X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Моніторинг як практичний інструмент управління закладом освіти і прогнозування його подальшого розвитку

Завантажити презентацію

Моніторинг як практичний інструмент управління закладом освіти і прогнозування його подальшого розвитку

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Моніторинг як практичний інструмент управління закладом освіти і прогнозування його подальшого розвитку Коломійцева А.Ф., директор Харківської гімназії № 82 Харківської міської ради

Слайд 2

«Логіка педагогічного керівництва школою така, що нам неможливо працювати, якщо ми не аналізуватимемо постійно зв’язки сьогодення з минулим і майбутнім» В. Сухомлинський

Слайд 3

Моніторинг Вивчення стану функціонування компонентів педагогічної системи Відстеження результативності підсистем школи Моніторинг в освіті – це система заходів щодо збирання, опрацювання, аналіз та поширення інформації з метою вивчення та оцінювання стану функціонування певного об'єкта освітньої діяльності чи освітньої системи загалом та прогнозування їх розвитку на основі аналізу отриманих даних і виявлених тенденцій та закономірностей. О.Ляшенко Прогнозування стратегії змін, що необхідні для розвитку школи

Слайд 4

Слайд 5

Профілізація 10-х класів Моніторинг інтересів учнів 9-х класів Моніторинг вступу до ВНЗ та працевлаштування учнів 9-х, 11-х класів

Слайд 6

Порівняльний аналіз подальшого працевлаштування випускників 9-х класів за останні чотири роки

Слайд 7

Слайд 8

Виявлення інтересів до профілю навчання учнів 9-х класів у 2011 році

Слайд 9

МОНІТОРИНГ діагностичний проективний проведення соціологічних, педагогічних та психологічних досліджень щодо наявного стану функціонування освітньої системи гімназії визначення управлінських рівнів, які будуть реалізовані нормативними документами, та відповідно до яких буде проводитися цілеспрямована управлінська діяльність на основі комплексного моніторингу

Слайд 10

Дігностичний напрям: Визначити наявний рівень управління якістю освіти в гімназії; Сформувати особистісну потребу та психологічну готовність суб'єктів освітнього процесу до роботи над впровадженням моделі моніторингу; Забезпечити мотивацію суб'єктів НВП на підвищення якості освіти в умовах реалізації компетентнісного підходу; Виявити соціальні, соціально-педагогічні, психолого-педагогічні та управлінські проблеми забезпечення рівня якості освіти відповідно до вимог Державного стандарту; Визначати критерії та показники забезпечення якості освіти в гімназії.

Слайд 11

1. Науково-практичний семінар «Моніторинг в системі діяльності закладу освіти». 2. Семінар «Моніторинг діяльності закладу» 3. Науково-практичний семінар «Інноваційний простір гімназії». 4. Участь у експериментально-дослідницькій роботі з проблеми «Моніторинг якості освіти в навчальному закладі».

Слайд 12

Проективний напрям

Слайд 13

ШКІЛЬНИЙМОНІТОРИНГ Адміністра-тивний Педагогіч-ний Освітній (учнівський) передбачає реалізацію Програми розвитку закладу освіти, Освітньої програми закладу освіти, Програми моніторингу якості освіти, Положення про управління в гімназії, Положення провнутрішньошкільнийконтроль гімназії передбачає реалізацію Моніторингової програми діяльності класного керівника,кваліметричноїмоделі професійної майстерності вчителя реалізується Положенням про внутрішній моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, Програмою моніторингу стану здоров’я, Програмою моніторингу рівня вихованості учнів гімназії

Слайд 14

Порівняльний аналіз якості знань учнів при складанні ДПА в 4-х класах

Слайд 15

Порівняльний аналіз якості знань за результатами ДПА у 9-х класах   Якість знань % 2009/2010 2010/2011 Українська мова 91 93,3 Математика 59 85,7 Географія 86 100 Біологія 81 99 Англійська мова 70 76,1

Слайд 16

Порівняльний аналіз якості знань за результатами ДПА у 9-х класах

Слайд 17

Результати складання ДПА учнями 11-х класів № з/п Клас Кількість учнів 11-х класів за списком Кількість учнів, які звільнені від проходження ДПА Рівень навчальних досягнень учнів за результатами ДПА Якість знань учнів (%) ПІБ вчителя Кваліфікаційна категорія вчителя за станом здоров’я з інших поважних причин П С Д В Українська мова Всього: 49 - - - - 19 30 100 Семененко Л.С. Печериця К.П.- Вища І категорія Математика     19 - - - 1 10 8 95 Горбань О.В. Вища Історія України Всього: 30 - 1 - - 10 19 100 Бєльська А.С. Вища Людина і суспільство Всього: 29 - - - - 3 26 100 БондаровичО.В. Спеціаліст Інформатика   14 - - - - 4 10 100 Євтушок Н.О. ІІ Фізика Всього: 5 - 5 - - 1 4 100 Неровня М.Є. І Географія Всього: 1 - 1 - - - 1 100 Реброва І. М. Вища

Слайд 18

Інструментарій збору і обробки інформації

Слайд 19

Координаційний графік контролю за обліком знань учнів у ІІ семестрі 20__ - 20__  Клас 11б Класний керівник Реброва І.М. Січень (дати) Примітка: Т - твір; П - переказ; К - контрольна робота; ТО – тематичне оцінювання; АК – контрольна робота адміністрації; СО(РО) – семестрове (річне) оцінювання   Укр. мова Укр. літ. Заруб. літ. Рос мова Англ.. мова Нім. мова Мат. алгебра Геометрія Фізика Хімія Біологія Географія Історія України Всесвітня історія Економіка Право Етика 15                                   16                                   31                                  

Слайд 20

Графік проведення зрізів знань з основ наук за І семестр 20__ - 20__ н.р. Предмет, хто відповідає 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г 9д 10 а 10 б 11а 11б Укр.мова                                              Рос.мова                                             Англ.мова                                              Математика                                              Фізика                                              Хімія                                             

Слайд 21

Звіт-інформація вчителя ___________________________ про виконання навчальних програм і планів з ______________________________ Клас Предмет Кількість годин за календарним планом Кількість прочитаних годин станом на 24.12.___ Прогноз прочитаних годин станом на 24. 12. ___ Прогноз виконання програми +     Тематичнеоцінюван-ня Контроль-ніроботи Уроки розвитку мовлення Лабора-торніта практичні роботи план факт план факт план факт план факт                            

Слайд 22

Виконання навчальних програм 20__ – 20__ н.р. Клас І семестр За рік Уроки Тематичне оцінювання Конт-рольніроботи Лаб.,практ.. Уроки Тематичне оцінювання Конт-рольніроботи Лаб.,практ.. план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт                                  

Слайд 23

Рівні навчальних досягнень учнів у 20 __– 20__ н.р. Вчитель _______________________ з ___________________ Примітка: якість – достатній та високий рівні навчальних досягнень Клас   І семестр ІІ семестр За рік Державна підсумкова атестація   Рівні   Кількістьучнів П С Д В % якість П С Д В % якість П С Д В % якість П С Д В % якість                                                                                              

Слайд 24

Показники контрольних робіт, зрізів знань Клас Рівні   Кіль-кістьучнів І семестр За рік Н С Д В % якість Н С Д В % якість                                                

Слайд 25

Звіт-інформація класного керівника про рух та навчальні досягнення учнів класу Класний керівник: Клас На початок семестру Прибули Вибули На кінець семестру Вибули, хто, коли, куди, № наказу Рівні навчальних досягнень % високий достатній рівні Початковий рівень, учень предмети, вчитель                                    

Слайд 26

Результати моніторингових досліджень Діаграми Схеми Таблиці Графіки Рейтинги

Слайд 27

LOGO

Слайд 28

www.themegallery.com LOGO

Слайд 29

www.themegallery.com LOGO

Слайд 30

www.themegallery.com LOGO

Слайд 31

www.themegallery.com LOGO

Слайд 32

www.themegallery.com Порівняльний аналіз якості ЗУН учнів 2-11 класів (за рівнями навчальних досягнень) LOGO

Слайд 33

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! LOGO LOGO

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне