформаційних технологій».

Слайд 28

Методична комісія майстрів виробничого навчання за професіями «Електрогазозварник», «Столяр будівельний, тесляр» Голова методичної комісії – Омельченко Наталія Василівна, майстер виробничого навчання.

Слайд 29

Методична комісія майстрів виробничого навчання за професіями «Електрогазозварник», «Столяр будівельний, тесляр» До складу методичної комісії входять: Кулачко О.О. – майстер виробничого навчання; Нерадко І.Р. - майстер виробничого навчання; Павленко О.В. - майстер виробничого навчання; Представник від керівництва ліцею Антонов С.Ю.

Слайд 30

Методична комісія майстрів виробничого навчання за професіями «Електрогазозварник», «Столяр будівельний, тесляр» Методична проблема, над якою працює методична комісія: «Навчально методичне забезпечення уроків виробничого навчання».

Слайд 31

Методична комісія майстрів виробничого навчання за професіями «Оператор комп’ютерного набору, секретар керівника», «Кухар, кондитер» Голова методичної комісії – Барило Валентина Іванівна, майстер виробничого навчання.

Слайд 32

Методична комісія майстрів виробничого навчання за професіями «Оператор комп’ютерного набору, секретар керівника», «Кухар, кондитер» До складу методичної комісії входять: Балюк Ю.М. – майстер виробничого навчання; Галаган О.В. - майстер виробничого навчання; Динник О.І. - майстер виробничого навчання; Косенцева Н.М. - майстер виробничого навчання; Кузьменко Н.С. - майстер виробничого навчання; Лисенко С.В. - майстер виробничого навчання; Міщенко К.Г. - майстер виробничого навчання. Представник від керівництва ліцею Шепель Т.Ф.

Слайд 33

Методична комісія майстрів виробничого навчання за професіями «Оператор комп’ютерного набору, секретар керівника», «Кухар, кондитер» Методична проблема, над якою працює методична комісія: «Оволодіння інноваційними технологіями проведення професійно-практичної підготовки».

Слайд 34

Пам’ятка для вивчення плану роботи методичної комісії Аналізуючи план роботи, необхідно дати відповідь на перелічені нижче питання. 1. Чи є аналіз за минулий рік? 2. Наскільки завдання, поставлені в плані роботи на поточний рік, випливають з аналізу минулої роботи й визначених при цьому проблем? 3. Чи заплановано наступні заходи: робота з вивчення й застосування передового педагогічного досвіду та нових технологій навчання, узагальнення досвіду роботи педагогів методичної комісії; відкриті уроки педагогів; самоосвіта педагогів; підвищення кваліфікації педагогів усередині методичної комісії й поза її межами; позакласна виховна робота з предмета; удосконалення оснащення предметних кабінетів та майстерень; удосконалення організації уроків; відкриті уроки; проведення тижнів з предметів та професій; застосування нових форм перевірки знань, умінь і навичок учнів.

Слайд 35

Схема складання плану роботи методичної комісії

Слайд 36

Розділи плану роботи методичної комісії І. «Вступ». У вступі до плану роботи відображені результативність і підсумки методичної роботи за попередній рік, зокрема стан виконання навчальних програм, рівень і якість начальних досягнень учнів а також завдання методичної комісії на поточний навчальний рік, її основні напрями роботи. ІІ. «Підвищення фахового і методичного рівня членів методичної комісії». Вказується тема, над якою працює кожний педпрацівник, форма завершення та місце використання даного надбання. ІІІ. «Тематика засідань методичної комісії» Планується розгляд теоретичних і практичних питань. ІV. «Вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду». Планується: Тематика передового педагогічного досвіду. Участь у педагогічних читаннях. Взаємовідвідування уроків. Колективна розробка викладачами окремих методичних питань чи уроків з найбільш складних розділів і тем програми. Розробка циклів творчих уроків. Конструювання оригінальних навчальних посібників. Виготовлення роздаткового матеріалу. Проведення тижнів з предметів. Проведення відкритих уроків. Робота з працівниками-початківцями (наставництво). VI. «Вивчення рівня вихованості, знань, умінь і навичок учнів». Визначаються заходи та відповідальні за їх виконання. VII. «Організація позакласної роботи». Плануються позакласні заходи терміни виконання і відповідальні за виконання.

Слайд 37

Виставка-огляд надбань методичних комісій

Слайд 38

Виставка-огляд надбань методичних комісій

Слайд 39

Критерії та рівні оцінювання діяльності методичних комісій

Слайд 40

Картка оцінювання педагогами діяльності методичної комісії

Слайд 41

Плідна роботи методкомісій і належний методичний супровід – запорука підвищення ефективності навчально-виховного процесу в ліцеї.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне