X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Метал і криза

Завантажити презентацію

Метал і криза

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентацію виконали: Вчитель географії Коваленко Тетяна Григорівна

Слайд 2

Чорна металургія – одна з провідних галузей господарства України Визначає економічний потенціал України Основна стаття доходу бюджету України

Слайд 3

Слайд 4

Історія розвитку чорної металургії в Україні. Паливо та сировина. Особливості виробництва. Продукція, центри та райони розміщення галузі. Сучасні економічні і екологічні проблеми чорної металургії в Україні. Галузева структура. Поняття чорна металургія

Слайд 5

Чорна металургія – галузь важкої промисловості, що займається видобутком і збагаченням руд чорних металів та виплавкою чавуну та сталі.

Слайд 6

Практично немає такого підприємства, яке у тій чи іншій мірі не використовувало б продукцію чорної металургії, адже чорні метали – це основний конструкційний матеріал для виготовлення засобів та знарядь виробництва, від кількості та якості якого в значній мірі залежать рівень розвитку виробничих сил країни, темпи і масштаби технічного прогресу.

Слайд 7

У XIV—XVII ст. на Галичині було поширене виробництво металу в горнах і примітивних домницях. Відомо, що поліські руди використовували запорожці для військових потреб. В другій половині XVI! ст. було відкрито родовища залізної руди біля Кривого Рогу, коли В.Ф. Зуєв описав «железный шифер» на березі річки Інгулець (1781 — 1782 рр.). Перша в Україні промислова доменна піч була задута в 1800 р. на Луганському чавуноливарному завод і залізо почали видобувати скіфи у II тис. до н. є. виготовлення зброї відноситься до ! тис. до н. є. центрів по виробництву заліза існував в кінці І тис. до н. є. — І тис. н. є. у Закарпатті. В долині р. Ботару (Новий Клинов) було знайдено горни, вироби з заліза. Відомо, що наші предки в давнинку (VII—V тис. до н. є.) володіли секретом виплавки заліза. Поблизу колишнього с.Хлюпачі на Київщині знайдено залишки ливарної печі для виплавки заліза, лемехи та чересла для плугів, сокири і коси, мечі й вістря для списів і стріл, виготовлені з місцевої болотної руди (лімоніту). За часів Київської Русі був поширений сиро дутний процес його добування (відновлення залізних руд деревним вугіллям у горна.

Слайд 8

Основна маса залізних руд у нашій країні зосереджена у 48 родовищах, сконцентрованих у Криворізько-Кременчузькому і Білозерсько-Конському басейні на сході Криму та у Приазовському залізорудному басейні

Слайд 9

У чорній металургії, крім підприємств повного циклу, є й такі, що спеціалізуються на виплавленні чавуну й сталі або тільки сталі й прокату. Підприємства, які не мають чавунного виробництва, належать до переробної металургії. Особливе місце займають підприємства, що виробляють феросплави. Окремо виділяється “мала металургія”, яка організована на великих машинобудівних підприємствах і спеціалізується на виплавленні сталі й прокату.

Слайд 10

— металургія повного циклу — Макіївка, Донецьк, Єнакієве, Дніпропетровськ, Запоріжжя «Запоріжсталь», Кривий Ріг, Нікополь, Маріуполь «Азовсталь». — переробна металургія — Запоріжжя, Костянтинівка, Стаханов, Дніпропетровськ. — електрометалургія — Бровари, Запоріжжя, «Дніпроспецсталь». — виробництво феросплавів — Нікополь, Запоріжжя, Стаханов. — виробництво труб — Нікополь, Запоріжжя, Стаханов, Дніпропетровськ, Маріуполь, Стаханов, Новомосковськ, Харцизьск. — виробництво метизів виробничого призначення — Запоріжжя, Дніпропетровськ, Харцизськ (стале-дротяний завод), Дружківка Основні металургійні райони України Назва району Стисла характеристика Основні вузли та центри Придні провський Профільна галузь — чорна мета лургія, виробляється 50 % чорних металів, розташовано 14 металур гійних заводів (із 62), виробляють чавун, сталь, прокат, колеса для залізничного транспорту, мостові конструкції, сплави Дніпропетровський, Запорізький, Криворізький, Кременчуцький Донецький Включає 13 металургійних заводів, потужних коксохімічних підпри ємств (50 % коксу України); на район припадає більше 40 % чаву ну та 33 % продукції металевої промисловості країни; спеціалізу ється на виробництві трубопрокату, коксохімії, виробництві вогне тривів, феросплавів тощо Донецько-Макіївський, Єнакієвський, Алчевсько-Алмазнянський Приазовський Забезпечує металом місцеве маши нобудування, тісно пов'язаний з коксохімією, виробництвом добрив і будівельних матеріалів; випускає чавун, сталь і прокат Маріуполь, Керч

Слайд 11

Основні проблеми, що стоять перед українськими металургійними підприємствами і вимагають першочергового розв'язання. По-перше, підприємства чорної металургії оснащені старим, майже зношеним, допотопним обладнанням. По-друге, чорна металургія України надмірно енергозатратна. Низький вміст металу у сировині вимагає збагачення руд. Звичайно, необхідні також пошуки найефективніших шляхів її збагачення.

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

1995 1997 2004 2006 1990

Слайд 18

Слайд 19

Дидактичний матеріал 9 клас Тема: Чорна металургія України Цифровий термінологічний диктант Поняття ( 1 бал ) Сплави заліза з іншими металами, які надають сталі пев них властивостей. Комплекс галузей промисловості, які послідовно здійснюють видобування, збагачення, переробку руд чорних і кольорових металів і нерудної сировини (флюсових і вогнетривких матеріа лів), виробництво чавуну, сталі, кольорових і дорогоцінних металів, спла вів, прокатне виробництво, переробку вторинної сировини (металобрухту). Покращення корисних властивостей руди шляхом вида лення зайвої або внесення нової речовини. Поєднання декількох взаємопов'язаних за технологіч ним процесом виробництв, що можуть належати до різних галузей промис ловості, на одному підприємстві — комбінаті. Продукт, що отримується після збагачення корисної речовини (наприклад рудний концентрат). Завод повного металургійного циклу. I варіант Терміни II варіант 1 Металургійна промисловість 6 2 Комбінування 5 3 Комбінат 4 4 Концентрат 3 5 Збагачення 2 6 Феросплави 1 I варіант 1 2 3 4 5 6 оцінка відповіді 6 1 5 2 4 3 II варіант 1 2 3 4 5 6 оцінка відповіді 1 6 2 5 3 4

Слайд 20

Завдання№2 ( 3 бали ) 1. Яким номером на контурні карті позначені основні металургійні райони України? Придніпровський – Донецький – Приазовський – 2. Яким номером на контурні карті позначені такі основні центри? Донецьк – Дніпропетровськ – Маріуполь –

Слайд 21

Завдання№3 ( 3 бали ) 1. Чому провідне місце у промисловому виробництві належить металургійній галузі? Доведіть на конкретних прикладах. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Проаналізуйте та поясніть на конкретних прикладах проблеми металургійної промисловості України, запропонуйте шляхи їх вирішення. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Слайд 22

Використана література Заставний Ф. Д. Географія України: У 2-х книгах. – Львів: Світ, 1994. – 472 с.: іл. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / Є. П. Качан, М. О. Ковтонюк, М. О. Петрига та ін.; За ред. Є. П. Качана. – К.: Вища шк., 1998. – 375 с. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи). – К.: Українсько-Фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 88 с. Бейдик О. О., Падун М. М. Географія: посібник для вступників до вищих навчальних закладів. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1996. – 304 с. Масляк П. О., Олійник Я.Б., Степаненко А. В., Шищенко П. Г. Географія: Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів. Програма і відповіді на всі запитання. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 829 с. Україна у цифрах у 1998 році: Корот. стат. довід. Державний комітет статистики України: Під. Ред. О. Г. Осауленка. Статистичний щорічник України: 1997. – Київ, вид-во «Укр. енциклопедія» ім. М. П. Бажана – 110с. Ю. Долгоруков. Економічне забезпечення структурної перебудови металургії України. // Економіка України. – 1995. - №10 – с.40-45. Металлургическая и горнорудная промышленность. – 1998. - №3. – с.1-3. Нечипоренко. Чорна дірка виникла на місці чорної металургії // Голос України. – 1998.- №10 – с.13. Ялковский В. Черные металлы. // Обзор укр. рынка. – 1999. – №2. – с.24-32. Демченко. О. Сплав по европейским рекам: Европа уже не выгоняет взашей украинских ферросплавщиков // Бизнес. – 1998.- №9. – с.33.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне