X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Метод фокальних об’єктів (метод випадковостей)"

Завантажити презентацію

"Метод фокальних об’єктів (метод випадковостей)"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Метод фокальних об’єктів (метод  випадковостей)

Слайд 2

Метод фокальних об’єктів (МФО) — це метод пошуку но вих ідей шляхом приєднання до вихідного об’єкта властивостей або ознак випадкових об’єктів. Застосовується при пошуку нових модифікацій відомих пристроїв і способів, розширенні асортимен тів товарів, створенні реклами товарів, сфер застосування відомих речовин, відходів виробництва, а також для тренування уяви.

Слайд 3

Метою методу є вдосконалювання об’єкта за рахунок одер жання великої кількості оригінальних модифікацій об’єкта з не сподіваними властивостями. Суть методу полягає в перенесенні ознак випадково обраних об’єктів на об’єкт, що вдосконалюється, який лежить ніби у фокусі перенесення й тому називається фокальним. Утворені незвичайні сполучення розвиваються шляхом вільних асоціацій.

Слайд 4

Метод випадковостей створив у 1923 р. Е.Кунце — професор Берлін ськогоуніверситету, в 1950-х рр. його удосконалив Ч.Вайтинг у США. Цей метод відзначається простотою і значними, практично необмеженими можливостями пошуку нових точок зору щодо вирішуваної проблеми. У методі  використовуються асоціативний пошук і евристичні властивості випадковості.

Слайд 5

Об'єкт Причини об'єкта Листок Широкий,вузький, плоский,просторовий,кольоровий,пружний,різьблений,паперовий,металевий,пластмасовий,яскравий,однорічний,багаторічний Катер Скороходний,самохідний,керований(зсередини,ззовні),непотопаючий,сигнальний,морський,рятувальний Клітка Самоорганізована,самоналагоджувальна,неенергоємнажива,закодована,зростаючий,біологічна,матрична, длязвірів, з цикламижиттєдіяльності Сітка Плетенна,міцна,загороджувальне,ігрова,звуковбирна,фільтруюча,арматурна,координатна,цифрова,настроювальна, складна

Слайд 6

Алгоритм дій при використанні МВ: Виділити об’єкт, що підлягає вдосконаленню. Фокальним об’єктом (ФО) може бути як окремий предмет, річ, товар або . послуга, так і організація в цілому або її окремі підрозділи. При обранні фокального об’єкта визначте мету його вдоско налення — це буде критерій, за яким потім відбиратимуть ся ідеї. Вибрати три-чотири випадкові об’єкти (відкривши будь-яку книгу, газету тощо). Виписати для кожного з них кілька характерних ознак (влас тивостей). Краще використовувати випадкові слова з різних галузей: техніка, поезія, фантастика, явища природи, живі об’єкти та ін. Слова не повинні належати до тієї ж галузі, що й сам фокальний об’єкт. При виборі властивостей слід уника ти банальних означень, таких якгарний, жовтий, трикутний, важкий, надійний тощо. Вони властиві майже будь-якому об’єкту, тому високою є ймовірність того, що при асоціюванні з фокальним об’єктом вони не дадуть цікавого сполучення. Можна вибирати властивості, ознаки, які об’єкт виявляє іно ді. Наприклад: лампочка — згасла, автомобіль — що буксує, вітер — завиваючий, кішка — брудна, листок — дірявий. Отримані ознаки перенести на ФО й одержати нові сполу чення. Нові сполучення розвити шляхом вільних асоціацій. При генерації нових ідей на основі отриманих словосполучень важливо розвивати ланцюжки асоціацій, давати кілька варі антів відповідей на запитання: «Що це може бути?», «Де це можна використати?», «Кому це потрібно?». Зафіксувати всі цікаві ідеї. Оцінити нові ідеї й відібрати найбільш ефективні з погля ду реалізації. Результатом застосування МФО є список ідей і пропозицій щодо нових модифікацій об’єкта. При відборі найбільш ефективних пропозицій зазвичай залучають екс пертів.

Слайд 7

Найменування Ознаки Лампочка Скляна,електрична,колбоподібна,ізцоколем,прозора,матова Решітка Металева,пластмасова, плетена, кована,гнучка, велика,дрібна Кишеня Передня,бічна,задня,зовнішня,внутрішня, накладна,ізблискавкою, длязберіганнядокументів,носовиххусточок, грошей Кільце Металеве, дерев’яне, пластмасове, надувне, емальоване, з орнаментом, для спортивних вправ, кільце Сатурна Квітка Одноколірна,багатобарвна,запашна,чашоподібна,плямиста,зонтична,польова,гірська,осіння,водяна,садова,ізшипами,симетрична,лікарська

Слайд 8

Слайд 9

Наприклад, увівши в гірлянду синонімів ознаки лампочки, можна утворити такі сполучення:скляний стілець; крісло, що ви промінює тепло; колбоподібний табурет; прозорий стілецьтощо. Аналогічно одержують нові ідеї конструкцій, приєднуючи до гірлянди синонімів ознаки інших випадкових об’єктів — решітки, кишені, кільця, квітки. До елементів гірлянди синонімів технічного об’єкта по черзі намагаються приєднати елементи гірлянди асоціацій.

Слайд 10

Тест для перевірки засвоєння нового матеріалу 1. Метод мозкової атаки — це метод: а) вирішування творчих винахідницьких завдань; б) залагодження міжособистісних конфліктів; в) вирішення завдань із галузі інформаційних технологій. 2. Мета методу мозкової атаки — стимулювати групу людей: а) до трудової діяльності; б) конфліктів, критики; в) швидкого генерування великої кількості ідей. 3. Скільки груп людей послідовно розв’язують завдання при ви користанні методу мозкового штурму? а) 2;                                         б) 3;                            в) 4. 4. Як називається група, що працює на першому етапі мозко вого штурму? а) генератори ідей;               б) експерти;               в) аналітики. 5. При використанні методу синектики: а) генерація ідей та їх критика не розподілені в часі; б) генерація ідей та їх критика розподілені в часі; в) об’єкт спочатку критикується, а потім генеруються ідеї щодо його вдосконалення. 6. Метод контрольних запитань є варіантом методу: а)           фокальних об’єктів; б)           мозкового штурму; в)           гірлянд випадковостей й асоціацій. 7. Метод фокальних об’єктів — це метод пошуку нових ідей шляхом: а) приєднання до вихідного об’єкта властивостей або ознак випадкових об’єктів; б) створення гірлянд асоціацій; в) критики властивостей об’єкта. 8. Емпатія — це аналогія: а) фантастична;                     б) особиста;               в) символічна.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне